Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Telefon
597 325 976 (EA 541)
Místnost
EA 541
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Profesor (470)
Členství v orgánech univerzity
1997 - 2002 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Kolegium děkana (proděkan pro pedagogiku)
1997 - 2002 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vědecká rada FEI
2010 - doposud Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vědecká rada FEI
Akademická funkce
profesor
Členství v organizacích
1995 - dosud Jednota českých matematiků a fyziků
1995 - dosud Česká statistická společnost
1998 - dosud ESRA (European Safety and Reliability Association - http://www.esrahomepage.org/ ), člen nejužšího vedení - tzv. ESRA Management Board.

Vzdělání

Studijní pobyty a stáže
únor 2002 - září 2002 zvaný hostující profesor na Université de Technologie de Troyes, LM2S (Laboratoire de modélisation et de Sureté des Systemes)
Oblast vědeckého zájmu
Metodika, vycházející z aplikované teorie pravděpodobnosti a statistiky, pro demonstraci, vyhodnocení, predikci a řízení spolehlivosti s orientací na vysoce spolehlivé objekty.
Analytické a simulační metody pro modelování a kvantifikaci spolehlivosti dynamických systémů s časově proměnnou strukturou, stochastické modelování pro řízení spolehlivosti. Vývoj nových počítačových kódů pro kvantifikaci spolehlivosti.
Aplikace vyvíjených metod v elektrotechnice a biomedicíncké technice, také v oblasti jaderné bezpečnosti.
Významné ceny a ocenění
Cena rektora za rozvoj VŠB TU Ostrava 2008
Vzdělání
1976 - 1981 ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská, Jaderné inženýrství, Ing.
Praxe
1981 - 1985 Ústav jaderného výzkumu Řež, odborný asistent
1986 - 1992 Tesla Rožnov, výzkumný a vývojový pracovník
1992 - 1998 VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky, odborný asistent
1998 - 2010 VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky, docent
2010 - doposud VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky, profesor
2011 - doposud VŠB-TU Ostrava, VŠ Ústav IT4Innovations, VP 1 – Senior Researcher
Jmenování profesorem
2010 VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Technická kybernetika, prof.
Habilitace
1998 VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, doc.
Vědecká hodnost
1989 - 1993 VUT Brno, kandidatura fyzikálně-matematických věd, obor Fyzika kondenzovaných látek a akustika, CSc.

Pedagogická činnost

Garant oborů a programů

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
Briš R., Châtelet E. & Yalaoui F., An efficient method to minimise the preventive maintenance cost of series-parallel systems, Reliablity Engineering & System Safety, ELSEVIER, 2003, Vol. 82, Issue 3, p.247-255,ISSN 0951-8320, IF=0,92.
Briš R. Parallel simulation algorithm for maintenance optimization based on directed Acyclic Graph. Reliability Engineering and System Safety 93 (2008) 93. Vol. 93, No. 6, pg 874-884, ISSN 0951-8320, IF 1,379.
Bris R., Exact reliability quantification of highly reliable systems with maintenance. Reliability Engineering and System Safety 95 (2010) 1286–1292, doi:10.1016/j.ress.2010.06.004. ISSN: 0951-8320. IF= 1,908.
Briš, R., Byczanski, P., Direct unavailability computation of a maintained highly reliable system. Proc. IMechE, Part O: J. Risk and Reliability, 2010, 224 (3), 159-170. DOI 10.1243/1748006XJRR306. IF=0,393.
Briš R., Byczanski P.: Effective computing algorithm for maintenance optimization of highly reliable systems. Reliability Engineering and System Safety 109 , pp. 77-85, ELSEVIER, 2013, ISSN: 0951-8320, IF=1,77. DOI:10.1016/j.ress.2012.08.010
Briš R., The effective iterative algorithm to solve a maintenance optimization problem of a highly reliable system, In Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, pg.635-641.Taylor & Francis Group 2010, London, UK, ISBN 978-0-415-55509-8.
další publikace viz: www.am.vsb.cz/bris
Učební texty
viz: web [odkaz]

© 2018 VŠB-TU Ostrava