Cena prof. Babušky

19. 12. 2017

Absolventi našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika uspěli v soutěži o Cenu prof. Babušky.

První místo získal ing. Jan Zapletal, Ph.D. za práci "The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“.

Na druhém místě se umístil ing. Martin Hasal, Ph.D. s prací "Numerical solution of the Stokes–Brinkman equation by the usage of the mixed finite element method“.


© 2018 VŠB-TU Ostrava