Katedra aplikované matematiky

Aktuálně

Konference AETA - cena "Best Paper Award"

12. 9. 2018
Cena "Best Paper Award" byla udělena Markovi Pechovi a Davidovi Horákovi za článek "Analyzing l1-loss and l2-loss Support Vector Machines Implemented in PERMON Toolbox"

Cena Katedry aplikované matematiky

1. 8. 2018
Cena Katedry aplikované matematiky za nejlepší diplomovou práci v akad. roce 17/18

Cena Katedry aplikované matematiky

1. 8. 2018
Cena Katedry aplikované matematiky za nejlepší bakalářskou práci v akad. roce 17/18
všechny novinky ...

Chystá se ...

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

22. 10. 2018, 12:30 - 14:00, EA553
22.10.2018, 12:30-14:00, EA553
všechny novinky ...
Prezentace bakalářských prací

Děkujeme studentům za letošní prezentace bakalářských prací našeho oboru.Velké díky patří také Mgr. Krajcovi za organizaci a zajištění bezproblémového průběhu prezentací.

Jiří Bouchala - Výstava bez vernisáže (ale s derniérou)

Od 21. března 2018 Vás zveme na další ze série výstav v 5. patře budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v rámci Galerie jednoho obrazu - Jiří Bouchala "Vystava bez vernisaze (ale s dernierou)".

Absolventi našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika uspěli v soutěži o Cenu prof. Babušky. 1. místo získal ing. Jan Zapletal, Ph.D. za práci "The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“. Na 2. místě se umístil ing. Martin Hasal, Ph.D. s prací "Numerical solution of the Stokes–Brinkman equation by the usage of the mixed finite element method“.

 

Ocenění eLearning

Tým ve složení: Petra Vondráková, Petr Beremlijski, Martina, Litschmannová, Robert Mařík získal v 17. ročníku soutěže eLearning 1. cenu za Interaktivní matematické hry.

Cena Josepha Fouriera

Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia z oblasti informatiky a výpočetních věd letos získal Jan Zapletal, student z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, který zároveň působí v IT4Innovations. Navázal tak na úspěchy Václava Haply a Michala Merty.

Babuškova cena

Studenti oboru Výpočetní matematika opět uspěli v soutěži o Babuškovu cenu. V kategorii doktorských prací se dělí o 3. místo Ing. Václav Hapla, Ph.D. a Ing. Michal Merta, Ph.D. Kategorii diplomových prací vyhrál se svou bakalářskou prací Bc. Jakub Kružík. Gratulujeme i školitelům!!!


© 2018 VŠB-TU Ostrava