Modern Mathematical Methods in Engineering

22.-24.1.2018
info-image

Petr Beremlijski, Ladislav Foltyn, Pavel Jahoda, Petr Kovář a Petra Vondráková se ve dnech 22.-24.1.2018 zúčastnili česko-polské konference "Modern Mathematical Methods in Engineering" v Horní Lomné.

Petr Beremlijski zde přednesl příspěvek "Řešení úlohy tvarové optimalizace pro kontaktní úlohu pomocí proximal bundle metody", Ladislav Foltyn prezentoval přednášku "Interactive 3D graphics generated by asymptote software to support lessons of differential calculus of functions consisting of two and more variables". Pavel Jahoda se uvedl příspěvkem "Systems of independent sets and systems of conditionally independent sets". Petr Kovář se zapojil přednáškou "Dense distance magic graphs". 

Součástí konference byl i zápas v bowlingu mezi českým a polským týmem. Platnými členy vítězného českého reprezentačního mužstva byli i Pavel Jahoda, Petr Kovář a Petra Vondráková.  

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava