Předměty vyučované KAM

Seznam garantovaných předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce

Tabulka obsahuje předměty nasazené ve studijních plánech prezenčního i kombinovaného studia.Konkrétní informace o formě výuky najdete na kartě předmětu.

KódNázevOdkaz na www stránky
470-2101Základy matematiky
470-2102Matematická analýza Ihttp://homel.vsb.cz/~vod03/vyuka/MA1/index.html
470-2103Matematická analýza IIhttp://homel.vsb.cz/~s1a64/ma2.html
470-2104Matematická analýza řídících systémůhttp://homel.vsb.cz/~kra04/vyuka/LS2013/MARS/
470-2107Matematická analýza IIIhttp://homel.vsb.cz/~ber95/Ma3PM/ma3.htm
470-2108Obyčejné diferenciální rovnicehttp://homel.vsb.cz/~kra04/vyuka/ZS2012/ODR/
470-2109Matematická analýza s Maplemhttp://am.vsb.cz/vodstrcil
470-2110Matematická analýza 1
470-2111Matematická analýza 2
470-2112Repetitorium matematické analýzy
470-2201Lineární algebrahttp://homel.vsb.cz/~luk76/LA1
470-2203Lineární algebra s Matlabem
470-2204Algebrahttp://k470.vsb.cz/jahoda/vyuka/algebra/
470-2205Lineární algebrahttp://homel.vsb.cz/~ber95/LA/la.htm
470-2301Diskrétní matematikahttp://homel.vsb.cz/~kov16/predmety_dm.php
470-2302Teorie čísel
470-2401Statistika I
470-2501Numerické metodyhttp://vondrak.am.vsb.cz/education/vv_nm1.html
470-2502Numerické metody s Matlabem
470-2601Bakalářský projekt I
470-2602Bakalářský projekt II
470-4109Funkce komplexní proměnné a integrální transformacehttp://homel.vsb.cz/~lam05/Teaching.html
470-4110Funkce komplexní proměnné
470-4111Úvod do funkcionální analýzy
470-4112Rovnice matematické fyziky
470-4114Variační metody
470-4115Nelineární funkcionální analýza
470-4116Vybrané partie z matematické analýzyhttp://homel.vsb.cz/~vod03/vyuka/VPzMA/index.html
470-4118Integrální a diskrétní transformacehttp://homel.vsb.cz/~hor33/ITDT/
470-4120Dynamické systémy
470-4121Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
470-4122Integrální transformace
470-4123Elementy vyšší matematiky
470-4201Aplikovaná algebra
470-4202Algebra v teorii kódování
470-4302Teorie grafůhttp://homel.vsb.cz/~kov16/predmety_tg.php
470-4402Statistika II
470-4403Statistika III
470-4404Biostatistikahttp://k470.vsb.cz/litschmannova/?
470-4405Pravděpodobnost a statistikahttp://k470.vsb.cz/litschmannova
470-4406Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky
470-4407Matematická teorie spolehlivosti
470-4502Numerické metody II
470-4503Metody optimalizace
470-4504Iterační metody
470-4505Numerické metody III
470-4506Vybrané kapitoly z numerických metod
470-4603Diplomový projekt I
470-4604Diplomový projekt II
470-4605Diplomový projekt III
470-4606Matematický seminář I
470-4607Matematický seminář II
470-4608Matematický seminář III
470-6101Aplikovaná funkcionální analýza
470-6102Variační metody pro inženýry
470-6103Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací
470-6301Metody diskrétní matematiky
470-6302Teorie grafů Ihttp://homel.vsb.cz/~kov16/predmety_tg.php
470-6303Teorie kódování
470-6401Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6402Spolehlivost elektronických zařízení
470-6403Statistické metody v inženýrské praxi
470-6404Základy kvantové chemie a její aplikace
470-6405Klasické a kvantové metody Monte Carlo
470-6501Aplikovaná lineární algebra
470-6502Matematické modelování a MKP
470-6503Metody optimalizace
470-6504Numerické metodyhttp://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1
470-6505Výpočetní elektrotechnikahttp://homel.vsb.cz/~luk76
470-6506Iterační metody
470-8341Vybrané kapitoly z matematiky
470-8542Speciální metody analýzy dathttp://k470.vsb.cz/litschmannova/smad-en/
470-8721Matematická analýza Ihttp://www.am.vsb.cz/bouchala
470-8722Matematická analýza IIhttp://homel.vsb.cz/~kra04/vyuka/ZS2012/MA2NT/
470-8723Matematická analýza II
470-8724Lineární algebrahttp://homel.vsb.cz/~luk76
470-8725Počítačové modelování
470-8726Statistika
470-8727Funkce komplexní proměnné
470-8728Diskrétní matematika
470-8741Modelování elektromagnetických políhttp://homel.vsb.cz/~luk76
470-8742Metody optimalizace
470-8743Matematické modelování a MKP
470-8745Modelování elektromagnetických políhttp://homel.vsb.cz/~luk76
470-8746Diferenciální a integrální počet funkcí reálné a komplexní proměnné
470-8747Úvod do pravděpodobnosti a základy statistiky

© 2018 VŠB-TU Ostrava