Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D.
Telefon
597 325 870 (EA 533)
Místnost
EA 533
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Odborná asistentka (470)

Vzdělání

Vědecká hodnost
Ph.D. (2004) obor "Informatika a aplikovaná matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.
Vzdělání
Mgr. (1998) obor "Matematika - fyzika učitelství", Masarykova univerzita Brno
M.S. (2004) obor "Applied and Computational Mathematics", University of Minnesota Duluth

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
KOVÁŘ, Petr, FRONČEK, Dalibor, KOVÁŘOVÁ, Tereza: O 4-pravidelných distančně magických grafech (A note on 4-regular distance magic graphs). Australasian Journal of Combinatorics, Combinatorial Mathematics Society of Australasia (Inc.), 2012, s. 127-132.
KOVÁŘOVÁ, Tereza: Fixní hodnocení a faktorizace kompletních grafů na stromy diametru čtyři. (Fixing Labelings and Factorizations of Complete Graphs into Caterpillars with Diameter Four). Congressus Numerantium, Utilitas Mathematica Publishing Inc., 2004, s. 33;48.
FRONČEK, Dalibor, KOVÁŘOVÁ, Tereza, KUBESA, Michael, KOVÁŘ, Petr: aktorizace kompletních grafů na housenky diametru 5 (Factorizations of complete graphs into caterpillars of diameter 5). Discrete Mathematics, Elsevier, 2010, s. 537-556.

© 2018 VŠB-TU Ostrava