Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Telefon
597 325 974 (EA 537)
597 329 592 (IT 420)
Místnost
EA 537
IT 420
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
po dohodě s pedagogem (nejlépe kontaktovat e-mailem)

Funkce

Funkce
Docent (470)

Vzdělání

Významné ceny a ocenění
Cena hejtmana Moravskoslezského kraje (2010).

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se studiu dynamických systémů jak diskrétních tak spojitých. Popisuje vlastnosti daných systémů a snaží se kvantifikovat racionální i iracionální jevy, zejména chaos.

Vědecká hodnost
Ph.D. (2005) obor "Matematická analýza", Slezská Univerzita v Opavě.

Vzdělání
Mgr. (2002) obor "Matematická analýza", Slezská Univerzita v Opavě.

RNDr. (2002) obor "Matematická analýza", Slezská Univerzita v Opavě.

Ostatní odborná činnost

Významné projekty
AKTION - Ernst Mach stipendium, 1-month grant/scholarship for academic year 2006/07, Österreich

Grant Agency of Czech Republic, 201/07/P032 Discrete Chaos for Induced Maps, 2007–2009

Grant Agency of Czech Republic, P201/10/0887 Discrete Dynamical Systems, 2010-2014, Head: M. Štefánková, co-head: M. Lampart.

Významné publikace
Balibrea F, Guirao JLG, Lampart M, Llibre J. Dynamics of a Lotka-Volterra map. Fundamenta Mathematicae 2006; 191(3): 265–279.

Guirao JLG, Kwietniak D, Lampart M, Oprocha P, Peris A. Chaos on hyperspaces. Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 2009; 71(1-2): 1-8.

Lampart M, Raith P. Topological entropy for set valued maps. Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 2010; 73(6): 1533–1537.

Balibrea F, Dvorníková G, Lampart M, Oprocha P. On negative limit sets for one-dimensional dynamics. Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications 2012; 75(6): 3262–3267.

Lampart M. Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors. Chaos, Solitons and Fractals 2012; 45(9-10): 1081–1085.

Lampart M, Zapoměl J. Dynamics of the electromechanical system with impact element. Journal of Sound and Vibration 2013; 332(4): 701–713.


© 2018 VŠB-TU Ostrava