Matematická analýza a diskrétní matematika

Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Matematická analýza a diskrétní matematika Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph. D. logo
Katedra: 470 - Katedra aplikované matematiky
Výzkumná témata:
 • Metoda hraničních prvků
 • Metoda rozložení oblasti
 • Matematická homogenizace
 • Rozklady grafů
 • Ohodnocení grafů a jejich aplikace
 • Dynamické vlastnosti spojitých i diskrétních systémů
 • Akademičtí pracovníci: Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph. D., Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph. D., Ing. Pavla Hrušková, Ph.D., doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D., RNDr. Michael Kubesa, Ph.D., doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D., RNDr. Petra Vondráková, Ph. D., Ing. Marie Sadowská, Ph.D., Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
  Vědečtí pracovníci: Ing. Jan Zapletal, Ph.D.
  Doktorandi: Ing. Michaela Bailová, Ing. Matěj Krbeček, Ing. Tom Raiman, Ing. Adam Silber, Ing. Jakub Závada
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit

  © 2018 VŠB-TU Ostrava