Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
Telefon
597 325 973 (EA 538)
Místnost
EA 538
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborná asistentka (470)

© 2018 VŠB-TU Ostrava