Výzkumná spolupráce

  • v rámci vlastní fakulty,
  • s Institutem fyziky HGF v oblasti aplikace metod tvarové optimalizace v magnetostatice,
  • s Katedrou mechaniky v oblasti řešení kontaktních úloh a úloh tvarové optimalizace,
  • s Katedrou neželezných kovů při modelování difuze metanu a teplotního režimu v haldách,
  • s Katedrou analytické chemie na zkoušení materiálů v oblasti modelování vzniku pestrých vrstev,
  • v návaznosti na spolupráci se zahraničním partnerem Petrellus Engineering Ltd, UK, je posuzováno a vyhodnocováno riziko vzplanutí ropné plošiny a s tím související posouzení ohrožení života lidské posádky,
  • Fakultní nemocnici v Ostravě (Oddělení chirurgie, onkologie, pracovního lékařství a intervenční neuroradiologie a angiologie) a Městskou nemocnicí Ostrava (Centrum hyperbarické medicíny) při analýze biomedicínských dat,
  • Katedrou tělesné výchovy, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v oblasti kinantropologie, atd.


© 2018 VŠB-TU Ostrava