Navazující magisterské studium

Obor Výpočetní matematika

Předměty navazujícího studijního programu Informační technologie (Mgr.) - (2-letý studijní obor)

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava