Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
RNDr. Libor Šindel
Telefon
597 325 989 (EA 544)
Místnost
EA 544
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Akademický pracovník (470)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Výuka lineární algebry a matematické analýzy

Vědecká hodnost
1981 - státní rigorózní zkouška, studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, UP Olomouc

Vzdělání
Přírodovědecká fakulte UP Olomouc

Praxe
VŠB TU Ostrava, odborný asistent od roku 1995

Ostatní odborná činnost

Významné projekty
Matematika pro inženýry 21. století

Matematika s radostí

Učební texty
Libor Šindel, Sbírka úloh z algebry, ISBN 80-248-1105-7

Libor Šindel, Oldřich Vlach, Analytická geometrie - text vytvořený v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0322)

Libor Šindel, Principles of Mathematics - rozvojový projekt č. 391 TARP - zavedení bakalářského studia v angličtině


© 2018 VŠB-TU Ostrava