Přehled projektů řešených Katedrou aplikované matematiky

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
IRP/2018/228Tvorba ilustračních doplňků k vybraným partiím z Obyčejných diferenciálních rovnic20182018
IRP/2018/232Příprava doplňkových materiálů pro výuku statistiky20182018
SP2018/165Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy IV20182018
SP2018/68Aplikovaná statistika a statistická teorie čísel20182018
GA17-22615SVyužití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí20172019
7AMB17AT028Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků20172018
SP2017/122Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy III20172017
SP2017/56Modelování spolehlivosti a rizik20172017
2016-1-CZ01-KA201-023932MEx4U - Matematika pro Tebe20162019
Ultrazvuková časově reverzní zrcadla v nedestruktivním testování20162018
RPP2016/126Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných20162016
RPP2016/46Multimediální studijní opory20162016
SP2016/108Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy II20162016
SP2016/18Stochastické modelování spolehlivosti a rizik20162016
FRVS2015/80Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry20152015
FRVS2015/81Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů zaměřených na statistiku20152015
HS4701501D3Soft Future,Briš,597620152015
SP2015/100Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy20152015
SP2015/84Stochastické modelování20152015
FRVS2014/228Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů20142014
SP2014/204Paralelní řešení výpočetně náročných úloh II20142014
SP2014/42Modelování rizik v průmyslu a biomedicíně 20142014
SP2013/116Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 20132013
SP2013/191Paralelní řešení výpočetně náročných úloh20132013
CZ.1.07/1.1.00/26.0042Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností20122015
SP2012/108Modelování a kvantifikace rizik 20122012
SP2012/187Vývoj, implementace a testování metod pro paralelní řešení výpočetně náročných úloh20122012
SP2011/100Modelování a kvantifikace rizik v lékařství, zpracování biomedicínckých dat20112011
SP2011/183Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa III20112011
GAP201/10/0887Diskrétní dynamické systémy20102014
00182/2010Škola matematického modelování20102010
HS470001EGÚ Brno, Briš, 333420102010
SP/2010173Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa II20102010
SP/201070Využití moderních statistických metod v biomedicínském výzkumu20102010
FR-TI1/432Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí20092013
CZ 1.07/2.2.00/07.0332Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti20092012
GD103/09/H078Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů20092012
GP101/09/P601Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 20092011
00276/2009Škola matematického modelování20092009
GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami20082012
HS457801Petrellus Eng.Lim.,Briš,333420082010
MSM6198910027Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace20072013
GA201/07/0294Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení20072011
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011
1503/MP4577011Nový jaderný zdroj pro energetiku20052007
GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků20052007
GP201/05/P008Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu20052007
1ET400300415Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií20042008
1ET401940412Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů20042007
GA101/04/1145Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D20042006
GA201/03/0671Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic20032005
ME 641Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci20032005
RP4575011SAFERELNET Thematic Network20022006
GP201/02/D102Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace20022005
GA101/02/0072Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků20022004
IBS3086102Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC20012005
GA101/01/0538Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci20012003
GA103/01/0400Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí20012003
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002
MSM 272400019Vývoj algoritmu pro rešení slozitých prumyslových problému19992004
GA105/99/1229Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice19992001
PG99104Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference19991999
GA101/98/0535Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech19982000
GA201/98/1451Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury19982000
GA205/98/1233Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat19982000
GA201/97/0395Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh19971999
GA201/97/0421Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů19971999
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996

2013

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
SP2013/116Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 20132013
SP2013/191Paralelní řešení výpočetně náročných úloh20132013

2006

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011

2000

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002

1995

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997

1994

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996
KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
SP2013/116Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 20132013
SP2013/191Paralelní řešení výpočetně náročných úloh20132013
CZ.1.07/1.1.00/26.0042Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností20122015
SP2012/108Modelování a kvantifikace rizik 20122012
SP2012/187Vývoj, implementace a testování metod pro paralelní řešení výpočetně náročných úloh20122012
SP2011/100Modelování a kvantifikace rizik v lékařství, zpracování biomedicínckých dat20112011
SP2011/183Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa III20112011
GAP201/10/0887Diskrétní dynamické systémy20102014
00182/2010Škola matematického modelování20102010
HS470001EGÚ Brno, Briš, 333420102010
SP/2010173Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa II20102010
SP/201070Využití moderních statistických metod v biomedicínském výzkumu20102010
FR-TI1/432Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí20092013
CZ 1.07/2.2.00/07.0332Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti20092012
GD103/09/H078Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů20092012
GP101/09/P601Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 20092011
00276/2009Škola matematického modelování20092009
GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami20082012
HS457801Petrellus Eng.Lim.,Briš,333420082010
MSM6198910027Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace20072013
GA201/07/0294Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení20072011
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011
1503/MP4577011Nový jaderný zdroj pro energetiku20052007
GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků20052007
GP201/05/P008Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu20052007
1ET400300415Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií20042008
1ET401940412Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů20042007
GA101/04/1145Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D20042006
GA201/03/0671Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic20032005
ME 641Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci20032005
RP4575011SAFERELNET Thematic Network20022006
GP201/02/D102Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace20022005
GA101/02/0072Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků20022004
IBS3086102Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC20012005
GA101/01/0538Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci20012003
GA103/01/0400Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí20012003
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002
MSM 272400019Vývoj algoritmu pro rešení slozitých prumyslových problému19992004
GA105/99/1229Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice19992001
PG99104Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference19991999
GA101/98/0535Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech19982000
GA201/98/1451Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury19982000
GA205/98/1233Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat19982000
GA201/97/0395Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh19971999
GA201/97/0421Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů19971999
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996

© 2018 VŠB-TU Ostrava