Katedra aplikované matematiky

Aktuálně

Profesor Dostál obdržel cenu za inženýrskou mechaniku

12. 2. 2018
Prof. Zdeněk Dostál převzal cenu Z.P. Bažanta, kterou uděluje Česká společnost pro mechaniku.
všechny novinky ...

Chystá se ...

Jiří Bouchala - Výstava bez vernisáže (ale s derniérou)

Od 21. března 2018 Vás zveme na další ze série výstav v 5. patře budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v rámci Galerie jednoho obrazu - Jiří Bouchala "Vystava bez vernisaze (ale s dernierou)".

Absolventi našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika uspěli v soutěži o Cenu prof. Babušky. 1. místo získal ing. Jan Zapletal, Ph.D. za práci "The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“. Na 2. místě se umístil ing. Martin Hasal, Ph.D. s prací "Numerical solution of the Stokes–Brinkman equation by the usage of the mixed finite element method“.

 

Ocenění eLearning

Tým ve složení: Petra Vondráková, Petr Beremlijski, Martina, Litschmannová, Robert Mařík získal v 17. ročníku soutěže eLearning 1. cenu za Interaktivní matematické hry.

Cena Josepha Fouriera

Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia z oblasti informatiky a výpočetních věd letos získal Jan Zapletal, student z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, který zároveň působí v IT4Innovations. Navázal tak na úspěchy Václava Haply a Michala Merty.

Babuškova cena

Studenti oboru Výpočetní matematika opět uspěli v soutěži o Babuškovu cenu. V kategorii doktorských prací se dělí o 3. místo Ing. Václav Hapla, Ph.D. a Ing. Michal Merta, Ph.D. Kategorii diplomových prací vyhrál se svou bakalářskou prací Bc. Jakub Kružík. Gratulujeme i školitelům!!!


© 2018 VŠB-TU Ostrava