Skladba studia (Ing.)

Studijní plán
2 - letého magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie

obor: Výpočetní matematika
Akademický rok 2016/2017


© 2018 VŠB-TU Ostrava