Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
RNDr. Michael Kubesa, Ph.D.
Telefon
597 325 988 (EA 543)
Místnost
EA 543
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborný asistent (470)
Členství v organizacích
Jednota českých matematiků a fyziků

Vzdělání

Studijní pobyty a stáže
Vědecko výzkumný pobyt na University of Minnesota Duluth, USA, 2002, únor-květen

Oblast vědeckého zájmu
Diskrétní matematika, zejména teorie grafů, a to faktorizace kompletních grafů na kostry, dekompozice kompletních grafů.

Vědecká hodnost
RNDr., 2004, obor informatika a aplikovaná matematika, Západočeská univerzita Plzeň

Ph.D., 2004, obor informatika a aplikovaná matematika, VŠB TU Ostrava

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
Kovář, P., Kubesa, M., Fronček, D.: Factorizations of complete graphs into trees with at most four non-leave vertices. Graphs and Combinatorics, 2011, vol. 27, čis. 5, 621-646

Fronček D., Kubesa, M.: Rectangular table negotiation problem revisited. Central European Journal of Math., 2011, vol. 9, čis. 5, s. 1114-1120

Kovář, P., Kubesa, M., Meszka, M.: Factorizations of complete graphs into brooms. Discrete Mathematics, 2012, vol. 312, 1084-1093


© 2018 VŠB-TU Ostrava