Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
Telefon
597 326 052 (EA 543)
Místnost
EA 543
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborný asistent (470)
Členství v organizacích
Jednota českých matematiků a fyziků

Vzdělání

Významné ceny a ocenění
2014, vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost

2001, 3. místo v celostátní soutěži SVOČ (sekce "Matematická analýza")

2001, cena děkana PřF MU v Brně za studijní výsledky

2000, cena sekce "Matematika" PřF MU v Brně za studijní výsledky

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se matematické a funkcionální analýze a diferenciálním rovnicím.

Vědecká hodnost
Ph.D. (2005), obor "Matematická analýza", Masarykova univerzita v Brně

Vzdělání
Mgr. (2001), obor "Matematika", Masarykova univerzita v Brně

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
BOUCHALA, Jiří, DOSTÁL, Zdeněk, VODSTRČIL, Petr: Separable Spherical Constraints and the Decrease of a Quadratic Function in the Gradient Projection Step. Journal of optimization theory and applications, Springer, 2013, s. 189-217.

VODSTRČIL, Petr, BOUCHALA, Jiří: Drobná překvapení spojená s numerickou integrací. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, s. 278-287.


© 2018 VŠB-TU Ostrava