O katedře

 

        Katedra aplikované matematiky byla založena 1. dubna 1992 jako 10. katedra Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s cílem zajistit výuku matematických kurzů potřebných pro studium inženýrských oborů. I když prioritou bylo a je zajištění výuky matematiky pro studenty elektrotechniky a informatiky na vlastní fakultě, katedra se od počátku snažila nabízet také vybrané kurzy z různých oblastí moderní aplikované matematiky pro celou univerzitu, zejména pro postgraduální studenty. Dalším cílem bylo vybudovat pracoviště s vlastním výzkumným programem v oblasti aplikované matematiky, které by bylo také oporou výzkumu a výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků v inženýrských oborech. Nedílnou součástí práce katedry bylo postupné vytvoření vlastního oboru studia s cílem zajistit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti aplikované matematiky pro místní průmysl a výzkum.
        Splnění náročných cílů je spojeno s pravidelným zvyšováním kvalifikace pracovníků katedry. Od skromných počátků (dva odborní asistenti v roce 1992) se dařilo postupně zvyšovat kvalifikační strukturu katedry, takže v současné době se na práci katedry podílí tři profesoři, kteří se shodou okolností habilitovali na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, z toho dva doktoři věd, tři docenti a sedm mladých asistentů s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D.
        Budování vlastního oboru studia začalo vytvořením zaměření Aplikovaná matematika, které si zapisovali vesměs výborní studenti oboru Inženýrská informatika se zájmem o matematiku. Významným mezníkem v dalším vývoji bylo získání akreditace pro postgraduální studium v oboru Inženýrská informatika a aplikovaná matematika. Těsné propojení s informatikou se ukázalo jako mimořádně šťastné zejména proto, že umožnilo dotáhnout až do počítačové realizace řadu projektů. O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích. V současné době je studium aplikované matematiky zajištěno v rámci oboru Výpočetní matematika, který je součástí studijního programu Informační technologie. Studijní obor Výpočetní matematika je v současné době akreditován pro bakalářské, magisterské a doktorské studium.
        Pracoviště si postupně vybudovalo kontakty s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, jako Johannes Kepler University LinzUniversity of ColoradoAalborg UniversityGraz University of TechnologyCity University New York,University of BolognaUniversity of Campinas atd. Spoluprací na společných projektech vznikly práce publikované v předních mezinárodních časopisech. Kromě výzkumné spolupráce v rámci vlastní fakulty je významná i spolupráce mimo fakultu v rámci VŠB, v současné době zejména s Institutem fyziky HGF v oblasti aplikace metod tvarové optimalizace v magnetostatice, s Katedrou mechaniky v oblasti řešení kontaktních úloh a úloh tvarové optimalizace, s Katedrou neželezných kovů při modelování difuze metanu a teplotního režimu v haldách, s Katedrou analytické chemie na zkoušení materiálů v oblasti modelování vzniku pestrých vrstev atd.

© 2018 VŠB-TU Ostrava