Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Telefon
597 325 986 (EA 533)
597 329 645 (IT 442)
Místnost
EA 533
IT 442
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Studentská 1, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborný asistent (470)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti matematického modelování, zejména kontaktním úlohám

Vědecká hodnost
Ing. (2001) obor "Inženýrská informatika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Ph.D. (2006) obor "Informatika a aplikovaná matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
DOSTÁL, Zdeněk, KOZUBEK, Tomáš, BRZOBOHATÝ, Tomáš, MARKOPOULOS, Alexandros, VLACH, Oldřich: Scalable TFETI with optional preconditioning by conjugate projector for transient frictionless contact problems of elasticity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2012, s. 37-50

DOSTÁL, Zdeněk, HORÁK, David, VLACH, Oldřich: FETI algoritmy pro modelování vláknitých kompositů s odtržením (FETI-based algorithms for modelling of fibrous composite materials with debonding). Mathematics and computers in simulation, Elsevier, 2007, s. 57-64

HASLINGER, Jaroslav, VLACH, Oldřich: Aproximace a numerická realizace 2D kontaktních problémů s Coulombovým třením a koeficientem tření závislým na řešení (Approximation and numerical realization of 2D contact problems with Coulomb friction and a solution-dependent coefficient of friction). Journal of computational and applied mathematics, Elsevier, 2006, s. 421-436.

Učební texty
Šindel, Vlach: Analytická geometrie
http://mi21.vsb.cz/modul/analyticka-geometrie

J. Bouchala, O. Vlach: Křivkový a plošný integrál
http://mi21.vsb.cz/modul/krivkovy-plosny-integral


© 2018 VŠB-TU Ostrava