Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017

Jan Zapletal získal 1. místo v Soutěži o nejlepší disertační práci

1. místo v Soutěži o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017 v kategorii Informační technologie získal Jan Zapletal, absolvent našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika. 


© 2018 VŠB-TU Ostrava