Pro zájemce o studium

 

Vážená studentko, vážený studente,

těší nás Váš zájem o studium našeho oboru.  Obor Výpočetní matematika (dříve Počítačová matematika) byl akreditován na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TU Ostrava v rámci studijního programu Informační a komunikační technologie (dále IKT) v bakalářském, inženýrském i doktorském studiu od školního roku 2006/2007. Je to přirozené zařazení, neboť veškeré aplikace matematického modelování jsou realizovány na počítačích, což vyžaduje hluboké znalosti informačních technologií. Těsné propojení s informatikou se ukázalo jako mimořádně šťastné zejména proto, že umožnilo dotáhnout až do počítačové realizace řadu projektů.
Studium v prvním ročníku studijního programu IKT je společné a týká se základních předmětů obecného studijního základu, nezbytného pro studium všech oborů. Po absolvování prvního ročníku se studenti dělí do čtyř studijních oborů: Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Výpočetní matematika a Telekomunikační technika.
 
Po ukončení magisterského studia mají absolventi solidní teoretické znalosti, široké praktické schopnosti a tvůrčí invenci. Uplatnění absolventů lze nalézt všude tam, kde jsou vyvíjeny, modifikovány či udržovány rozsáhlé programové systémy a technické prostředky nutné k jejich provozu.
O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích.

Studijní obor Výpočetní matematika je v současné době akreditován pro bakalářské a magisterské studium. Pro doktorské studium je akreditován obor Výpočetní a aplikovaná matematika.

 

Proč studovat obor Výpočetní matematika?

Protože
Veškeré informace pro zájemce o studium
na Fakultě elektrotechniky a informatiky
najdete na webu Studuj v Ostravě !!!

© 2018 VŠB-TU Ostrava