Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Telefon
597 325 977 (EA 534)
Místnost
EA 534
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Docent (470)
Akademická funkce
docent

Vzdělání

Vzdělání
Ing. (1999), obor "Inženýrská informatika", VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Habilitace
Doc. (2016), obor "Aplikovaná matematika", VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti metod optimalizace, zejména metodám nehladké optimalizace.

Hlavním tématem je využití metod nehladké optimalizace pro tvarovou optimalizaci.
Vědecká hodnost
Ph.D. (2007), obor "Informatika a aplikovaná matematika", VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Ostatní odborná činnost

Významné publikace
Beremlijski, P., Haslinger, J., J.V. Outrata, R. Pathó: Shape Optimization In Contact Problems with Coulomb Friction and a Solution-Dependent Friction Coefficient. In SIAM Journal on Control and Optimization, 2014 , vol. 52, čis. 5, 3371-3400.

Beremlijski, P., Haslinger, J., J.V. Outrata, R. Pathó: Numerical Solution of 2D contact Shape Optimization Problems Involving a Solution-Dependent Coefficient of Friction. In Optimization with PDE Constraints (Lecture Notes in Computational Science and Engineering)Springer International Publishing, 2014, 1 – 24, vol. 101.

Beremlijski, P., Markopoulos, A.: On solution of 3D contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition. In Engineering Optimization 2014 CRC Press, 2014, 465 – 470.

Beremlijski, P., Jandačka, D.: Determination of Strength Exercise Intensities Based on the Load-Power-Velocity Relationship. In Journal of Human Kinetics, 2011, vol. 28, 33-44.

Beremlijski, P., Haslinger, J., Kočvara M., Kučera, R., Outrata J.: Shape Optimization in Three-Dimensional Contact Problems with Coulomb Friction. In SIAM Journal on Optimization, 2009, vol. 20/1, 416-444.

Beremlijski, P., Haslinger, J., Kočvara M., Outrata J.: Shape Optimization in Contact Problems with Coulomb Friction. In SIAM Journal on Optimization, 2002, vol. 12, čis. 3, 561 - 587.
Učební texty
Krajc, B., Beremlijski, P.: Obyčejné diferenciální rovnice, Text vytvořený při realizaci projektu Matematika pro inženýry 21. století, 2012, 166 str.

Dostál, Z., Beremlijski, P.: Metody optimalizace, Text vytvořený při realizaci projektu Matematika pro inženýry 21. století, 2012, 155 str.

Beremlijski, P., Sadowská, M.: Aplikační úlohy pro radost, Text vytvořený při realizaci projektu Matematika s radostí, 2015, 138 str.

© 2018 VŠB-TU Ostrava