Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Telefon
597 326 053 (EA 544)
Místnost
EA 544
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborný asistent (470)
Členství v organizacích
JČMF

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Zabývá se problematikou aplikované matematické statistiky a zajímá se o teorii okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice.

Vědecká hodnost
Ph.D. (2000), obor Matematická analýza, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vzdělání
Mgr. (1992), obor Matematická analýza, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
SKALNÝ, Pavel, KRAJC, Bohumil: Discrete-Time Markov Chains in Reliability Analysis-Case Study. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2012, s. 421-427. 978-3-642-33017-9

KRAJC, Bohumil, ANDRES,: Existence periodických řešení diferenciálních soustav (Periodic solutions in a given set of differential systems). Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2001, s. 495-509.


© 2018 VŠB-TU Ostrava