Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Telefon
597 325 985 (EA 539)
Místnost
EA 539
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Konzultační hodiny
Po domluvě.

Funkce

Funkce
Odborný asistent (470)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti teorie čísel, statistiky a algebry.
Vědecká hodnost
PhD.
Vzdělání
2001-2004 - Přírodovědecká fakulta OU, obor Aplikovaná matematika, RNDr., Ph.D.
1996-2001 - Přírodovědecká fakulta OU, obor Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy, Mgr.
1992-1996 - Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci

Ostatní odborná činnost

Významné vědeckovýzkumné výstupy
Jahoda, P., Pěluchová, M.: Systems of sets with multiplicative asymptotic density. In Mathematica Slovaca, 2008, vol. 58, čis. 4, 393-404
Jahoda, P., Martínek, L., Briš, R.: Risk of postoperative complications after surgeries: Laparoscopic versus open surgery, Taylor & Francis Group, 2012, p. 1502-1507
Jahoda, P., Martínek, L., Guňka, I.: Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky. In Časopis lékařů českých, 2010, čis. 149, 125 - 128

© 2018 VŠB-TU Ostrava