Výzkumné skupiny na Katedře aplikované matematiky

Hlavní směry výzkumné činnosti našich zaměstanců se rozvíjí v rámci tří výzkumných skupin:
 
V rámci skupin je koordinována především výzkumná činnost, dále zaměření absolventských prací našich studentů a v neposlední řadě organizační činnost v rámci projektů.
Samozřejmostí je vzájemná spolupráce kolegů napříč skupinami, zejména pokud jde o odbornou spolupráci s jinými výzkumnými pracovišti a partnery z průmyslu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava