Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů lze nalézt všude tam, kde jsou vyvíjeny, modifikovány či udržovány rozsáhlé programové systémy a technické prostředky nutné k jejich provozu.
O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích.

Uplatnění absolventů

  • výzkumní pracovníci v superpočítačovém centru (IT4Innovations),
  • u softwarových firem, ve vývojových odděleních průmyslových pracovišť,
  • v konstrukčních kancelářích a ve výzkumných ústavech,
  • práce výpočtáře na výše uvedených pracovištích,
  • kvalifikovaná distribuce softwarových produktů,
  • místa v nově vznikajících oborech a samozřejmě v informatice,
  • absolventi s výbornými výsledky mohou pokračovat v postgraduálním studiu aplikované matematiky doma i v zahraničí a mohou se uplatnit v oblasti základního výzkumu nebo jako pedagogové na vysokých školách.


© 2018 VŠB-TU Ostrava