Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Mgr. Lenka Přibylová
Telefon
597 326 051 (EA 542)
Místnost
EA 542
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Asistent (470)

Vzdělání

Vzdělání
Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta, obor matematická analýza

Oblast vědeckého zájmu
Stochastické modelování a optimalizace rizik

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
Večerek M., Kučera D., Homza M., Přibylová L., Hajduková Z., Volf J., Soukup T., Blahuta J.: CLUSTER ANALYSIS OF ABPM DATA OF HYPERTONIC PATIENTS, MMK 2012


© 2018 VŠB-TU Ostrava