Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Telefon
597 325 970 (EA 531)
Místnost
EA 531
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
vedoucí katedry (470)
Docent (470)
Členství v orgánech univerzity
2010 - dosud člen Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
Členství v organizacích
2002 - dosud člen Výboru České matematické společnosti - sekce JČMF
2014 - dosud předseda Výboru ostravské pobočky JČMF
(2001 - 2014 člen Krajské komise Matematické olympiády, garant kategoria A)
Akademická funkce
docent

Vzdělání

Vědecká hodnost
Ph.D. (2000), obor "Aplikovaná matematika", Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti aplikací matematické a funkcionální analýzy při řešení diferenciálních rovnic. Hlavními tématy jsou variační metody a metoda hraničních prvků.
Významné ceny a ocenění
1989, Cena rektora Univerzity Karlovy za studijní výsledky 2006, Pedagogické vyznamenání Jednoty českých matematiků a fyziků 2014 Čestné uznání Jednoty českých matematiků a fyziků
Praxe
1989 - 1992, asistent na Katedře matematiky FSV ČVUT Praha 1992 - 2003, odborný asistent na Katedře aplikované matematiky FEI VŠB-TU Ostrava 2003 - dosud, docent na Katedře aplikované matematiky FEI VŠB-TU Ostrava
Habilitace
Doc. (2003), obor "Aplikovaná matematika", Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
Vzdělání
RNDr. (1989), obor "Matematická analýza", Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze

Pedagogická činnost

Garant oborů a programů

© 2018 VŠB-TU Ostrava