Doktorské studium

Obor Výpočetní a aplikovaná matematika

Jednotlivé kurzy doktorského studia byly připraveny pracovníky katedry aplikované matematiky, a to buďto profesory a docenty, nebo pracovníky s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D. z matematiky nebo příbuzného oboru; všichni uvedení garanti se mohou vykázat publikační aktivitou v daném oboru.
Mělo by být řečeno, i když to u jednotlivých předmětů není explicitně uvedeno, že ve všech případech je možno na základě domluvy s garantem předmětu přizpůsobit osnovy předmětu specifikům doktorského programu či přímo potřebám konkrétního studenta. V případě zájmu lze tuto nabídku rozšířit i o další předměty.
Věříme, že nabídku předmětů se podařilo sestavit tak, aby vedle klasických kurzů obsahovala i kurzy reagující na nejnovější výsledky v oblasti aplikované matematiky a aplikací matematiky v technických vědách.
 

Předměty studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika (doktorský 4-letý), obor Výpočetní a aplikovaná matematika, kombinovaná a prezenční forma.
 
Přehled předmětů doktorského studia pro letní semestr 2017/2018.

© 2018 VŠB-TU Ostrava