Projekty, na nichž v současnosti spolupracují naší studenti

 

Vývoj, implementace a testování metod pro paralelní řešení výpočetně náročných úloh

 • Řešitel: prof.Kozubek
 • Cíl projektu: nasazení a masivní testování vyvinutých paralelních algoritmů na řešení rozsáhlých inženýrských úloh z oblasti mechaniky, akustiky, elektromagnetismu, molekulových simulací, diskrétní matematiky a analýzy obrazu
 • V řešitelském týmu je 27 studentů Katedry aplikované matematiky.
 

Modelování a kvantifikace rizik

 • Řešitel: RNDr. Jahoda
 • Cíl projektu:
  • kvantifikace lékařských-chirurgických rizik morbidity (mortality) v souvislosti s inovovanými operačními technikami,
  • vyhodnocení rozsáhlé databáze onkologických pacientů pomocí moderních metod statistické indukce,
  • softwarová aplikace pro vyhodnocení dat pocházejících z klinické studie FNOP, zaměřené na studium roztroušené sklerózy a nádorových mozkových onemocnění,
  • spolupráce s klinikou pracovního lékařství umožňuje využití vyspělých statistických metod k analýze výsledku Phadiatop testu,
  • analýza průmyslových rizik: v návaznosti na spolupráci se zahraničním partnerem Petrellus Engineering Ltd, UK, je posuzováno a vyhodnocováno riziko vzplanutí ropné plošiny a s tím související posouzení ohrožení života lidské posádky,
  • v řešitelském týmu je 6 studentů Katedry aplikované matematiky.

© 2018 VŠB-TU Ostrava