Výzkum

Výzkum a výzkumné skupiny

Základní směry vědy a výzkumu:

 1. Matematická analýza
 2. Implementace základních algoritmů
 3. Základní problémově orientovaný software
 4. Specializovaný aplikační software
 5. Stochastické modelování a aplikovaná pravděpodobnost

Hlavní směry výzkumu jsou organizovány v rámci tří skupin:
Cílem je efektivní řízení vědecko-výzkumných aktivit, koordinace klíčových směrů výzkumu i pedagogicko-výzkumných aktivit absolventských prací studijního oboru.

Přehled vybraných projektů

GAČR

 1. Blaheta, R., Dostál, Z.: Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice, GAČR 105/99/1229, 1999 - 2001
 2. Briš, R.: Vývoj metod pro odhad a demonstraci spolehlivosti vysoce spolehlivých elektronických prvků, GAČR 102/01/055, 2001 - 2004
 3. Dostál, Z., Haslinger, J.: Vývoj a implementace paralelních algoritmů 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizací, GAČR 101/01/0538, 2001 - 2003
 4. Kruis J., Rudolfová, E., Dostál, Z.: Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí, GAČR 103/01/0400, 2001 - 2003
 5. Kozubek, T.: Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace, GAČR: 201/02/D102, 2001 - 2005
 6. Lukáš, D.: Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu., GA 201/05/P008, 2004 - 2007
 7. Drábek P., Bouchala, J.: Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace, GAČR 201/00/0376, 2000 - 2002
 8. Dobiáš, J., Vondrák, V.: Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků, GAČR 101/02/0072, 2001 - 2004
 9. Drábek Pavel, Bouchala, J.: Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic, GAČR 201/03/0671, 2002
 10. Miroslav Kursa, VŠB-TU Ostrava: Perspektivní koncentračně gradientní materiály a studium vlivu difuzních procesů na jejich vlastnosti, GAČR: 106/02/1404, 2001 - 2004
 11. Dobiáš J., Vondrák, V.: Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků, GAČR 101/05/0423, 2005 - 2007
 12. Lampart M., Štefánková M.: Discrete Dynamical Systems P201/10/0887, 2010-2014

Granty akademie věd

 1. Blaheta, R., Dostál, Z.: Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC, AVČR S3086102, 2001 - 2005
 2. Blaheta, R., Dostál, Z.: Modelování a simulace náročných technických problémů, 1ET400300415, 2004 - 2007
 3. Častová, N.: Analýza geofyzikálních dat s použitím moderních matematických metod, AVČR-Ruská AV, 2002 - 2005
 4. AVČR-Ruská AV, 2006-2008, Častová, N.: Analýza geofyzikálních dat s použitím moderních matematických metod., 2005 - 2008

Výzkumné záměry

 1. Dostál, Z.: Vývoj algoritmů pro řešení složitých průmyslových problémů, CEZ:J17/98:272400019, 1999 - 2004
 2. Dostál, Z.: Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace, MSM6198910027, 2007 - 2013
 3. Briš, R.: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 1M06047, 2006 - 2011

Grant ESF

 1. Matematika pro inženýry 21. století
  Hlavní motivací projektu je potřeba reagovat na změnu úlohy jednotlivých partií matematiky při řešení praktických problémů způsobenou zejména velkým pokrokem v matematickém modelování, dramatickým zlepšováním software a rychlým zvyšováním výpočetních kapacit moderních počítačů.
 2. Matematika s radostí
  Projekt je zaměřený na vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností.
 3. Math Exercises for You (http://math4u.vsb.cz/) - vzdělávací projekt financovaný z programu Erasmus+.  Jeho hlavní cíl je tvorba interaktivních matematických testů. K tomu vytváříme databázi 4 000 testových otázek. Každá z otázek bude mít 4 verze - anglickou, českou, polskou a slovenskou. Celkem tak vznikne 16 000 testových otázek. Navíc tvoříme webové aplikace, které s databází pracují.
 4. STEM4youth (http://www.stem4youth.eu/mathematics/) - vzdělávací projekt financovaný z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Tým z Katedry aplikované matematiky se do projektu zapojil tvorbou 311 interaktivních her ve formátu PDF (Puzzle game, Jeopardy, Triangle a Funny picture). Všechny hry jsou v anglickém jazyce, část z nich byla přeložena do češtiny.

Ostatní

Přehled běžících i dřívějších grantů je možno najít v informačním systému.


© 2018 VŠB-TU Ostrava