Speciální semináře

Speciální semináře konané či spjaté s katedrou

  • Seminář k padesátinám Jiřího Bouchaly- 19. 2. 2016
    • prof. Drábek - "Zamyšlení nad matematikou"
    • Abstrakt: Přednáška je zamyšlením stárnoucího matematika nad smyslem a posláním oboru, kterému se celý život věnoval a kterým se také (snad i relativně úspěšně) živil. K jejímu pochopení není třeba žádných speciálních matematických znalostí. Snad jen trocha fantazie a smysl pro nadsázku.

© 2018 VŠB-TU Ostrava