Profesor Dostál obdržel cenu za inženýrskou mechaniku

Prof. Zdeněk Dostál převzal cenu Z.P. Bažanta, kterou uděluje Česká společnost pro mechaniku.
info-image

Dne 7. 2. 2018 převzal prof. Dostál ocenění na jednání hlavního výboru konaného v Ústavu termomechaniky AV ČR. Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku každý rok, a to za originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární studii nebo práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Za zřetelný přínos mechanice jako oboru ji letos získal prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. z VŠB – Technické univerzity Ostrava, a to zejména za vývoj účinných matematických algoritmů pro řešení výpočetně náročných úloh mechaniky.

 Předsednictvo zmínilo také velice úspěšnou líheň absolventů VŠB – TU Ostrava, neboť se každoročně naši absolventi objevují na stupních vítězů v cenách prof. Babušky. V kategorii A (doktorské práce) se na prvním místě za rok 2017 umístil Jan Zapletal s doktorskou prací „The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“, na druhém místě potom Martin Hasal s tématem práce „Numerical Solution of the Stokes-Brinkman Equation by the usage of the Mixed Finite Elemenet Method“. Oba ocenění jsou z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava