Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Telefon
597 325 871 (EA 545)
597 329 661 (IT 448)
597 329 331 (RD 101)
Místnost
EA 545
IT 448
RD 101
Fakulta nebo úsek
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
Studentská 1, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
pracovník VaV (470)
Junior researcher (9370)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti mechaniky kovů a hornin, zejména elastoplsticitě, perfektní plasticitě a porušování. Hlavním tématem jsou numerické metody pro řešení dané problematiky a jejich implementace do vybraných softwarů.

Vzdělání
Ph.D. (2012) obor "Výpočetní a aplikovaná matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Ing. (2008) obor "Výpočetní matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Bc. (2006) obor "Počítačová matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Významné ceny a ocenění
3. místo v soutěži o "Cena prof. Babušky" v roce 2012 za disertační práci

4. místo v soutěži "Josepha Fouriera" za počítačové vědy v roce 2013 za diserační práci.


© 2018 VŠB-TU Ostrava