Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Telefon
597 325 972 (EA 536)
597 329 557 (IT 420)
Místnost
EA 536
IT 420
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Studentská 1, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
Aktuální konzultační hodiny najdete na http://am.vsb.cz/kovar

Funkce

Funkce
Zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum (470)
Docent (470)
Členství v organizacích
Od 1998 člen Jednoty českých matematiků a fyziků Od 2007 člen České matematické sekce JČMF
Členství v orgánech univerzity
Člen akademického senátu FEI

Vzdělání

Vědecká hodnost
Ph.D. (2004) obor "Informatika a aplikovaná matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.
Habilitace
doc. (2013) obor "Aplikovaná matematika", FAV ZČU v Plzni
Vzdělání
Mgr. (1998) obor "Matematika - fyzika učitelství", Masarykova univerzita Brno M.S. (2004) obor "Applied and Computational Mathematics", University of Minnesota Duluth
Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti diskrétní matematiky, zejména teorie grafů a jejich aplikací. Hlavním tématem jsou ohodnocení grafů a jejich využití pro rozklady grafů a optimalizace.
Studijní pobyty a stáže
Visiting Assistant professor na University of Mennesota Duluth leden-červen 2015.

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
Fronček, D., Kovář, P., Kubesa, M.: Factorizations of complete graphs into trees with at most four non-leave vertices, Graphs and Combinatorics, 2011, Vol 27, 621-646. Fronček D., Kovář, P., Kubesa, M.: Decomposition of complete graphs into blown-up cycles C_m[2], Discrete Mathematics, 2010, Vol. 310, 1003-1015. Kovář, P.: Decompositions and factorizations of complete graphs. Ed. M. Dehmer, New York: Springer, 2010, 169-196, ISBN 978-0-8176-4788-9. Kovář, P., Magic labelings of regular graphs, AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, 2007, Vol. 2007/4, 261-275. Fronček, D., Jerebic, J., Klavžar, S., Kovář, P.: Strong isometric dimension, biclique coverings, and Sperner's Theorem, Combinatorics Probability and Computing, 2007, Vol. 16, 271-275. Dostál, Z., Kozubek, T., Kovář, P., Markopoulos, A., Brzobohatý, T.: Cholesky decomposition with fixing nodes to stable computation of a generalized inverse of the stiffness matrix of a floating structure, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2011, Vol. 88, 5, 493-509.

© 2018 VŠB-TU Ostrava