Numerická analýza a HPC (High Performance Computing)

Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Numerická analýza a HPC (High Performance Computing) doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. logo
Katedra: 470 - Katedra aplikované matematiky
Výzkumná témata:
 • Paralelně škálovatelné metody pro řešení např. kontaktních úloh mechaniky - FETI, BETI, paralelní BEM
 • Optimální algoritmy kvadratického programování, metody optimalizace
 • Molekulové a kvantové simulace
 • Motivace průmyslovými problémy např. ultrazvuková defektoskopie letadel ve spolupráci s Honeywell
 • Akademičtí pracovníci: doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., Ing. David Horák, PhD., doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D., doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D., Ing. Oldřich Vlach
  Vědečtí pracovníci: Ing. Michal Merta, Ph.D., Ing. Erika Straková
  Doktorandi: Ing. Rajko Ćosić, Ing. Ladislav Foltyn, Ing. Pavla Jirůtková, Ing. Michal Kravčenko, Ing. Tomáš Luber, Ing. Lukáš Malý, Ing. Martin Mrovec, Ing. Jan Pacholek, Ing. Marek Pecha, Ing. Nikola Plívová, Ing. Alena Vašatová
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit

  © 2018 VŠB-TU Ostrava