O Katedře aplikované matematiky

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2018

Ukončení studia absolventů FEI

miniatura
24. 5. 2018

Kompletní informace k ukončení studia absolventů FEI (bakalářské i magisterské studium).

 

J. Hauser - The inverse problem for the permittivity

15. 5. 2018, 12:30 - 14:00, EB226 (FEI)
15. 5., 12:30 EB226

Dipl.-Ing. Julie Hauser (TU Graz) - The inverse problem for the permittivity

Prezentace bakalářských prací

miniatura
7. 5. 2018
22. 5. 2018, 9:10 EB226

Děkujeme studentům za letošní prezentace bakalářských prací oboru Výpočetní matematika.

Velké díky patří také Mgr. Krajcovi za organizaci a zajištění bezproblémového průběhu prezentací.

MODAM 2018

miniatura
23. 3. 2018, 9:00 - 15:30, EC2
23.3.2018

Akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky je určen především pro středoškolské učitelé matematiky. V rámci letošního tématu „Matematika jako mocný nástroj k řešení problémů“ bychom chtěli učitelům matematiky ukázat několik jednoduchých praktických aplikací matematiky, které je možné zařadit do výuky nejen ve chvílích, kdy se ozve „A k čemu to je dobré?“

Soutěže o nejlepší disertační práci

miniatura
21. 3. 2018
9. 3. 2018

1. místo v Soutěži o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017 v kategorii Informační technologie získal Jan Zapletal, absolvent našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika. 

Jiří Bouchala - Výstava bez vernisáže (ale s derniérou)

miniatura
21. 3. 2018
21. 3. 2018

Od 21. března 2018 Vás zveme na další ze série výstav v 5. patře budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v rámci Galerie jednoho obrazu - Jiří Bouchala "Vystava bez vernisaze (ale s dernierou)".

International Technology, Education and Development Conference 2018

12. 3. 2018
5.-7.3.2018

Petr Beremlijski a Petra Vondráková se ve dnech 5.-7.3.2018 zúčastnili konference INTED (International Technology, Education and Development Conference), která se konala ve španělské Valencii. 

Zde prezentovali příspěvky "Math games for one player" a "Math games for two players", jejichž autory jsou kromě Petra Beremlijského a Petry Vondrákové také Martina Litschmannová a Robert Mařík. V prezentacích ukázali výsledky práce této čtveřice, kterých dosáhla v projektu STEM4youth financovaného z programu Horizon 2020. Oba příspěvky se setkaly se značným zájmem publika.

 

Seminář OSMA

20. 3. 2018, 12:30 - 14:00, EC3 (budova FEI)
20.3.2018, 12:30-14:00, EC3

Přednášející:  Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. - "Nemravnosti o lvech"

Profesor Dostál obdržel cenu za inženýrskou mechaniku

miniatura
12. 2. 2018
Prof. Zdeněk Dostál převzal cenu Z.P. Bažanta, kterou uděluje Česká společnost pro mechaniku.

Dne 7. 2. 2018 převzal prof. Dostál ocenění na jednání hlavního výboru konaného v Ústavu termomechaniky AV ČR. Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku každý rok, a to za originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární studii nebo práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Za zřetelný přínos mechanice jako oboru ji letos získal prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. z VŠB – Technické univerzity Ostrava, a to zejména za vývoj účinných matematických algoritmů pro řešení výpočetně náročných úloh mechaniky.

 Předsednictvo zmínilo také velice úspěšnou líheň absolventů VŠB – TU Ostrava, neboť se každoročně naši absolventi objevují na stupních vítězů v cenách prof. Babušky. V kategorii A (doktorské práce) se na prvním místě za rok 2017 umístil Jan Zapletal s doktorskou prací „The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“, na druhém místě potom Martin Hasal s tématem práce „Numerical Solution of the Stokes-Brinkman Equation by the usage of the Mixed Finite Elemenet Method“. Oba ocenění jsou z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

Schůze katedry

miniatura
7. 2. 2018, 10:30 - 12:00, EC3
7. 2. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme Vás na poradu katedry, která se koná ve středu 7.2.2018 od 10:30 h v místnosti EC3 na FEI.

Modern Mathematical Methods in Engineering

25. 1. 2018
22.-24.1.2018

Petr Beremlijski, Ladislav Foltyn, Pavel Jahoda, Petr Kovář a Petra Vondráková se ve dnech 22.-24.1.2018 zúčastnili česko-polské konference "Modern Mathematical Methods in Engineering" v Horní Lomné.

Petr Beremlijski zde přednesl příspěvek "Řešení úlohy tvarové optimalizace pro kontaktní úlohu pomocí proximal bundle metody", Ladislav Foltyn prezentoval přednášku "Interactive 3D graphics generated by asymptote software to support lessons of differential calculus of functions consisting of two and more variables". Pavel Jahoda se uvedl příspěvkem "Systems of independent sets and systems of conditionally independent sets". Petr Kovář se zapojil přednáškou "Dense distance magic graphs". 

Součástí konference byl i zápas v bowlingu mezi českým a polským týmem. Platnými členy vítězného českého reprezentačního mužstva byli i Pavel Jahoda, Petr Kovář a Petra Vondráková.  

 

2017

Cena prof. Babušky

miniatura
19. 12. 2017
19. 12. 2017

Absolventi našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika uspěli v soutěži o Cenu prof. Babušky.

První místo získal ing. Jan Zapletal, Ph.D. za práci "The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“.

Na druhém místě se umístil ing. Martin Hasal, Ph.D. s prací "Numerical solution of the Stokes–Brinkman equation by the usage of the mixed finite element method“.

Seminář OSMA

13. 12. 2017, 17:00 - 18:00, EC1 (budova FEI)
13.12.2017, 17:00-18:00, EC1

Přednášející:  Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. - "Taxikářská geometrie"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

27. 11. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
27.11.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  RNDr. Michael Kubesa, Ph.D.

Ocenění v soutěži eLearning

miniatura
10. 11. 2017
8.-9. 11. 2017

Petra Vondráková se ve dnech 8.-9. 11. 2017 zúčastnila Konference eLearning v Hradci Králové, kde prezentovala Interaktivní matematické hry vytvořené při práci na projektu STEM4youth z programu Horizon2020.

Interaktivní matematické hry se také zúčastnily 17. ročníku soutěže eLearning, kterou pořádá společnost EUNIS. V této soutěži Interaktivní matematické hry autorů Petry Vondrákové, Petra Beremlijského, Martiny Litschmannové a Roberta Maříka získaly 1. cenu. Všechny oceněné produkty v této soutěži jsou uvedeny zde

 

  

 

 

 

  

Škola matematického modelování

15. 1. 2018 - 17. 1. 2018, Budova Fakulty elektrotechniky a informatiky

Ve dnech 15. - 17. ledna 2018 se uskuteční čtrnáctý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM) pro studenty posledních ročníků středních škol. Účastníci semináře se mohou těšit na zajímavé přednášky a také si sami vyzkouší modelování, které slouží k řešení praktických úloh. Více informací na http://skomam.vsb.cz/

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

14. 11. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
14.11.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

Seminář OSMA

21. 11. 2017, 12:30 - 14:00, EC3 (budova FEI)
21.11.2017, 12:30-14:00, EC3

Přednášející:  Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. - "Faktoriály a numerická integrace"

Seminář aplikované matematiky

24. 10. 2017, 12:30 - 14:00, EB226 (FEI)
24.10.2017, 12:30-14:00, EB226

Přednášející: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (Lepage Research Institute, Prešov)

Témata semináře:

 • Variační principy pro systémy diferenciálních rovnic (inverzní variační problém)
 • Geometrická robotika

Tématem první části semináře je matematická teorie jak rozhodnout, zda zadaný systém diferenciálních rovnic, obyčejných či parciálních, libovolného řádu, může být odvozen z nějakého variačního funkcionálu. Je také podána konstrukce daného variačního funkcionálu. V druhé části semináře je podán úvod do teorie řízení mechanických systémů (robotika) a příklady jednoduchých matematických modelů a metod jejich řešení.

Seminář OSMA

31. 10. 2017, 12:30 - 14:00, EC3 (budova FEI)
31.10.2017, 12:30-14:00, EC3

Přednášející:  RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. - "O běžci s tětivou v zádech a jiných hanebnostech"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

2. 11. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
2.11.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

16. 10. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
16.10.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

4. 10. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
4.10.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

19th Joint Czech-German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry

19. 9. 2017
4.-6.9.2017

Petr Beremlijski se ve dnech 4.-6.9.2017 zúčastnil konference "19th Joint Czech-German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry" v Jindřichově Hradci, kde přednesl příspěvek "On solution of 3D contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition".

11th International Conference on Parametric Optimization and Related Topics

19. 9. 2017
19.-22.9.2017

Petr Beremlijski se ve dnech 19. – 22. 9. 2017 zúčastnil konference „11th International Conference on Parametric Optimization and Related Topics" v Praze konané na počest 70. narozenin Jiřího V. Outraty. Na konferenci přednesl příspěvek „On solution of contact shape optimization problems with Coulomb friction and a solution-dependent friction coefficient" věnovaný posledním výsledkům jeho spolupráce s J. V. Outratou, J. Haslingerem a R. Pathó. P. Beremlijski dále předsedal sekci Vector Programming.

Seminář OSMA

17. 10. 2017, 12:30 - 14:00, EC3 (budova FEI)
17.10.2017, 12:30-14:00, EC3

Přednášející:  doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. - "Součty k-tých mocnin, Bernoulliho čísla a zeta funkce"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

26. 9. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
26.9.2017, 12:30-14:00, EA553

Přednášející:  Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Stefan Dohr (TU Graz) - Space-Time Boundary Element Methods for the Heat Equation

23. 8. 2017, 12:30 - 14:00, EB226
23. 8. 2017, 12:30 EB226

Stefan Dohr (TU Graz) - Space-Time Boundary Element Methods for the Heat Equation

ve středu 23.8.2017 ve 12:30 na EB226

Guenther Of (TU Graz) - Recent Advances in the Coupling of Finite and Boundary Element Methods

23. 8. 2017, 12:30 - 14:00, EB226
23. 8. 2017, 12:30 EB226

Guenther Of - Recent Advances in the Coupling of Finite and Boundary Element Methods

ve středu 23.8.2017 ve 12:30 na EB226

Young Scientist Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím

miniatura
12. 7. 2017
Doktorandka Mgr. Adéla Vrtková z Katedry aplikované matematiky, FEI, získala ocenění pro nejlepší studentský příspěvek na konferenci v Žilině.

Ve dnech 5. – 6. července 2017 se v Žilině uskutečnil další ročník mezinárodní konference věnované digitálním technologiím – IDT 2017. Doktorandka Mgr. Adéla Vrtková z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky získala se svým příspěvkem Predicting clinical status of patients after an acute ischemic stroke using random forests ocenění pro nejlepší studentský příspěvek na konferenci. Gratulujeme!

Best Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím

miniatura
12. 7. 2017
Naší kolegové Tien T. Thach a prof. Radim Briš z Katedry aplikované matematiky, FEI získali ocenění pro nejlepší konferenční příspěvek.

Ve dnech 5. – 6. července 2017 se v Žilině uskutečnil další ročník mezinárodní konference věnované digitálním technologiím – IDT 2017. Naší kolegové Tien T. Thach a prof. Radim Briš z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, společně s Frankem P. A. Coolenem z Durhamské univerzity ve Velké Británii, získali se svým příspěvkem Mixture Failure Rate: A study based on cross entropy and MCMC method ocenění pro nejlepší konferenční příspěvek. Gratulujeme!

Konference CMMSE2017

miniatura
6. 7. 2017
4. - 8. 6. 2017, Rota, Cadiz - Spain

M. Lampart se svými studenty R. Halfarem a T. Martinovičem aktivně vystoupili na konferenci CMMSE2017 konané ve Španělsku, Rota-Cadiz. Přednášky všech třech účastníku vzbudily nevídaný zájem a v diskuzích se zahraničními kolegy provokovali další náměty k výzkumu.

Cenu Josepha Fouriera získal opět náš student !

miniatura
20. 6. 2017
16. 6. 2017

Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia z oblasti informatiky a výpočetních věd letos získal Jan Zapletal, student Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, který zároveň působí v IT4Innovations národním superpočítačovém centru. Navázal tak na úspěchy svých kolegů Václava Haply a Michala Merty, kteří ocenění získali v letech 2014 a 2015.

Konference CHAOS2017

miniatura
6. 6. 2017
30. 5. - 2. 6. 2017

M. Lampart se aktivně zúčastnil konference CHAOS2017 konané v Barceloně, Španělsko.

Ukončení studia absolventů FEI

miniatura
23. 5. 2017

Informace pro absolventy FEI k ukončení studia naleznete v příloze.

R. Halfar - Dynamics of the FK3V cardiac cell model

13. 6. 2017, 12:30 - 14:00, EB226 (FEI)
13.6., 12:30 EB226

Ing. Radek Halfar - Dynamics of the FK3V cardiac cell model

Výjezdní zasedání 2017

miniatura
15. 5. 2017
17. - 19. 5. 2017

Letošní výjezdní zasedání katedry se konalo v krásném prostředí hotelu Rusava nedaleko Bystřice pod Hostýnem.

 

Prezentace bakalářských prací oboru Výpočetní matematika

miniatura
12. 5. 2017
6. 5. 2017, 8:30, EB226

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na prezentace bakalářských prací oboru Výpočetní matematika, které se konají 16. 5. 2017 (úterý) od 8:30 v místnosti EB226.

Harmonogram naleznete v příloze.

Tomáš Löster: Shluková analýza dat a stanovení počtu shluků

miniatura
12. 6. 2017, 12:30, EB 413
12.6.2017, 12:30,EB 413

Shluková analýza je oblíbená vícerozměrná metoda, která slouží zejména ke stanovení skupin objektů (shluků). V současné odborné literatuře existuje mnoho metod a postupů, jak tuto úlohu vyřešit.

V dalším Statistickém semináři (pořádá Statlab) si představíme vybrané metody hierarchického shlukování. Pozornost bude věnována jednak samotnému procesu hledání shluků, ale také stanovení počtu výsledných shluků. Fakticky se jedná vždy o dvě oddělené úlohy. Na reálném příkladu bude demonstrován kompletní proces shlukování, včetně stanovení počtu shluků. Budou použity různé metody shlukování, různé míry vzdálenosti a vše bude porovnáno se skutečnými shluky. V další části semináře se zaměříme na vyhodnocení výsledků shlukování. Hodnotit je možné ze dvou hledisek. Jednak z hlediska samotné úspěšnosti klasifikace objektů různých metod shlukování do shluků, ale také z hlediska počtu shluků.

Na seminář se můžete přihlásit emailem na lit40@vsb.cz.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
11. 5. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
11.5.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. - "Chvála kolmosti"

O. Steinbach - Space-time boundary element methods

miniatura
28. 4. 2017, 9:00 - 10:30, EB226 (FEI)
28. 4., 9:00 EB226

Prof. Dr. Olaf Steinbach (TU Graz) - Space-time boundary element methods

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
25. 4. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
25.4.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. - "Jednoduché matematické modely s velice bohatou dynamikou"

MODAM 2017

miniatura
7. 4. 2017, 9:00 - 12:30, EC2
7.4.2017

Akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky je určen především pro středoškolské učitelé matematiky. V rámci letošního tématu „Matematika kolem (i v) nás“ bychom chtěliukázat několik jednoduchých praktických aplikací matematiky, které je možné zařadit do výuky nejen ve chvílích, kdy se ozve „A k čemu to je dobré?“.

Seminář OSMA

25. 4. 2017, 12:30 - 14:00, EC1 (budova FEI)
25.4.2017, 12:30-14:00, EC1

doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., "O přeronvávání řad"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
12. 4. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
12.4.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. - "Modely eukleidovských a neeukleidovských geometrií"

Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy

miniatura
4. 4. 2017, 12:30 - 14:00, EC1 (FEI)
4. 4. 2017, 12:30 EC1

V úterý 4.4.2017 ve 12:30 na EC1 se uskuteční přednáška doc. Ing. Pavla Karbana, Ph.D. na téma Výpočetní elektromagnetismus - nové trendy a výzvy.


Elektromagnetické pole a znalost jeho rozložení je důležitou součástí návrhu většiny zařízení, které nás v dnešní době obklopují. Účinky jsou často úzce navázány na další fyzikální pole (tepelné namáhání nebo silová interakce s pevnou látkou nebo tekutinou) a jeho přesné a dostatečně rychlé řešení hraje tedy klíčovou roli. Samotné řešení je často spojeno s dalšími druhy analýz jako je například tvarová optimalizace, odhad parametrů nebo citlovostní analýza. Přednáška bude zaměřena na numerické techniky používané pro řešení elektromagnetické pole nízkých i vysokých frekvencí a jejich následné využití. Tyto techniky budou doplněny konkrétními příklady z praxe.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

3. 4. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
3.4.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Věta o střední hodnotě a problém všetečného cestovatele"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

15. 3. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
15.3.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. - "Rozbor hry 'Šprouti'"

Seminář OSMA

21. 3. 2017, 12:30 - 14:00, EC1 (budova FEI)
21.3.2017, 12:30-14:00, EC1

RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D., "Nebojte se extremálních bodů! (Konvexní množina a jiná zvířena)"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

2. 3. 2017, 12:30 - 14:00, EA553
2.3.2017, 12:30-14:00, EA553

přednáší Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. - "O asymetrické kryptografii"

Statistická analýza dat se softwarem R (série workshopů)

miniatura
17. 2. 2017 - 12. 5. 2017, EB 413 (FEI)
17. 2. 2017 - 12. 5. 2017

Chtěli byste nahlédnout hlouběji do statistické analýzy dat a naučit se základy Rka? Workshopy jsou určeny zejména pro zaměstnance univerzity a studenty doktorského studia, samozřejmě uvítáme i studenty bakalářského a navazujícího studia, případně zájemce z řad široké veřejnosti. Jediným předpokladem je středoškolská úroveň matematiky, nadšení a chuť pro statistiku. Workshopy budou probíhat vždy v pátek od 9h do 10:30h na počítačové učebně EB 413 (FEI).

Harmonogram workshopů, podrobnější informace  a přihlašovací formulář naleznete na http://k470.vsb.cz/statlab/. (Počet míst je omezen.) Začínáme již v pátek 17. února!

25 let katedry aplikované matematiky

miniatura
31. 3. 2017, 12:00 - 14:30, EC1
31. 3. 2017, 12.00 EC1

Vážení a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na oslavu 25. výročí Katedry aplikované matematiky.

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

 

Těšíme se na setkání s Vámi !!!

Škola matematického modelování

miniatura
24. 1. 2017 - 30. 1. 2017, učebny C2, C4, EB213 a EB413
24. - 26. leden 2017

Ve dnech 24. - 26. ledna 2017 se uskuteční již třináctý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM) pro studenty posledních ročníků středních škol. Účástníci školy se mohou těšit na zajímavé přednášky a také si sami vyzkouší modelování, které slouží k řešení praktických úloh. Více informací na http://skomam.vsb.cz/

Hoseein, Barghi Jond - Linear Quadratic Differential Game Approach to Formation Control

23. 1. 2017, 12:30 - 14:00, EB226
23. 1. 2017, 12:30 EB226

Hoseein, Barghi Jond - Linear Quadratic Differential Game Approach to Formation Control

v pondělí 23.1.2017 ve 12:30 na EB226

Přednáška " Decompositions into prisms revisited"

miniatura
12. 1. 2017, 12:30, EA553
12.1.2017 Dalibor Fronček

V rámci semináře DiMaS přednese prof. Dalibor Fronček přednášku na téma "Decompositions of complete bipartite graphs into prisms revisited". Přednáška je určena zájemcům o Diskrétní matematiku, zamestnancům i studentům.

Zimní škola statistické analýzy dat se softwarem R

miniatura
22. 1. 2018, 8:30 - 26. 1. 2018, 11:30, EB 413, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava
22. 1. 2018 - 26. 1. 2018

Katedra aplikované matematiky (FEI) si Vám dovoluje v rámci Statistické laboratoře nabídnout Zimní školu statistických metod s využitím software R. Workshopy budou probíhat od 22. ledna do 26. ledna (pondělí - pátek), vždy od 8:30h do 11:30h v počítačové učebně EB 413 (FEI).

Kapacita Zimní školy je 25 míst. Zimní škola je pro zaměstnance a studenty VŠB - TU Ostrava bezplatná. Přihlásit se, resp. získat více informací, můžete na http://k470.vsb.cz/statlab/.

Den otevřených dveří FEI 2017

miniatura
3. 2. 2017, 9:00 - 13:00, Nová budova FEI
3.2.2017, Ostrava - Nová budova FEI

Srdečně Vás zveme na tradiční Den otevřených dveří FEI, který se koná 3. 2. 2017 v Nové budově FEI.

 

Den otevřených dveří FEI 2017

miniatura
1. 2. 2017, 10:00 - 13:00, Šumperk
1. 2. 2017, Šumperk

Srdečně Vás zveme na tradiční Den otevřených dveří FEI, který se bude konat 1. 2. 2017 na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku.

Krajské kolo matematické olympiády

miniatura
10. 1. 2017, 9:00 - 13:00, C3
10.1.2017, 9:00-13:00, C3

Krajské kolo matematické olympiády - kategorie A

2016

Babuškova cena

miniatura
12. 12. 2016
22. 12. 2016

Studenti oboru Výpočetní matematika opět uspěli v soutěži o Babuškovu cenu. V kategorii doktorských prací dělí třetí místo Ing. Václav Hapla, Ph.D. (vpravo) a Ing. Michal Merta, Ph.D. (uprostřed). Kategorii diplomových prací vyhrál se svou bakalářskou prací Bc. Jakub Kružík (vlevo).

 

Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. 12. 2016 v Praze na Ústavu termomechaniky AV ČR.

Gratulujeme oceněným i jejich školitelům!!!

Bowling

miniatura
1. 12. 2016
1. 12. 2016

Každoroční turnaj v bowlingu mezi Bc., Mgr., PhD.. a zaměstnanci katedry aplikované matematiky letos vyhrál tým zaměstnanců ve složení Petr Beremlijski, Jirka Bouchala, Pavel Jahoda, Petr Kovář a Tomáš Kozubek.

Pořadí na dalších místech: 2. místo. doktorandi., 3. místo magistři a 4. místo bakaláři.

Martin Golasowski: Vizualizace dat v software R s využitím balíčku ggplot2

miniatura
9. 12. 2016, 9:00, EB 413
9.12.2016, 9:00,EB 413

V semináři si představíme balík ggplot2 a jeho přístup k tvorbě grafů. Ukážeme si postupy pro generování bodových, sloupcových nebo liniových grafů, případně dalších typů grafů, běžně používaných ve statistice. V semináři dále nastíníme možnosti pro mapování spojitých i diskrétních proměnných na různé elementy grafu a jejich vlastnosti jako např. barvu, tvar nebo velikost. Dále si ukážeme práci se složitějšími datovými sobory s více proměnnými a související možnosti kombinací více typů grafů. Součástí semináře bude i ukázka postupů, jimiž lze ovlivnit výslednou podobu grafu tak, abyste vždy obdrželi, pokud možno, co nejlepší výsledek.

 Na seminář se můžete přihlásit emailem na lit40@vsb.cz

Martina Litschmannová, Adéla Vrtková: Explorační analýza s využitím RkWardu aneb začínáme se softwarem R

miniatura
25. 11. 2016, 9:00, EB 413
25.11.2016

V semináři si na konkrétním datovém souboru ukážeme, jak si připravit data do tzv. standardního datového formátu vhodného pro datovou analýzu a jak připravit základní analýzy kvalitativních i kvantitativních proměnných. Ukážeme si, jak odhalit v datech odlehlá pozorování, jaké souhrnné statistiky použít pro popis výsledků měření i to, jak souhrnné statistiky správně zaokrouhlit. To vše s myšlenkou, že nedílnou součástí analýzy je správná interpretace jejich výsledků a její podložení vhodnou vizualizací.

 Na seminář se můžete přihlásit emailem na lit40@vsb.cz.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
24. 11. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
24.11.2016, 12:30-14:00, EA553

přednáší RNDr. Michael Kubesa, Ph.D.

Týden přírodovědných předmětů a technických oborů na Matičním gymnáziu v Ostravě

23. 11. 2016 - 24. 11. 2016, Matiční gymnázium v Ostravě

Program:

Středa 23.11.

8:15-9:00 Simpsonovi a matematika (Petr Kovář)

9:10-9:55 Okna statistiky dokořán (Martina Litschmannová)

10:10-10:55 Pravděpodobnost je… (Martina Litschmannová)

Čtvrtek 24.11.

9:10-9:55 Můžeme věřit intuici (Petr Vodstrčil)

9:10-9:55 Matematika a přírodní vědy (René Kalus)

 

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
10. 11. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
10.11.2016, 12:30-14:00, EA553

přednáší RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.

Seminář OSMA

30. 11. 2016, 14:15 - 15:45, B5 (stará budova)
30.11.2016, 14:15-15:45, B5

Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., "Sisyfos v Sofii aneb balkánský běs"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
1. 11. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
1.11.2016, 12:30-14:00, EA553

přednáší RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

Seminář OSMA

25. 10. 2016, 12:30 - 14:00, C1 (stará budova)
25.10.2016, 12:30-14:00, C1

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., "Kouzla se spočetností"

Výlet katedry

miniatura
18. 10. 2016
23. 10. 2016

Podzimní výlet Katedry aplikované matematiky se uskuteční v neděli 23.10.2016 a jako vždy jsou všichni studenti a zaměstatnci vítáni.

Mapa výletu

Podrobnosti o trase a organizaci najdete na stránkách Oldy Vlacha.

 

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
19. 10. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
19.10.2016, 12:30-14:00, EA553

přednáší Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
5. 10. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
5.10.2016, 12:30-14:00, EA553

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
27. 9. 2016, 12:30 - 14:00, EA553
27.9.2016, 12:30-14:00, EA553

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

T. Luber - Aditivní aproximace Schurova doplňku

miniatura
11. 10. 2016, EB226
11. 10. 2016, 12:30 EB226

Zveme Vás na přednášku Ing. Tomáše Lubera (VŠB, ÚGN) - Aditivní aproximace Schurova doplňku.

 

Adéla Vrtková: Úvod do analýzy kompozičních dat

miniatura
27. 9. 2016, 12:30, EB 413
27.9.2016, 12:30,EB 413

S kompozičními daty se můžeme setkat v biologii, geologii ale i společenských vědách, v podstatě všude, kde data kvantitativně popisují části jistého celku. Kompoziční data jsou tedy vícerozměrná data obsahující výhradně relativní informaci, která je velmi často ve formě procent nebo proporcí. Vzhledem k jejich povaze však není vhodné použít běžné statistické metody. Seminář se pokusí posluchačům přiblížit nejen podstatu práce s kompozičními daty, ale i případné problémy a úskalí, se kterými je možné se v rámci analýzy těchto dat setkat.

Pečetidlo KAM

miniatura
5. 9. 2016
8. 9. 2016

Díky Adamu Silberovi má naše katedra už i pečetidlo !

 

WOFEX 2016

miniatura
5. 9. 2016
6. 9. 2016, 9.10 B5

WOFEX je workshop, kde jsou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava.

Čtrnáctý ročník workshopu navazuje na předchozí úspěšné ročníky a měl by opět umožnit výměnu zkušeností doktorandů a školitelů.

V sekce Aplikované a výpočetní matematiky se můžete těšit na prezentace z různých oblastí.

Slavnostní zahájení je v 8:40, dále zveme studenty i kolegy od 9:10 na B5.

Porada katedry

miniatura
5. 9. 2016
7. 9. 2016, 12.30 B2

Porada katedry se koná ve středu 7. září 2016 od 12:30 h v budově rektorátu na B2. Účast všech důležitá, včetně doktorandů.

Programy a algoritmy numerické matematiky 18

miniatura
19. 6. 2016
19.-24.6.2016

Michaela Bailová, Jiří Bouchala, Martin Čermák, Ladislav Foltyn, Václav Hapla, David Horák, Pavla Jirůtková, Dalibor Lukáš, Nikola Plívová a Alena Vašatová se zúčastnili ve dnech 19.-24.6.2016 v Janově nad Nisou hezké konference Programy a algoritmy numerické matematiky 18.

 

16th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering

miniatura
4. 6. 2016
4.- 8. 6. 2016

M. Lampart se aktivně zúčastnil výše mezinárodní konference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (Rota, Cadiz - Spain) s přednáškou na téma "Dynamics of a bouncing ball".

Promoce absolventů magisterského studia

miniatura
31. 5. 2016
21. 6. 2016

Promoce absolventů magisterského studia proběhnou 21. června 2016 v Nové aule VŠB-TUO.

Informace k promocím a časový harmonogram najdete v příloze.

Promoce absolventů bakalářského studia

miniatura
31. 5. 2016
20. 6. 2016

Promoce absolventů bakalářského studia proběhnou 20. června 2016 v Nové aule VŠB-TUO.

Informace k promocím a časový harmonogram najdete v příloze.

 
 
 

Mezinárodní konference CMSE 2016

miniatura
25. 5. 2016
25. - 27. 5. 2016

Katedra aplikované matematiky ve spolupráci s IT4Innovations pořádala ve dnech 25. - 27. 5. 2016 v Rožnově pod Radhoštěm mezinárodní konferenci CMSE 2016 (Computational Mathematics in Science and Engineering).

2. místo SVOČ 2016

miniatura
25. 5. 2016
25. – 27. května 2016, Brno

Jakub Kružík, student oboru Výpočetní matematika, získal pod vedením Ing. Davida Horáka, Ph.D. 2. místo v Soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v sekci Aplikovaná matematika - numerická analýza.

3. místo SVOČ 2016

miniatura
25. 5. 2016
25. – 27. května 2016, Brno

Bc. Erika Straková, studentka našeho oboru Výpočetní matematika, získala pod vedením Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. 3. místo v Soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v sekci Aplikovaná matematika - numerická analýza.

The 9th Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2016

25. 5. 2016
May 23-26, 2016

M. Lampart se aktivně zúčastnil konference CHAOS2016(London, UK) a přednášel na téma "Verification of the dynamical properties of a bouncing ball model", které odpovídá aktuálnímu problému výzkumu detekce chaotického chování mechanických soustav.

Prezentace bakalářských prací

miniatura
24. 5. 2016, 8:00 - 12:50, EB226
24. 5. 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na prezentace bakalářských prací oboru Výpočetní matematika, které se konají v úterý, 24. 5. 2016 od 8 hodin v místnosti EB226.

Harmonogram prezentací v příloze.

 

Výjezdní zasedání 2016

miniatura
16. 5. 2016
18. - 20. 5. 2016

Letošní výjezdní zasedání katedry se konalo v krásném prostředí hotelu Bauer, v malebném údolí horské říčky Bílá.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
17. 5. 2016, 12:30 - 14:00, EB226
17.5.2016, 12:30-14:00, EB226

RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. - "Vzorečky pro součet k-tých mocnin přirozených čísel"

Mezinárodni konference ICAMER 2016

miniatura
4. 5. 2016 - 6. 5. 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam
4. - 6. 5. 2016

Konference ICAMER 2016 (International Conference On Applied Mathematics in Engineering and Reliability) pokrývá široké spektrum vědeckých témat z oblasti matematických aplikací v inženýrství, zejména ve spolehlivostním inženýrství, ale i v jiných, vice či méně příbuzných aplikačních disciplínách, jako např. ICT, bioinformatika, biomedicínské technologie, počítačová inteligence, kritické infrastruktury atd. Konference je obzvláště zaměřena na pokročilou inženýrskou matematiku, využitelnou v oblasti optimalizace rizika, bezpečnosti a spolehlivosti.

Žaneta Miklová: Data Science anb BigData v praxi

miniatura
6. 5. 2016, 9:00, EB 413
6.5.2016

V dnešní době, víc než kdy jindy, si firmy začínají uvědomovat potřebu analýzy shromážděných dat a dolování tzv. přidané hodnoty, která by zvýšila jejich zisk a umožnila by jim být o krok napřed před svou konkurencí. Tato potřeba otevřela nové možnosti, jak využít matematické a statistické dovednosti v praxi. V tomto semináři bych se s vámi chtěla podělit o své zkušenosti, nastínit vám, co dneska znamenají pojmy Data Science a BigData a ja ké modely ve své práci využívám. Vysvětlíme si například, co je to supervised a unsupervised learning, co je to overfitting a jak se s ním vypořádat.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
4. 5. 2016, 12:30 - 14:00, K306
4.5.2016, 12:30-14:00, K306

RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. - "Méně známé nerovnosti (a jejich využití v MO)" 

T. Martinovič - Traffic Flow Dynamics

3. 5. 2016, EB226
V úterý 3. května ve 12:30 na EB226

Ing. Tomáš Martinovič (VŠB) - Traffic Flow Dynamics

Abstrakt
The main aim of the presentation is focused on analysis of dynamical properties of road traffic time series, that are discrete time real data. For the analysis we use well established methods as maximal Lyapunov exponent and 0-1 test for chaos. Lyapunov exponents are computed using embedding dimensions and reconstruction delay, where positive values of Lyapunov exponents suggest presence of chaos in dynamical system. Then "0-1" test for chaos is used to further support our findings. Advantage of "0-1" test for chaos is that it does not need preprocessing of the time series prior to analysis. As a main result it will be shown that there are regular as well as irregular patterns in the real world traffic time series and their potential for prediction.

Klíčová slova
Dynamical system, traffic time series, Lyapunov exponents, "0-1" test for chaos, chaos.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
21. 4. 2016, 12:30 - 14:00, EB226
21.4.2016, 12:30-14:00, EB226

Doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. - "Dynamika diferenčních rovnic"

Seminář OSMA

26. 4. 2016, 12:30 - 14:00, EC 3 (budova nové FEI)
26.4.2016, 12:30-14:00, EC3

Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc., "Oblasti a prostory funkcí"

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
11. 4. 2016, 12:30 - 14:00, K302
11.4.2016, 12:30-14:00, K302

Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Prof. Snášel - Computational Topology

miniatura
5. 4. 2016, EC1, Nová FEI
V úterý 5. dubna ve 12:30 na EC1

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., děkan FEI VŠB-TU Ostrava

přednáší v úterý 5. dubna ve 12:30 na EC1 na téma

Computational Topology

MODAM 2016

miniatura
8. 4. 2016, 9:00 - 16:15, EC3
8.4.2016

Akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky je určen pro středoškolské učitelé matematiky. Letošní téma „Od matematiky k počítačům a zpět“ má být učitelům matematiky inspirací pro zařazení matematického software do výuky a zároveň má upozornit na to, že používání matematického software neznamená opouštění matematického myšlení a používání „zdravého rozumu“.

Seminář DiMaS

miniatura
20. 4. 2016, 15:00, EA553
Středa 20.4. od 15:00 na EA553 přednáší Prof. Imrich: "Symmetry breaking in graphs"

Množina vrcholů v grafu, která je stabilizována pouze triviálním automorfismem se nazývá "distinguishing set". Hypotéza Toma Tuckera říká, že každý souvislý, nekonečný, lokálně konečný graf G má takovou množinu vrcholů, jestliže každý netriviální automorfismus grafu G přesová nekonečně mnoho vrcholů. tato hypotéza známá jako "Infinite Motion Conjecture" je stále otevřená i když bylo ukázáno, že řada nekonečých grafů ji splňuje.

V konečných gafech mohou "distinguishing sets" být vemi malé, i v nekonečném grafu mohou být konečné. Ukážeme třídy nkonečných grafů s řídkými "distinguishing sets" a ukážeme, že "Infinite Motion Conjecture" platí v kubických grafech.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

30. 3. 2016, 12:30 - 14:00, K306
30.3. 2016, 12:30-14:00, K306

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. - "Hledání racionálních kořenů polynomu"

M. Mrovec - Tenzorové metody

29. 3. 2016, EB226
V úterý 29. března ve 12:30 na EB226

Ing. Martin Mrovec (VŠB) - Tenzorové metody

M. Mrovec - Inexact Restoration Method

22. 3. 2016, EB226
V úterý 22. března ve 12:30 na EB226

Ing. Martin Mrovec (VŠB) - Inexact Restoration Method

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

17. 3. 2016, 12:30 - 14:00, EB226
17.3. 2016, 12:30-14:00, EB226

Doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. - "Úlohy, které vedou na rekurentní rovnice"

Seminář OSMA

15. 3. 2016, 12:30 - 14:00, EC 3 (budova nové FEI)
15.3.2016, 12:30-14:00, EC3

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., "Co lze a co nelze"

Seminář k padesátinám Jiřího Bouchaly

miniatura
19. 2. 2016, 10:00 - 21. 2. 2016, EC1
19. 2. 2016, EC1

Katedra aplikované matematiky pořádá Seminář k padesátinám Jiřího Bouchaly.

Více informací naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách katedry.

Škola matematického modelování

miniatura
2. 2. 2016 - 4. 2. 2016, učebny EC3, EB213 a EB413
2. - 4. únor 2016

Ve dnech 2. - 4. února 2016 se uskuteční již dvanáctý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM) pro studenty posledních ročníků středních škol. Účástníci školy se mohou těšit na zajímavé přednášky a také si sami vyzkouší modelování, které slouží k řešení praktických úloh. Více informací na http://skomam.vsb.cz/

Seminář DiMaS

miniatura
25. 1. 2016, 14:00 - 15:30, EC2
V pondělí 25.1. od 14:00 bude EC2 přednášek Tomáš Gavenčiak o hrách na grafech. Vítání jsou studenti i kolegové

Seznámení s hrami na četníky a lupiče zaměřené na geometrické grafy (jako
jsou třeba rovinné, intervalové či křivkové) a se zajímavými výsledky
poslední doby.

Hry na četníky a lupiče mají mnohem blíže k abstraktním
deskovým hrám a (snad trochu překvapivě) k strukturální a výpočetní
složitosti, než k aplikované bezpečnosti, a jsou elegantní kapitolou (už
tak hravé) teorie kombinatorických her.

Krajské kolo matematické olympiády kategorie A

5. 1. 2016
12.1.2016, EC1, 9:00-13:00

Soutěž je určena studentům středních škol. 

Seminář DiMaS

miniatura
5. 1. 2016, 12:30 - 13:30, EB226
Přednáška o grafových ohodnoceních

V rámci semináře DiMaS organizovaného Katedrou Aplikované matematiy a Jednotou českých matematiků a fyziků vystoupí prof. Fronček s příspěvkem o grafových ohodnoceních:  "Group distance magic labelings of hypercubes and Cartesian products of cycles"

2015

Babuškova cena

miniatura
18. 12. 2015
prosinec 2015

Mezi studenty oceněnými Babuškovu cenou byli letos studenti Katedry aplikované matematiky Radim Sojka, který se umístil 3. v kategorii diplomových prací a Lukáš Pospíšil, který byl 2. v kategorii doktorských prací.

Oběma gratulujeme!!!

Seminář OSMA

15. 12. 2015, 12:30 - 14:00, EC 2 (budova nové FEI)
15.12.2015, 12:30-14:00, EC2

RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. - "Matematika malého"

Inexact Restoration Method - využití ve výpočtech elektronových struktur

17. 12. 2015, K308
Ve čtvrtek 17.12. ve 12:30 na K308

Ing. Martin Mrovec

přednáší na téma

Inexact Restoration Method - využití ve výpočtech elektronových struktur
 

Katedrální bowlingové rybaření 2015

miniatura
1. 12. 2015
10.12.2015

Katedrální bowlingové rybaření dopadlo letos takto:

 1. Pavel Jahoda
 2. David Horák
 3. Jirka Bouchala
 4. Petr Beremlijski
 5. Pavla Hrušková

Gratulujeme vítězi k zaslouženému vítězství a trofeji v podobě putovní dřevěné ryby!

 

Bowlingový turnaj 2015

miniatura
1. 12. 2015
4. 12. 2015

Z bowlingového turnaje nám vykvetl hezký večer. K překvapení všech se nedostavili bakalářští studenti. Souboj ostatních tří týmů dopadl takto: 1. doktorandi, 2. zaměstnanci 470, 3. magisterští studenti.

Zaměstnanci katedry 470 vyběhli na bowlingové hřiště v sestavě Bouchala, Jahoda, Kovář, Kozubek, Vodstrčil.

Gratulujeme ještě jednou vítězům!

EMINENT 2015

22. 11. 2015
19. - 20. 11. 2015

Petr Beremlijski a Petra Vondráková se ve dnech 19. - 20. 11. 2015 zúčastnili konference „EMINENT 2015" v Barceloně, kam byli pozvání díky úspěchu projektu „Matematika s radostí" v soutěži „Scientix Resources Awards". Tématem konference bylo „STEM in Education and Life".

PERMONovské řešiče kombinující algoritmy kvadratického programování a doménovou dekompozici

8. 12. 2015, EC3, Nová FEI
8.12. 12:30, EC3

Ing. David Horák, Ph.D. a Ing. Václav Hapla 

přednášejí na téma

PERMONovské řešiče kombinující algoritmy kvadratického programování a doménovou dekompozici

Projekt Matematika s radostí získal cenu společnosti European Schoolnet

11. 11. 2015
zvítězil v kategorii "STEM teaching materials addressed to students"

Projekt Matematika s radostí zvítězil v kategorii "STEM teaching materials addressed to students" soutěže "7th Scientix resources awards".

Soutěž pořádalo sdružení European Schoolnet a účastnily se jí projekty zařazené na portál Scientix, který má za cíl propagovat a podporovat vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd, technických oborů a ICT.

 

Užití počítačů ve výuce matematiky

8. 11. 2015
5.-7.11.2015 České Budějovice

Petra Vondráková se zúčastnila konference Užití počítačů ve výuce matematiky, kde prezentovala příspěvek "Generátor interaktivních testů". Generátor je k dispozici na stránkách msr.vsb.cz a umožnuje všem učitelům vytvořit si z připravené databáze otázek vlastní interaktivní test.

Seminář OSMA

1. 12. 2015, 16:00 - 17:30, EC 2 (budova nové FEI)
1.12.2015, 16:00-17:30, EC2

Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. - "Silný zákon malých čísel"

J. Malík (ÚGN) - Modelování visutých mostů

27. 10. 2015, EC2, Nová FEI
V úterý ve 12:30 v EC2 (FEI)

...

Katedrální výlet

miniatura
25. 10. 2015, 8:52, Kopřivnice -> Zřícenina hradu Šostýn -> Bezručova vyhlídka -> Červený kámen -> Štramberk -> rozhledna Trúba -> rozhledna Bilá hora
25. 10. 2015

Drazí kolegové a studenti,
jako v posledních letech každoročně se také letos uskuteční společný výlet pedagogů Katedry aplikované matematiky a studentů oboru Výpočetní matematika.

Podrobnosti najdete v odkazu.

Těšíme se na hojnou účast!

 

STAtističtí KANtoři 2015

9. 10. 2015 - 11. 10. 2015, Hotel Čarták, Soláň
9.10.2015 - 11.10.2015

Konference STAtističtí KANtoři je společnou akcí České statistické společnosti a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Tyto společnosti organizují česko-slovenské konference každý lichý rok a země se pravidelně střídají. V České republice se konference koná pod názvem STAKAN a na Slovensku pod názvem PRASTAN.

V letošním roce je tato akce pořádána ve spolupráci s Katedrou aplikované matematiky z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Zaměření konference:

 • Výuka statistiky na středních a vysokých školách
 • Aplikace statistických metod
 • Nové směry ve vývoji statistických metod

Seminář OSMA

3. 11. 2015, 12:30 - 14:00, EC2 (budova nové FEI)
3.11.2015, 12:30-14:00, EC2

Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. - Definice integrálu: od Newtona k Bendové

Pátek s matematikou a fyzikou pro středoškoláky

18. 9. 2015
Opava, 18.9.2015

Přednášející:

Jiří Bouchala: Nemravnosti o lvech (Chvalme nerovnosti)
Petr Vodstrčil: Rekurentní rovnice

 

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA V ÚLOHÁCH TVAROVÉ OPTIMALIZACE IV

1. 10. 2015, 12:30 - 15:45, NK418
1.10.2015, NK418

Pozvánka na tematický seminář pro akademické a výzkumné pracovníky pořádaný

Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie

 

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA V ÚLOHÁCH TVAROVÉ OPTIMALIZACE IV

konaný 1.10.2015 od 12:30 do 15:45 hodin, místnost NK418, areál VŠB-TU, Ostrava-Poruba


přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc.

Pokračování cyklu přednášek o tvarové optimalizaci je věnováno problematice získání gradientních informací nutných pro použití metod nelineárního matematického programování, které jsou základem numerického řešení úloh tohoto typu.

 

NOSTRADAMUS2015

10. 9. 2015
9.-11.9.2015

M. Lampart se aktivně zúčastnil konference NOSTRADAMUS2015, která se konala v Paříži, 9-11.9 2015. Přednášel na téma "Application of a double-impact-element for vibrations attenuation of a machine mounted on nonlinear support".

17th British-French-German Conference on Optimization

15. 6. 2015
15. – 17. 6. 2015

Petr Beremlijski se ve dnech 15. – 17. 6. 2015 zúčastnil konference „17th British-French-German Conference on Optimization" v Londýně, kde přednesl příspěvek „On solution of contact shape optimization problems with Coulomb friction and solution-dependent friction coeffient".

1. cena v celostátní soutěži o Cenu Josepha Fouriera v počítačových vědách

miniatura
8. 6. 2015
Cenu získal Ing. Michal Merta.

Michal Merta, doktorand Katedry aplikované matematiky a současně vědecký pracovník IT4Innovations, obdržel ve čtvrtek 18. června 2015 Cenu Josepha Fouriera pro nejlepšího studenta doktorského studia v oblasti informatiky a výpočetních věd. Navázal tak na loňské vítězství svého kolegy Václava Haply.

Tato obnáší štědrý finanční dar od sponzora soutěže společnosti BULL a měsíční pobyt na libovolném VaV pracovišti ve Francii.

Na Ostrava-online vyšel rozhovor s Ing. Mertou - http://www.ostrava-online.cz/zpravy/mlademu-vedci-byla-udelena-cena-josepha-fouriera.

Gratulujeme !!!

3. místo SVOČ 2015 pro studentku KAM

4. 6. 2015
16. ročník česko-slovenské SVOČ v matematice a informatice

Michaela Bailová získala 3. místo na 16. ročníku česko-slovenské SVOČ v matematice a informatice v sekci "Matematická analýza" za práci Základy variačního počtu a některé jeho aplikace, školitel Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Závěrečná konference projektu Matematika s radostí

15. 5. 2015, 9:00 - 15:30, učebna EC2

Srdečně vás zveme na závěrečnou konferenci projektu Matematika s radostí, která se koná v pátek 15. 5. 2015 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Další informace o konferenci naleznete a přihlásit se můžete zde.

Prezentace bakalářských prací

miniatura
27. 4. 2015
3.6.2015, EB129

Srdečně zveme všechny zájemce na prezentace letošních bakalářských prací, které se uskuteční ve čtvrtek 5. 6. 2014 v místnosti EB129.

Časový rozpis naleznete v příloze.

O monotonii funkcí

miniatura
18. 6. 2015, 15:00 - 16:30, OSU, A125
Popularizační přednáška doc. RNDr. Jaromíra Šimši, CSc.

Ostravská pobočka JČMF zve 18. 6. 2015 všechny studenty, pedagogy a zájemce z řad veřejnosti na přednášku „O monotonii funkcí". Přednáší doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška se koná v učebně A125 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ul. 30. dubna 22, Ostrava. Více informací v přiložené pozvánce.

Martina Litschmannová: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé

miniatura
31. 3. 2015, 12:30, EB 213
31.3.2015

Používáte alespoň občas MS Excel? Chcete se naučit používat několik funkcí tohoto programu, které nejsou všeobecně známé a přitom umožňují efektivní analýzu rozsáhlých datových souborů? Pak je tento seminář určen pro Vás!

Obsah semináře:

 • definování názvu dynamicky měněné oblasti,
 • kontingenční tabulky – úvod,
 • převod dat z datové matice do standardního datového formátu,
 • analýza výsledků dotazníkového šetření.

Ondřej Vencálek: Adaptivní přístupy k časovým řadám

miniatura
20. 3. 2015, 13:30, EC1
20.3.2015

Modelování sezónnosti v časových řadách. Regresní přístupy k sezónní složce, model skrytých period, Holtova-Wintersova metoda. Náhodná složka: testy náhodnosti.

Ondřej Vencálek: Boxova-Jenkinsova metodologie

miniatura
20. 3. 2015, 16:00, EC1
20.3.2015

Úvod k Box-Jenkinsonově metodologii, stacionarita, autokorelační funkce. Procesy klouzavých součtů (MA), autoregresní procesy (AR), ARMA procesy. Procesy ARIMA. Procesy SARIMA (modelování sezónnosti pomocí Box-Jenkinsonovy metodologie).

Ondřej Vencálek: Vybraná specifika časových řad

miniatura
13. 3. 2015, 13:30, EC1
13.3.2015

První seznámení s problematikou analýzy časových řad. Co je to časová řada a jak ji můžeme modelovat. Jaké cíle sledujeme při analýze časových řad. S jakými problémy se musíme při analýze časových řad vypořádávat (ilustrace na konkrétních příkladech).

Ondřej Vencálek: Dekompoziční přístup k časovým řadám

miniatura
13. 3. 2015, 16:00, EC1
13.3.2015

Podstata dekompozičního přístupu. Modelování trendové složky matematickými křivkami (lineární, kvadratický, exponenciální, modifikovaný exponenciální, logistický a zobecněný logistický trend), adaptivní přístupy k trendové složce – metoda klouzavých průměrů, exponenciální vyrovnávání.

MODAM 2015

miniatura
10. 4. 2015, 9:00 - 16:15, EC2
10.4.2015

Akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky je určen pro středoškolské učitelé matematiky. Letošní téma „Matematika – užitečný zdroj potěšení" má nabídnout nové metody a trendy ve výuce související s rozvojem ICT a motivovat učitele k tomu, aby se nebáli oživit výuku popularizačními aplikacemi a ukázkami, kde všude se dá matematiky využít.

Kolokviální přednáška prof. P. Oprochy "Topological Complexity — III"

miniatura
17. 3. 2015, 12:30 - 13:20, EC3, Nová budova FEI
17. 3. 2015, EC3

Téma spadá do oblasti diskrétních dynamických systémů. Přednáška bude navazovat na předchozí, a bude začínat základy tak, aby jí bylo možno bez větších obtíží porozumět. Přednáška je vhodná i pro pregraduální studenty. Pro pochopení výkladu stačí, aby posluchač zvládal základy matematické analýzy a algebry.

Záznam předešlých přednášek ke stažení.

 

Dr. Kolman (Ústav termomechaniky, AV ČR) - Metoda konečných prvků v rázových úlohách dynamiky

31. 3. 2015, EC3, Nová FEI
V úterý 31.3. 2015 ve 12:30 na EC3 (FEI)

V přednášce je představena modifikace metody konečných prvků (MKP) zpřesňující numerické řešení rázových úloh poddajných těles. Speciální pozornost je věnována numerickému modelování problémů šíření vln napětí s diskontinuitami. MKP v problémech šíření vln napětí vykazuje disperzní chování, kde rychlost šíření vlny napětí závisí na její frekvenci, popř. na její vlnové délce. Disperzní chování MKP je ovlivněno nejenom zvolenou prostorovou diskretizací, ale také použitým časovým integračním schématem, velikostí časového kroku a dále volbou matice hmotnosti. Důsledkem disperzního chování MKP je, že šířící se puls je rozfázován, a poté jsou pozorovány falešné oscilace v blízkosti teoretického vlnového čela. Pro určité kombinace numerických metod a parametrů lze disperzní chyby částečně eliminovat, ale ne zcela odstranit.

V příspěvku je prezentováno nově navržené tříkrokové explicitní časové schéma pro řešení diskretizovaných pohybových rovnic MKP. Toto časové schéma dokáže velice přesně aproximovat vlnové řešení i pro úlohy s nespojitými průběhy napětí. Čímž jsou falešné oscilace téměř eliminovány. Tohoto je dosaženo rozkladem pole uzlových posuvů odpovídajících podélným a příčným vlnám ve smyslu Helmholtzovy dekompozice vektorového pole. Navržené schéma respektuje různé velikosti integračních časových kroků nutných k nezávislé časové integraci podélných a příčných vln. Předložené časové integrační schéma je dáno kombinací metody centrálních diferencí a časově zpětného interpolačního schématu. Zmíněné schéma bylo navrženo ve tvaru prediktor-korektor, kde používáme klasickou variantu MKP pro prostorovou diskretizaci s rovinnými 4-uzlovými a prostorovými 8-uzlovými prvky s jednobodovou integrační formulí. Na verifikačních testech je zkoumána přesnost a použitelnost navržené metody v lineárních i nelineárních úlohách šíření vln napětí v poddajných tělesech a impaktních úlohách.

Seminář OSMA

24. 2. 2015, 12:30 - 14:00, EC 3 (budova nové FEI)
24.2.2015, 12:30-14:00, EC3

Ing. Tomáš Luber - Exponenciály matic

Kolokviální přednáška prof. P. Oprochy "Topological Complexity — II"

miniatura
17. 2. 2015, 12:30 - 13:30, EC3, Nová budova FEI
17. 2. 2015, EC3

Téma spadá do oblasti diskrétních dynamických systémů. Přednáška bude navazovat na předchozí, a bude začínat základy tak, aby jí bylo možno bez větších obtíží porozumět. Přednáška je vhodná i pro pregraduální studenty. Pro pochopení výkladu stačí, aby posluchač zvládal základy matematické analýzy a algebry.

Záznam předešlé přednášky je ke stažení na: http://homel.vsb.cz/~lam05/Tutorials.html

Vernisáž - Jiří Bouchala "Mám to rád"

miniatura
9. 2. 2015
17. 2. 2015, nová budova FEI

Srdečně Vás zveme na výstavu Jiřího Bouchaly.

Vernisáž bude zahájena s osobní účastí autora pana Jiřího Bouchaly ve 13.30 na nové budově FEI, 5. patro.

 

O Pythagorově větě a kráse matematiky výpočtu na počítačích

miniatura
5. 2. 2015, 13:00 - 14:20, učebna EC2
5. 2. 2015, 13.00, EC2

Zveme Vás na popularizační přednášku, která se koná v rámci semináře Škola matematického modelování. Přednášku O Pythagorově větě a kráse matematiky výpočtu na počítačích přednese Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. z Katedry numerické matematiky MFF UK v Praze.

Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 13.00 v místnosti EC2 v budově nové FEI na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Přednáška prof. Haslingera

12. 2. 2015, 12:30 - 15:45, NK 418
12.2.2015, NK418

Zveme Vás na přednášku pana prof. Haslingera na téma Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace, kterou pořádá Katedra matematiky a deskriptivní geometrie.

Přednáška se uskuteční dne 12.2.2015 v místnosti NK418 od 12:30 do 15:45 hod.

 

Kolokviální přednáška prof. P. Oprochy “Topological Complexity"

miniatura
28. 1. 2015, 12:30 - 13:30, EC1
28. 1. 2015, EC1

Téma spadá do oblasti diskrétních dynamických systémů. Přednáška bude začínat základy tak, aby jí bylo možno bez větších obtíží porozumět. Přednáška je vhodná i pro pregraduální studenty. Pro pochopení výkladu stačí, aby posluchač zvládal základy matematické analýzy a algebry.

Jedná se o první ze série tří přednášek, které plánujeme. První se uskuteční 28.1. od 12:30 na EC1, druhá 17.2. a třetí 17.3.

Škola matematického modelování

3. 2. 2015 - 5. 2. 2015, učebny EC2, EB113 a EB413
Jedenáctý ročník semináře pro studenty posledních ročníků středních škol.

Ve dnech 3. - 5. února 2015 se uskuteční již jedenáctý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM) pro studenty posledních ročníků středních škol. Účástníci školy se mohou těšit na zajímavé přednášky a také si sami vyzkouší modelování, které slouží k řešení praktických úloh. Více informací na http://skomam.vsb.cz/

2014

Žaneta Miklová: Coxův proporcionální model

miniatura
9. 12. 2014, 12:30, EB 226
9.12.2014

Analýza přežití (survival analysis) je jedním z nejstarších odvětví statistiky, jejíž nejtypičtější a nejčastější využití najdeme při analýze lékařských dat. Na analýzu přežití můžeme narazit i pod názvy jako analýza doby trvání (duration analysis) v ekonomii, analýza spolehlivosti (reliability analysis) v inženýrských aplikacích nebo analýza historie událostí (event history analysis) v sociologii.

V této přednášce se konkrétně zaměříme na rozdíly mezi parametrickými, neparametrickými a semiparametrickými modely používanými v analýze přežití, přičemž podrobněji se zaměříme na Coxův proporcionální hazardní model.

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

16. 12. 2014, 15:15 - 16:45, K204
16.12. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Projektový den pro SPŠ Bruntál

5. 12. 2014, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB 413
5. 12. 2014

V rámci projektu NatTech se uskuteční popularizační přednášky pro studenty SPŠ Bruntál.

Harmonogram přednášek:

9:30h – 10:15h - Vodstrčil Petr: Věříte své intuici?

10:30h – 11:30h - Kovář Petr: Simpsonovi v matematice

Seminář OSMA

17. 12. 2014, 16:00 - 17:30, EC 3 (budova nové FEI)
17.12.2014, 16:00-17:30, EC3

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - Jednoduché ekonomické a biologické
modely v řeči diferenčních rovnic

 

 

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

2. 12. 2014, 15:15 - 16:45, K204
2.12. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: RNDr. Michael Kubesa, Ph.D.

Projektový den pro SPŠ Bruntál

21. 11. 2014, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB 413
21. 11. 2014

V rámci projektu NatTech se uskuteční popularizační přednášky pro studenty SPŠ Bruntál.

Harmonogram přednášek:

9:30h – 10:30h - Litschmannová Martina: Je statisticky dokázáno

10:45h – 11:30h - Theuer Matyáš: Zlatý řez

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

18. 11. 2014, 15:15 - 16:45, K204
18.11. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Radim Briš: Statistický rozhodovací problém - aplikace

miniatura
25. 11. 2014, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB 226
25. 11. 2014

Statistické rozhodování je obor statistiky zabývající se navrhováním technik pro rozhodování v situacích, kdy je nutno zohlednit stochastické komponenty problematiky, jinými slovy
rozhodování za přítomnosti nejistoty. Všechny zájemce o základní poznatky z této oblasti, včetně vybrané aplikační úlohy zveme na další statistický seminář.

V rámci semináře bude formulována Bayesovská rozhodovací úloha a definovány její základní komponenty. Následně se pak budeme věnovat metodice řešení rozhodovacích problémů, což bude demonstrováno na konkrétní aplikaci z průmyslu (testování spolehlivosti vysoce spolehlivých prvků).

 

Projektový den pro SPŠ Bruntál

31. 10. 2014, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB 413
31. 10. 2014

V rámci projektu NatTech se uskuteční popularizační přednášky pro studenty SPŠ Bruntál.

Harmonogram přednášek:

9:30h – 10:15h  - Vodstrčil Petr: Věříte své intuici?

10:30h – 11:30h - Kovář Petr: Simpsonovi v matematice

T. Brzobohatý: ESPRESO - ExaScale PaRallel FETI SOlver

25. 11. 2014, 12:30 - 14:00, EC2, Nová FEI
V úterý 25.11. ve 12:30 na EC2.

Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. (IT4Innovations) - "ESPRESO - ExaScale PaRallel FETI SOlver"

DiMaS - Jiří Fiala: Hledání Hamiltonovských cest v intervalových grafech

miniatura
30. 10. 2014, 12:30 - 13:30, EC3
30.10.2014

V přednášce se budeme zabývat problémem, zdali lze množinu reálných intervalů uspořádat do posloupnosti tak, že každé dva po sobě následující intervaly mají neprázdný průnik. Pro tento problém bude představen algoritmus a s jeho pomocí se ukáže, že jistá zřejmá nutná podmínka pro existenci takového uspořádání je zároveň i postačující.

Jinými slovy, buď daná posloupnost existuje, pak ji lze nalézt a ověřit patřičné vlastnosti; nebo neexistuje a i v tomto případě lze relativně snadno nalézt argument proč ani existovat nemůže. To je jeden z mála případů, kdy má obecně výpočetně těžký problém stručné důkazy pro případy kladných i záporných odpovědí.

Přednáška je určená široké veřejnosti, žádné odborné znalosti z kombinatoriky ani výpočetní složitosti nejsou nutné k porozumění tématu.

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

4. 11. 2014, 15:15 - 16:45, K204
4.11. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: Mgr. Pavel Ludvík, Ph.D.

A. Kolcun: Úvod do NURBS modelovania

18. 11. 2014, 12:30 - 14:00, EC2, Nová FEI
V úterý 18.11.2014 ve 12:30 na EC2

Mgr. Alexej Kolcun (ÚGN) - Úvod do NURBS modelovania

Jedným z nosných pilierov CAD systémov je matematický aparát NURBS. Tento koncept generovania kriviek vychádza z konštrukcie bázových prvkov - parametrických polynomických kriviek, kde užívatel volí ich stupeň a hladkosti, čím určuje presnosť geometrickej aproximácie. Z druhej strany, MKP taktiež využíva systém bázových polynomických funkcií, ktoré determinujú výsledné numerické riešenie. Dnes velmi často zmieňované isogeometrické modelovanie sa snaží zjednotiť mechanizmus bázových funkcií geometrického preprocessingu a samotného MKP modelovanie práve na báze NURBS. Prednáška (cyklus prenášiek) si preto dáva za ciel oboznámiť záujemcov so základným konceptom NURBS modelovania. Dešifrujeme tento akronym a vysvetlíme, čo NeUniformný Racionálny B-Splajn znamená.

Seminář OSMA

13. 11. 2014, 16:00 - 17:45, EC3
13.11.2014, 16:00-17:45, EC3

Přednášet bude prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK) a můžeme se těšit na povídání "O klamné intuici".

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

21. 10. 2014, 15:15 - 16:45, K204
21.10. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.

Seminar on quantum methods in particle simulations

11. 11. 2014, 12:15 - 16:30, IT4Innovations room 220

National Supercomputing Center IT4Innovations and Department of Applied Mathematics VSB-TUO
(with financial support of the Postdocs II project and Student's Grant Competition of the VSB - TU Ostrava)

Výlet Katedry Aplikované Matematiky a studentů oboru Výpočetní Matematika

12. 10. 2014, okolí Hlučína
12. 10. 2014

V neděli 12.10. se uskuteční tradiční společný výlet Katedry Aplikované Matematiky a studentů oboru Výpočetní Matematika, tentokrát v okolí Hlučína.

Podrobnosti zde.

Seminář OSMA

14. 10. 2014, 12:30 - 14:00, EC3
14.10. 2014, 12:30-14:00, EC3

"Chyby při numerické integraci v 1D"

přednášející: Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

7. 10. 2014, 15:15 - 16:45, K204
7.10. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.

Interdisciplinary Symposium on Complex Systems

29. 9. 2014

doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. se ve dnech 15.-18.9 aktivně zúčastnil mezinárodní konference "Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014" konané ve Florencii, Itálie, a přednášel na téma "On dynamics of an electromechanical system supported by cylindrical helical spring damped by an impact damper".

Štafeta Katedry aplikované matematiky a IT4I na Ostravském maratonu

29. 9. 2014

27. 9. 2014 se Ostravského maratonu zúčastnila štafeta ve složení Martin Menšík, Alexandros Markopoulos, Karina Pešatová, Libor Šindel, Michal Merta, Aleš Vítek, Petr Vodstrčil a Petr Beremlijski. Trať pro štafetový maraton měla netradiční délku 52 km. Každý z nás tak měl pro sebe porci 6,5 km běhu. Náš tým nakonec obsadil 15. místo ze 49 štafet a svou porci kilometrů zvládl za 4 hodiny 16 minut a 47 sekund.

Prof. Ing. Radim Briš, CSc. zvolen místopředsedou mezinárodní asociace ESRA

miniatura
29. 9. 2014
17. 9. 2014

ESRA, European Safety and Reliability Association, je mezinárodní nezisková asociace pro výzkum a rozvoj technik bezpečnosti a spolehlivosti ve všech oblastech lidské činnosti. Velkou poctou pro VŠB-TUO i pro celou Českou republiku se stalo zvolení prof. Ing. Radima Briše, CSc. z Katedry aplikované matematiky, FEI místopředsedou této společnosti. Gratulujeme!

Konference a workshop projektu Matematika s radostí

17. 9. 2014

Ve dnech 27. – 29. 8. 2014 a 12. 9. 2014 proběhla konference a workshop projektu Matematika s radostí za účasti 59 pedagogů středních a vysokých škol. Na obou akcích bylo prezentováno množství interaktivních testů, párovacích her, soutěží typu Riskuj, AZ-kvízů, Odkryj obrázek a také krokovaných příkladů k procvičení celého učiva střední školy a k oživení výuky. Navíc se mohli účastníci potěšit řadou atraktivních matematických přednášek.

International Conference on Engineering Optimization

17. 9. 2014
8. – 11. 9. 2014

Petr Beremlijski a Jan Zapletal se ve dnech 8. – 11. 9. 2014 zúčastnili konference „International conference on Engineering Optimization" v Lisabonu. Petr Beremlijski zde přednesl příspěvek „On solution of 3D contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition". Jan Zapletal prezentoval výsledky z využití BEM pro tvarovou optimalizaci. Petr Beremlijski byl členem vědeckého výboru konference.

Přednáška pro řešitele matematické olympiády (kategorie A)

23. 9. 2014, 15:15 - 16:45, K204
23.9. 2014, 15:15-16:45, K204

přednášející: Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

Ceny Katedry aplikované matematiky

miniatura
16. 9. 2014
11. 9. 2014

Cenu Katedry aplikované matematiky za nejlepší bakalářskou práci 2013/2014 získal Bc. Martin Moudrý.

Cenu Katedry aplikované matematiky za nejlepší diplomovou práci 2013/2014 získaly Ing. Žaneta Miklová a Ing. Pavla Jirůtková.

Diplomy a ceny předal oceněným vedoucí katedry  doc. Jiří Bouchala.

Workshop projektu Matematika s radostí

miniatura
12. 9. 2014, 9:00 - 15:10, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EB226
12. 9. 2014

Je možno vnést do výuky matematiky radost? Jak si procvičit matematiku a zároveň se pobavit? Jste-li učitelem střední školy, je tento workshop určen právě pro Vás!

Nabízíme Vám množství interaktivních testů, párovacích her, soutěží typu Riskuj, AZ-kvízů, Odkryj obrázek a také krokovaných příkladů k procvičení celého učiva střední školy a k oživení výuky. Chceme, aby se matematika stala Vaší radostí. Testy, hry a soutěže mají formu interaktivních PDF s okamžitým vyhodnocováním, s příjemnou grafikou, s jednotným systémem ovládání i vyhodnocování. Na jejich přípravě již dva roky spolupracují učitelé z pěti středních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji spolu s pedagogy Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Srdečně vás zveme na jednodenní workshop projektu Matematika s radostí určený pro středoškolské pedagogy, který se koná 12. 9. 2014 v budově Nové FEI, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v seminární místnosti EB413.

Informace o programu a přihlášku na workshop najdete na http://msr.vsb.cz/workshop.

Konference NOSTRADAMUS2014

30. 6. 2014
23.6.-26.6.2014

Marek Lampart a Ondřej Grunt se aktivně účastnili konference NOSTRADAMUS2014 konané v Ostravě ve dnech 23.6.-26.6.2014.

Prestižní cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

miniatura
20. 6. 2014
19. 6. 2014

Ing. Václav Hapla z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO obdržel ve čtvrtek 19. června 2014 prestižní cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy za jeho práci věnovanou masivně paralelním metodám doménové dekompozice.

Za kvalitu výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských studií byli, na základě celostátní soutěže a ústních prezentací před odbornými komisemi oceněni vždy tři studenti v jednotlivých kategoriích.

Václav Hapla přebírá prestižní ocenění

Václav Hapla diplom

DiMaS - Dalibor Fronček: O rozkladech grafů na prismy

miniatura
20. 6. 2014, 11:00 - 12:00, EB226
20.6.2014

Další seminář DiMaS se koná v pátek 20.6.2014 od 11:00 na učebně EB226. Prof. Dalibor Fronček bude povídat o rozkladech kompletních bipartitních grafů na pravidelné podgrafy zvané prismy.

Konference CSGT 2014

miniatura
9. 6. 2014 - 13. 6. 2014, Teplice nad Bečvou
9. - 13. 6. 2014

49. česko-slovenské konference CSGT 2014 se bude konat 9.–13. června 2014 v sanatoriu Moravan v Teplicích nad Bečvou. Akci pořádají Katedra plikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava společně s JČMF.

Pozvaní přednášející:
Sylwia Cichaz (AGH Krakov)
Zdeněk Dvořák (IÚUK Praha)
Róbert Jajcay (FMFI UK Bratislava)
Vít Jelínek (MFF UK Praha)
Robert Lukoťka (TRUNI Trnava)
Diana Piguetová (SM Birmingham University)
Roman Soták (UPJŠ Košice)

Konference CHAOS2014

7. 6. 2014

doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. se aktivně zúčastnil mezinárodní konference CHAOS2014 konané v Lisebonu, Portugalsko. Přednášel na téma "Dynamic an Attenuation of Vibrations of the Electromechanical System Damped by Impact Element".

Konference Českých matematiků

6. 6. 2014
5.-7.6.2014

Petr Kovář vystoupil na konferenci Českých matematiků s popularizační přednáškou "Matematika Simpsonovi".

Teorie designů

miniatura
21. 5. 2014, 12:30 - 13:30, EB226
21.5.2014

Teorie designů je matematická disciplína na pomezí kombinatoriky, teorie grafů a teorie množin. Zkoumá systémy podmnožin s předepsanými parametry. Aplikace teorie designů najdeme především v plánování (organizace experimentů s mnoha nezávislými parametry, plánování sportovních turnajů) nebo při rozkladů grafů na podgrafy.


Ve čtvrtém z řady seminářů, koncipovaném především pro studenty předmětu Metody diskrétní matematiky, si ukážeme konstrukce Balanced Tournament Designu v souvislosti s aplikací tohoto designu při vytváření rozpisu turnaje s speciálním požadavkem na umístění zápasů.

Mezinárodní workshop Biomedicínských technologií

9. 7. 2014 - 11. 7. 2014, Žilinské univerzity v Žilině
9.-11. července 2014

Ve dnech od 9. července 2014 do 11. července 2014 se Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava bude spolupodílet na organizaci Mezinárodního workshopu Biomedicínských technologií, podpořeného grantem č.21320401 Mezinárodního Visegradského fondu. Workshop se bude konat v prostorách Žilinské univerzity v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky. Na spolupořadatelství se podílí vědeckovýzkumná skupina Aplikovaná statistika a pravděpodobnost, pod vedením prof. Ing. Radima Briše, CSc.

doc. Kruis (ČVUT) - Fuzzy množiny, fuzzy čísla a jejich aplikace v inženýrství

14. 5. 2014, 14:15 - 15:45, EC3, Nová FEI
Ve středu 14.5. ve 14:15 na EC3, Nová FEI

doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. (ČVUT) - Fuzzy množiny, fuzzy čísla a jejich aplikace v inženýrství

Prof. Snášel - Potřebujeme teorii čísel? II.

14. 5. 2014, 12:30 - 14:00, EC3, Nová FEI
Ve středu 14.5. ve 12:30 na EC3, Nová FEI

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (děkan FEI) - Potřebujeme teorii čísel? II.

Přednáška Homomorfismy těles

miniatura
25. 4. 2014
29.4.2014

Přednáška konaná v rámci projektu Spomech proběhne dne 29.4.2014 od 14:15 v místnosti D209. Obsah přednášky je věnován především faktorizacím okruhů, homomorfismům okruhů a jejich speciálnímu případu homomorfismu těles. Přednáší Pavel Jahoda.

Seminář DiMaS - Teorie designů, část 3

miniatura
25. 4. 2014, 14:00 - 16:00, EB226
25.4.2014

Teorie designů je matematická disciplína na pomezí kombinatoriky, teorie grafů a teorie množin. Zkoumá systémy podmnožin s předepsanými parametry.
Aplikace teorie designů najdeme především v plánování (organizace experimentů s mnoha nezávislými parametry, plánování sportovních turnajů) nebo při rozkladů grafů na podgrafy.

Ve třetím z řady seminářů, koncipovaném především pro studenty předmětu Metod diskrétní matematiky, se budeme věnovat konstrukcím Steinerovských systémů trojic.

Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně

miniatura
11. 4. 2014
stipendijní pobyt

Rádi bychom Vás upozornili na to, že Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí včetně České republiky stipendijní pobyty v termínu od 1. března do 31. července 2015, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu.

O stipendia se mohou ucházet zájemci s českým státním občanstvím, kteří již dokončili ucelenou etapu vysokoškolského studia (bakalářský nebo magisterský studijní program). Nutná je velmi dobrá znalost němčiny, horní věkový limit je 30 let.

Výše stipendia činí 450 eur měsíčně, přičemž stipendistům bude zdarma poskytnuto ubytování (pokud si někdo najde ubytování sám, bude dostávat příspěvek na ubytování ve výši 300 eur měsíčně) a bude za ně uhrazeno zdravotní a úrazové pojištění a některé další poplatky, a rovněž jim budou uhrazeny náklady na cestu do Berlína a zpět.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2014. Přihlášky se zasílají německému velvyslanectví v Praze, a to elektronicky.

MODerní Aplikace Matematiky 2014 - "Od středoškolské matematiky k superpočítání"

miniatura
30. 4. 2014, 13:00 - 17:30, VŠB-TUO, nová budova FEI, místnost EC2
30. 4. 2014

MODAM - středa 30. 4. 2014 od 13h v místnosti EC2 (nová budova FEI)

Akreditovaný seminář MODAM je určen hlavně pro učitele středních škol. Bude zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohy, které mohou být použity ve výuce.

Občasný seminář z matematické analýzy

miniatura
22. 4. 2014, 12:30 - 14:00, učebna B5
22. 4. 2014

Pavel Ludvík: „Ve stínu Borsukovy-Ulamovy věty".

Seminář DiMaS - Teorie Designů (část 2)

miniatura
11. 4. 2014, 14:00 - 15:30, EB226
11. 4. 2014

Teorie designů je matematická disciplína na pomezí kombinatoriky, teorie grafů a teorie množin. Zkoumá systémy podmnožin s předepsanými parametry. Aplikace teorie designů najdeme především v plánování (organizace experimentů s mnoha nezávislými parametry, plánování sportovních turnajů) nebo při rozkladů grafů na podgrafy.

V druhém z řady seminářů, koncipovaném především pro studenty předmětu Metody diskrétní matematiky, se budeme věnovat Steinerovským systémům trojic.

Prof. Havlena (ČVUT, Honeywell) - Optimální řízení a kvadratické programování

17. 4. 2014, 12:30 - 14:00, K302
Ve čtvrtek 17.4. ve 12:30 na K302

Prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. (FEL ČVUT Praha, Honeywell) - Optimální řízení a kvadratické programování

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
29. 4. 2014, 15:00 - 16:30, K206
29. 4. 2014, 15:00-16:30, K206

Název: Ř+A+D+Y...

Přednášející: doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
15. 4. 2014, 15:00 - 16:30, K206
15.4.2014, 15:00-16:30, K206

Název: Superpočítání a škálovatelné algoritmy

Přednášející: prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.

Seminář DiMaS - Róbert Jajcay: Symetrické klietky

miniatura
24. 4. 2014, 12:30, EB226
24. 4. 2014

(k,g)-klecje nejmenší k-regulární graf s obvodem g. Nalezení (k,g)-klece pro dané parametry, k a g je tak optimalizační úloha, ve které se hledá extrémní graf v nekonečné třídě všech k-regulární graf s obvodem g. Jedná se o obeně obtížný problém.
V přednášce shrneme výsledky dosažené na základě Cayleyho a vrcholově -transitivních grafů a některé nové výsledky.
The talk is aimed at general mathematical audience including students. Přednáška je koncipována pro široké publikum včetně studentů.

Marcela Rabasová: Diskriminační analýza

miniatura
8. 4. 2014, 12:30 - 14:00, místnost EB226 (nová budova FEI)
8. 4. 2014

V přednášce budou představeny základní principy diskriminační analýzy a aplikace této vícerozměrné statistické metody v oblasti zpracování medicínských dat, pocházejících z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Seminář DiMaS - Teorie Designů (část 1)

miniatura
4. 4. 2014, 14:00, EB226
4.4.2014

Teorie designů je matematická disciplína na pomezí kombinatoriky, teorie grafů a teorie množin.
Zkoumá systémy podmnožin s předepsanými parametry.
Aplikace teorie designů najdeme především v plánování (organizace experimentů s mnoha nezávislými parametry, plánování sportovních turnajů) nebo při rozkladů grafů na podgrafy.

V prvním z řady seminářů, koncipovaném především pro studenty předmětu "Metody diskrétní matematiky", zavedeme základní pojmy a zformulujeme hlavní problém teorie designů.

Ústřední kolo 63. ročníku Matematické olympiády

miniatura
28. 3. 2014
23. - 28. 3. 2014

Ve dnech 23.-28. března 2014 proběhlo v areálu naší školy (a to včetně prostor Katedry aplikované matematiky) Ústřední kolo 63. ročníku Matematické olympiády. Podrobnosti, výsledky i fotogalerii lze nalézt na stránkách akce: http://mo2014.cz/

Úvod do simulace dynamiky sypkých hmot

1. 4. 2014, 12:30 - 14:00, K206
V úterý 1.4.2014 ve 12:30 na K206

Ing. Lukáš Pospíšil (VŠB) - Úvod do simulace dynamiky sypkých hmot

Abstrakt:

V této krátké přednášce přiblížíme modelování úloh dynamiky sypkých hmot jako praktické úlohy vedoucí na optimalizační úlohu minimalizace konvexního kvadratického funkcionálu s konvexním omezením. V našich úvahách považujeme rigidní tělesa za částice, proto narozdíl od úloh pevnosti a pružnosti, nepoužíváme metodu konečných prvků. Diskretizace času je provedena pomocí časového schématu s fixní délkou kroku, v každém časovém kroce dle kontaktů těles odvodíme optimalizační úlohu pro výpočet nové rychlosti částic. Přednáška si klade za cíl uvést do problematiky matematické formulace úlohy, zavedení podmínek nepronikání ve formě omezení a zejména pak dalších omezujících podmínek představujících Coulombovské tření.

Lenka Přibylová: Analýza hlavních komponent

miniatura
25. 3. 2014, 12:30, EB 226
25.3.2014

Seminář bude věnován úvodu do analýzy hlavních komponent, která patří mezi základní metody vícerozměrné statistiky a ukázce její aplikace v oblasti monitorování krevního tlaku.

Studentský seminář molekulových simulací

14. 4. 2014, 12:00 - 14:30, Pi232
14.4.2014

Studentský seminář Centra excelence IT4Innovations a Katedry aplikované matematiky VŠB - TUO (s podporou projektu Postdoci II, studentských grantových soutěží VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity a grantu Otevřená věda AV ČR).

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
1. 4. 2014, 15:00 - 16:30, K206
1. 4. 2014, 15:00-16:30, K206

Název: Mnohočleny revisited!

Přednášející: Mgr. Pavel Ludvík

Anotace: Přednáška bude věnována vlastnostem kořenů mnohočlenů. Kromě odvození základních faktů o kořenech uvidí posluchači také středoškolsky přístupný důkaz Základní věty algebry a seznámí se s často opomíjeným Descartovým znaménkovým pravidlem (včetně hezkého elementárního důkazu).

Seminář je určen pro všechny zájemce o matematiku.

Základy tvarové optimalizace VIII

23. 4. 2014, 12:30 - 15:45, NK321
23. 4. 2014, NK321

Zveme Vás na přednášku prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc. "Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace VIII", která se koná ve středu 23.dubna 2014 od 12:30 do 15:45 hod v místnosti NK321.

Přednášku pořádá Katedra matematiky a deskriptivní geometrie.

Základy tvarové optimalizace VII

3. 4. 2014, 12:30 - 15:45, NK 418
3. 4. 2014, NK 418

Zveme Vás na přednášku prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc. "Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace VII", která se koná ve čtvrtek 3.dubna 2014 od 12:30 do 15:45 hod v místnosti NK418.

Přednášku pořádá Katedra matematiky a deskriptivní geometrie.

Mathematical Modeling and Optimization in Mechanics

miniatura
10. 3. 2014
6.-7.3.2014

Petr Beremlijski se ve dnech 6.-7.3.2014 zúčastnil konference "Mathematical Modeling and Optimization in Mechanics" ve finském Jyväskylä. Zde prezentoval poster "Shape optimization in contact problems with Coulomb friction and a solution-dependent friction coefficient".

Konference CSGT 2014

miniatura
9. 6. 2014 - 13. 6. 2014, Teplice nad Bečvou
9.-13. června 2014

Katedra aplikované matematiky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá 49. ročník konference CSGT 2014. Konference se koná v areálu lázeňského domu MOravan v Teplicích nad Bečvou.

Přednášky (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
18. 3. 2014, 15:00 - 16:30, K 206
18.3.2014, 15:00-16:30, K206

Název: Od derivace k diferenciální rovnici

Přednášející: Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.

Anotace:

V přednášce bude nejprve zaveden pojem derivace funkce. Po uvedení
některých intuitivních postřehů o základních vlastnostech derivace, bude
zavedena a řešena diferenciální rovnice ochlazování těles.

Seminář je určen pro všechny zájemce o matematiku.

Seminář OSMA

miniatura
18. 3. 2014, 12:30 - 14:00, B4
18.3.2014, 12:30-14:00, B4

Téma přednášky: Dedekindovy řezy

Přednášející: Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.

V přednášce si ukážeme, jak lze (za předpokladu, že máme k dispozici množinu racionálních čísel) zkonstruovat reálná čísla. Toto lze provést více způsoby. Jedním z nich jsou právě tzv. Dedekindovy řezy.

Metoda hraničních prvků pro vlnovou rovnici

4. 3. 2014, 12:30 - 14:00, K206
V úterý 4.3. ve 12:30 na K206

Ing. Michal Merta (VŠB) - Metoda hraničních prvků pro vlnovou rovnici

Abstrakt:

Přednáška je zaměřena na popis numerického řešení vlnové rovnice pomocí metody hraničních prvků. Po krátkém úvodu, ve kterém budou obecně popsány možnosti řešení vlnové rovnice pomocí BEM, se zaměříme na formulaci problému skrze RPBIE (retarded potential boundary integral equations) a jejich řešení Galerkinovou metodou. Pozornost bude věnována zejména problémům, které vznikají při numerickém integrování při diskretizaci příslušných operátorů, a jejich možnému řešení pomocí hladkých bázových funkcí s kompaktním nosičem.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
4. 3. 2014, 15:00 - 16:30, K 206
4. 3. 2014

Název: Aplikace teorie grafů

Přednášející: doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.

Anotace: Není graf jako graf. Ukážeme si několik problémů, při jejichž řešení se zásadním způsobem uplatní teorie grafů - někdy se podaří problém výrazně zjednodušit a jindy alespoň krásně zpřehlednit.

Seminář je určen pro všechny zájemce o matematiku.

Seminář proběhne na K206, 15:00-16:30. 

Přednáška prof. J. Haslingera

13. 3. 2014, 12:30 - 15:45, NK 418
13. 3. 2014, NK418

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. J. Haslingera - Matematická teorie tvarové optimalizace, kterou pořádá Katedra matematiky a deskriptivní geometrie.

Přednáška se koná 13. března 2014 do 12.30 do 15.45 na místnosti NK418.

Seminář aplikované statistiky

4. 3. 2014, 12:30 - 14:00, K309
4.3.2014

Martina Litschmannová: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé

Používáte alespoň občas MS Excel? Chcete se naučit používat několik funkcí tohoto programu, které nejsou všeobecně známé a přitom umožňují efektivní analýzu rozsáhlých datových souborů? Pak je tento seminář určen pro Vás!

3rd International conference on Games, Dynamics and Science

miniatura
19. 2. 2014
17. - 21. 2. 2014

M . Lampart se aktivně zúčastnil mezinárodní konference GDSIII, která se konala v portugalském Portu. Konference zahrnovala jak témata matematická (dynamických systémů), tak témata z paxe: Cournotovy oligopolie, dynamické oceňování elektrické energie, efektivní řezání velkých dílů s minimálním odpadem aj. M. Lampart vystoupil s příspěvkem s názvem "Nontrivial dynamics of the Lyplacian-type coupling system".

Seminář katedry

miniatura
12. 2. 2014
Přednášky s podtitulem "Seminář katedry".

V rámci seminářů pořádaných Katedrou aplikované matematiky a pracovišť IT4Innovations probíhá každý týden řada přednášek. Rozhodli jsme se ve spolupráci se školiteli nabídnout studentům oboru "Výpočetní a aplikovaná matematika" výběr těch nejzajímavějšícha doporučit a označit je podtitulem "Seminář katedry".

Ve středu 12.2.2014 byla podtitulem "Seminář katedry" označena přednáška prof. Axelssona a 18.2. jsme vybrali přednášku Dr. Jarošové o sedlobodových úlohách.

Seminář (nejen) pro řešitele matematické olympiády

miniatura
18. 2. 2014, 15:00 - 16:30, K 206
18. 2. 2014, K 206

Seminář je určen středoškolským studentům se zájmem o matematiku.Přednáší Petr Vodstrčil, téma: Nerovnosti

Přehled předmětů doktorského studia

miniatura
11. 2. 2014
letní semestr 2013/2014

Na stránkách Katedry aplikované matematiky byl zveřejněn přehled předmětů doktorského studia pro letní semestr 2013/2014.

Přednáška "Newton-type methods for non-differentiable mappings"

miniatura
10. 2. 2014
12.2.2014

Ve středu, 12.2. 2014 od 13.30 se na Ústavu geoniky koná přednáška prof. Owe Axelssona "Newton-type methods for non-differentiable mappings".
Přednáška bude věnována iteračním metodám a práci váženého spolupracovníka, člena týmů ÚGN a VP2 IT4, který koncem týdne oslaví své 80. narozeniny.

Tato přednáška je zařazena do řady "Semináře katedry".

Úvod do teorie sedlo-bodových úloh

18. 2. 2014, 12:30 - 14:00, K206
18.2. ve 12:30 na K206

Ing. Marta Jarošová, Ph.D. (VŠB) - Úvod do teorie sedlo-bodových úloh

Abstrakt:

Variační sedlo-bodové formulace se vyskytují v mnoha matematických modelech např. proudění nebo elasticita tenkostěnných struktur. Teorie existence stabilního řešení těchto úloh je dobře známa, ve výuce a často ani ve výzkumu na ni však nezbývá čas. V přednášce si projdeme základy abstraktní sedlo-bodové teorie. V dalších přednáškách plánovaného cyklu navážeme s aplikacemi teorie na konkrétní úlohy, s nimiž se ve výzkumu zabýváme. Tento cyklus doporučujeme doktorandům zabývajícími se numerickou matematikou. Cyklus přednášek zaštiťuje projekt Postdoci 2.

Martina Litschmannová: EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé

miniatura
4. 3. 2014, 12:30 - 15:00, K309
4. 3. 2014, 12:30, K309

Používáte alespoň občas MS Excel? Chcete se naučit používat několik funkcí tohoto programu, které nejsou všeobecně známé a přitom umožňují efektivní analýzu rozsáhlých datových souborů? Pak je tento seminář určen právě pro Vás!

V rámci semináře si na vlastním počítači můžete vyzkoušet řešení několika praktických úloh s využitím MS Excel (verze 2007 nebo vyšší):

 • definování názvu dynamicky měněné oblasti,
 • kontingenční tabulky – úvod,
 • převod dat z datové matice do standardního datového formátu,
 • maticové vzorce.

Krajské kolo Matematické olympiády kategorie A

miniatura
4. 2. 2014
14. 1. 2014

14. ledna 2014 proběhlo na naší škole  krajské kolo Matematické olympiády kategorie A. Výsledky a další podrobnosti lze najít na stránce http://jcmf.vsb.cz/mo/

Přednášky pro řešitele Matematické olympiády kategorie A

miniatura
3. 2. 2014

Stejně jako v minulých letech proběhla v zimním semestru 2013 série přednášek určených pro řešitele Matematické olympiády kategorie A. Letos přednášeli:

Petr Vodstrčil, Pavel Ludvík, Bohumil Krajc, Petr Kovář, Jiří Bouchala a Marek Lampart, 

Křest knihy

28. 1. 2014
27. 1. 2014

Ve večerních hodinách 27. ledna 2014 byla pokřtěna kniha: Lampart M, Horák J, Ivan I. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. Kmotrem se s velkou radostí stal prof. Hofierka z Košické univerzity a popřál odvážnému dítku dlouhý život v rukách čtenářů (pár exemplářů je k rozdání u M. Lamparta). 

Porada katedry 470

miniatura
24. 1. 2014
4. 2. 2014, K 202

Zveme členy i doktorandy katedry aplikované matematiky na poradu katedry, která se bude konat 4. února v učebně K202 od 12:30.

Seminář aplikované matematiky

miniatura
14. 1. 2014, 12:30 - 14:00, B1
14.1. 2014

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (děkan FEI VŠB-TU) - Potřebujeme teorii čísel?

Abstrakt: Úvodem bych se stručně zmínil o algebraické teorii čísel.
Jak můžeme vyrábět čísla, algebraicky a topologicky, p-adická čísla, komplexní čísla, kvaterniony atd., příklady aplikací a použití.

Jak můžeme čísla zapisovat, Fibonacci kódování, jeho aplikace v kompresi dat.
(tady bude i jeden důkaz našeho originálního výsledku), Double-base Number system (nevím jak bych to měl dobře pojmenovat) a jeho aplikace.

Přednáška se uskuteční od 12:30 na učebně B1.

Bertrandův postulát aneb jak hustě jsou rozložena prvočísla?

23. 1. 2014, 12:30 - 13:30, učebna C3
23. leden 2014, C3

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 12:30 do 13:30 přednese Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. z Katedry matematiky Západočeské univerzity v Plzni přednášku s názvem "Bertrandův postulát aneb jak hustě jsou rozložena prvočísla?". Přednáška se koná v místnosti C3. Srdečně zveme všechny zájemce o hezkou matematiku.

10. ročník Školy matematického modelování

21. 1. 2014 - 23. 1. 2014, učebny B1, C3, A1033, A1045 a D308
21.-23. leden 2014

Ve dnech 21.-23. ledna 2014 se uskuteční již desátý ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM) pro studenty posledních ročníků středních škol. Účastníci školy se mohou těšit na řadu zajímavých přednášek. Přednášku s názvem "Bertrandův postulát aneb jak hustě jsou rozložena prvočísla?" přednese Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. z Katedry matematiky Západočeské univerzity v Plzni ve čtvrtek 23. ledna od 12.30 v místnosti C3. Dále si středoškolští studenti také sami vyzkouší modelování, které slouží k řešení praktických úloh.  Více informací na http://skomam.vsb.cz/

Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace IV.

16. 1. 2014, 12:30 - 15:45, NK319
16. 1. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou přednášku na téma Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace IV., která se koná ve čtvrtek 16.ledna 2014 od 12:30 do 15:45 v místnosti NK319.

Přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc.

Seminář DiMaS - Handicapové grafy vyšších pravidelností

miniatura
13. 1. 2014, 12:30, K204
13.1.2014

Přednáší Tereza Kovářová od 12:30 na K204.

Handicapové ohodnocení grafů má potenciál při sestavování neúplných turnajů, ve kterých součet sil protihráčů každého týmu je tím větší, čím silnější tým je.
Na semináři byly dříve prezentovány výsledky týkající se konstrukcí handicapových ohodnocení 3-pravidelných a 5-pravidelných grafů.
Jedním z nevyřešených problémů bylo nalezení handicapového ohodnocení pro grafy s vyšší pravidelností.
V této navazující přednášce budou ukázány možnosti konstrukcí tohoto ohodnocení r-pravidelných grafů na n vrcholech, pro všechna přípustná r.

2013

Shromáždění akademické obce FEI - změna místnosti

11. 12. 2013
12.12.2013

Shromáždění akademické obce FEI 12.12. 2013 se bude konat v místnosti C3 ve 14 hodin.

Seminář DiMaS - Orientace grafů s minimalizací odchozích stupňů

miniatura
13. 12. 2013, 9:30, K309
13.12.2013

Chceme orientovat jednoduchý konečný rovinný graf tak, aby největší odchozí stupeň grafu byl co nejmenší. Tento problém souvisí s vhodnou paralelizací výpočtu v numerických úlohách.

Seminář DiMaS - Spektrální teorie grafů

miniatura
6. 12. 2013, 12:30, K309
6. 12. 2013

V pátek 6.12. bude Pavla Hrušková v rámci semináře DiMaS povídat o vybraných aplikacích spektrální teorie grafů.

22. ročník workshopu '3in1'

miniatura
30. 11. 2013
28. - 30. 11. 2013

S příspěvkem "Scheduling incomplete tournaments" vystoupil Petr Kovář na Workshopu '3in1'.

Studentský seminář Centra Excelence IT4Innovations a Katedry aplikované matematiky VŠB-TUO

miniatura
16. 12. 2013, 12:00 - 15:45, Podnikatelský inkubátor, PI 232
16.12.2013 , 12:00 - 15:45, PI 232

Prezentace výzkumných prací studentů VŠB a Ostravské univerzity v oblasti molekulových simulaci (s podporou projektu Postdoci II a studentských grantových soutěží VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity).

Odborný kurz pro studenty

miniatura
3. 12. 2013, 12:30 - 14:00, NK444
3. 12. 2013 od 12:30 na NK444

V rámci pojektu SPOMECH Vás srdečně zveme na odborný kurz pro studenty "Přehledné základy hp metody konečných prvků", který se koná v úterý 3. 12. 2013 od 12:30 na NK444.

Přednáší doc. Jan Chlebounz FSv ČVUT.

Na kurzu jsou vítáni všichni zájemci o matematické modelovaní a výpočetní mechaniku.

Více podrobností najdete v příloze.

Studium na University of Minnesota

27. 11. 2013, 14:00, J259
27.11.2013 od 14:00 na J259

Máte zájem o studium v USA?
27. listopadu bude od 14.00 v učebně J259 prof. Fronček povídat o možnosti studia na Univeristy of Minnesota Duluth. Vybraní studenti mají možnost získat stipendium.
Další informace v přiloženém letáčku a na uvedené adrese.

Seminář DiMaS

miniatura
26. 11. 2013, 12:30 - 14:00, K309
26.11.2013 od 12:30 na K309

Tereza Kovářová: Losování sportovní soutěže

(spoluautorka Kateřina Volná)

Pro plánování amatérské soutěže ve sportovní střelbě, kdy se na různých střeleckých drahách utkají vždy dvojice střelců, je nutno uvážit:

- počet účastníků soutěže,
- omezení počtu střeleckých drah,
- dostatečné, avšak nepříliš dlouhé přestávky mezi jednotlivými koly pro každého hráče,
- pravidelné střídání drah a na každé dráze střídání pozice vlevo či vpravo.

V rámci přednášky bude ukázáno, jak lze pro sestavení rozpisu s výhodou využít nástrojů diskrétní matematiky, jako jsou rozklady kompletních grafů nebo latinské čtverce a další.

Seminář DiMaS

miniatura
22. 11. 2013, 12:30 - 14:00, K308
22.11.2013 od 12:30 na K308

Michael Kubesa: Neplanarita grafu, Toky v sítích

Seminář bude didakticky zaměřen. Bude prodiskutováno použití Kuratowského věty k zjištění neplanarity grafu, užití Ford Fulkersonova algoritmu k vyhledání největšího toku a nejmenšího řezu v síti.

Workshop on Molecular Modeling for Plasma Physics

miniatura
10. 12. 2013, 9:00 - 17:00, PI 231
10. prosinec od 9:00, PI231

Dne 10. prosince se koná Workshop on Molecular Modeling for Plasma Physics s účastí zahraničních přednášejících. Workshop bude probíhat od 9:00 v místnosti Pi231. Příspěvky budou přednášeny v anglickém jazyce. Zveme včechny studenty i zaměstnance se zájmem o problematiku molekulárního modelování.

Seminář KMA

miniatura
7. 11. 2013
7. 11. 2013

Na semináři Katedry matematiky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vystoupila Tereza Kovářová s příspěvkem "Postupy diskrétní matematiky při losování reálné sportovní soutěže". Petr Kovář přednesl příspěvek s názvem "Simpsonovi a matematika".

Seminář aplikované matematiky

26. 11. 2013, 12:30 - 14:00, NK444
26.11. ve 12:30 na NK444

doc. RNDR. Radek Kučera, Ph.D. (VŠB-TU) - Semihladká Newtonova metoda pro kontaktní úlohy

Seminář OSMA

12. 11. 2013, 12:30 - 14:00, B5
12.11.2013

Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.: "Dirichletovy šuplíčky"

Seminář DiMaS

miniatura
8. 11. 2013, 13:00, K306
8.11.2013

Při paralelizaci numerického výpočtu vyvstala úloha, kterou je možno zformulovat v řeči teorie grafů: máme různě ohodnocené vrcholy a hledáme takové hranové ohodnocení, kdy hodnota přiřazená každé hraně odpovídá hodnotě jednoho koncového vrcholu. Ukážeme teoretické ohraničení počtu barev (myšlenku existenčního důkazu).

Na tomto pracovním semináři uvedeme problém hledání konstruktivního důkazu, který by bylo možno použít pro rychlé nalezení takového ohodnocení.

Web: graphs.vsb.cz/dimas

Seminář aplikované matematiky

5. 11. 2013, 12:30 - 14:00, NK444
5.11. ve 12:30 na NK444

S. Sysala (ÚGN, IT4) - Nehladká Newtonova metoda a její užití při optimalizaci

Přednáška

14. 11. 2013, 11:00 - 12:30, hlavní sál Nové auly NA1
14. 11. 2013

Zveme Vás na přednášku pana prof. Ing. Jiří Málka, DrSc. z Univerzity Pardubice na téma Nová metodika hodnocení výsledků vědy a výzkumu, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. v 11:00 hodin v hlavním sále Nové auly NA1.

Spuštění nového webu

miniatura
22. 10. 2013
Superpočítání pro průmysl

Rádi bychom Vás informovali o spuštění nového webu týmu Superpočítání pro průmysl, který vznikl na základě potřeb Výzkumného programu Knihovny pro paralelní počítání lépe se prezentovat a komunikovat s průmyslem. Obsah webu vzešel z portfolia našeho výzkumného programu, ale je otevřen dalším oblastem napříč výzkumnými programy IT4Innovations.

Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace II

21. 11. 2013, 12:30 - 15:45, NK418
21.11.2013

Přednáší:
Prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc.

Občasný seminář z matematické analýzy

miniatura
15. 10. 2013, 12:30 - 14:00, učebna B5

Jiří Bouchala: "Několik (nevolebních) poznámek na téma lokální ↔ globální"

Seminář DiMaS

miniatura
29. 10. 2013, 12:30 - 13:30, K309

V přednášce si ukážeme chybné použití principu inkluze a exkluze, chybu identifikujeme, rozebereme a ukážeme správné řešení. Přednáší Michael Kubesa.

Ocenění studentů doktorského studia

miniatura
16. 9. 2013
10. 9. 2013

Studenti Ing. Jan Zapletal, Ing. Michal Merta a Ing. Václav Hapla byli oceněni prof. Snášelem, děkanem FEI VŠB-TUO, za výsledkydosažené v doktorském studiu.

Oceněný Michal Merta přebírá oceněný z rukou děkana FEI prof. Snášela

Vítejte v akademickém roce 2013/2014

miniatura
13. 9. 2013
16. září 2013

V pondělí 16.9. začíná výuka v zimním semestru nového akademického roku. Do bakalářském studia oboru "Výpočetní matematika" nastupuje 15 nových studentů a dále do magisterského studia našeho oboru více než 20 nových studentů.

Všem studentům přejeme mnoho úspěchů.

Výlet Katedry aplikované matematiky

miniatura
20. 10. 2013, ČR
20.10.2013

Drazí kolegové, již tradiční výlet katedry jsme tentokrát naplánovali na neděli 20. 10. 2013. Více podrobností, včetně hlasování o variantě cesty je zde.

Podzimní výlet katedry aplikované matematiky

Podzimní výlet katedry aplikované matematiky

International Workshop on Reliability Technologies & International Workshop on Biomedical Technologies

miniatura
12. 9. 2013
29. 31. 5. 2013

Prof Radim Briš, Pavlína Kuráňová a Kateřina Janurová se zúčastnili konferencí "International Workshop on Reliability Technologies & International Workshop on Biomedical Technologies" v Žilině.Konference byla zaměřena na mladé vědecké pracovníky provádějící výzkum v oblasti modelování a optimalizace spolehlivosti a bezpečnosti, jakož i v oblasti nových biomedicínských technologií.Prof Briš měl zvanou přednášku z oblasti průmyslových rizik, další dvě přednášky účastnic byly z oblasti lékařských rizik.

Přednáška pro řešitele MO

miniatura
12. 9. 2013
24. 9. 2013, K 206

Dne 24.9. 2013 od 15:00 do 16:30 se na učebně K 206 bude konat první přednáška pro řešitele matematické olympiády kategorie A. Přednášet bude Petr Vodstrčil.

Přednáška dr. Jamese Riceho

miniatura
18. 9. 2013, 15:30, Aula
18. září 2013, Nová aula

Setkání s planetárním geologem NASA dr. Jamesem Ricem, který přijíždí do ČR v rámci projektu Na řadě je Mars.

Přijďte si poslechnout jednoho z předních odborníků NASA, který se podílí na průzkumu Marsu.


V 15 hodin proběhne v předsálí Auly vernisáž výstavy.

Odborná přednáška

9. 9. 2013
10. říjen 2013, NK418

Dovolujeme si vás upozornit  na odbornou přednášku prof. RNDr. Jaroslava HASLINGERA, DrSc.na téma Základy matematické teorie úloh tvarové optimalizace, jejich diskretizace a numerická realizace, která se koná ve čtvrtek 10.října 2013 od 12:30 do 15:45 v místnosti NK418.

Přednášku pořádá Katedra matematiky a deskriptivní geometrie.

WOFEX 2013

6. 9. 2013
XI. ročník workshopu

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava pořádá už XI. ročník workshopu, který navazuje na předchozí úspěšné ročníky a měl by opět umožnit výměnu zkušeností doktorandů a školitelů.

International Workshop on Nonlinear Maps and their Applications, Zaragoza, Spain, September 3-4, 2013.

3. 9. 2013

Marek Lampart se aktivně zúčastnil konference NOMA13, která se konala ve Španělské Zaragoze. Marek Lampart přednášel na téma "Chaotic sub-dynamics in coupled logistic maps", ve kterém dokázal chaotické chování daného modelu pro vhodnou volbu parametru nalezením podkovy.

Porada katedry 470

miniatura
11. 9. 2013, 12:30 - 14:00, K202
11. 9. 2013

Zveme členy i doktorandy katedry aplikované matematiky na poradu katedry, která se bude konat 11. září v učebně K202 od 12:30.

Simulace rázového tělesa pro různá nastavení tlumicího elementu

miniatura
1. 8. 2013
1.8.2013

Již v roce 1911 si nechal Hermann Frahm [Device for Damping Vibrations of Bodies, US 989958 (Patent) 1911] patentovat rázový tlumič, kterým se v různých technických zařízeních tlumí nežádoucí vibrace. Tento tlumič si můžeme představit jako kovadlinku zavěšenou na pružině, která je uchycena v pouzdru nad tělem zařízení. Vibrace okolního prostředí pak budí pohyb dané kovadlinky, ta naráží do těla zařízení a tím dochází k útlumu vibrací. Nesnadným úkolem je ideální naladění takového tlumiče (váha rázového tělesa, tuhost pružin či vůle v tlumítku). Na přiloženém obrázku jsou zobrazeny simulace daného rázového tělesa pro různá nastavení tlumicího elementu. Podrobnější informace lze najít v článcích M. Lamparta (VŠB-TUO, FEI: KAM; IT4I) a J. Zapoměla (VŠB-TUO, FS: Katedra mechaniky), kteří se danou problematikou zabývají již třetím rokem. Zobrazené simulace byly docíleny jako výsledek výpočtů prováděných na TERI. Jedna simulace (jedna šestina obrázku) trvala 4 hodiny na 28 jádrech a výstup zabírá 50GB. K vytvoření celého obrázku (simulace) bylo tedy zapotření cca 700 corehours a 300GB diskového pole. Výsledky výzkumu budou zaslány do Journal of Vibration and Control.

Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications

miniatura
16. 7. 2013
7. - 13. 7. 2013

Na mezinárodním symposiu "On Graph Theory, Combinatorics,
Algorithms and Applications" prezentoval Petr Kovář příspěvek "Dense distance magic graphs". Tereza Kovářová vystoupila s příspěvkem "On handicap "On regular handicap graphs".

Seventh Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications

15. 7. 2013
7. - 13. 7. 2013 Košice, Slovakia

Petr Kovář a Tereza Kovářová se ve dnech 7.7. - 13. 7. zůčastnili konference "Seventh Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications" v Košicích. Ve svých příspěvcích prezentovali aktuální výsledky z oblasti grafových ohodnocení, Petr Kovář  v přispěvku s názvem "Dense distance magic graphs" a Tereza Kovářová v příspěvku s názvem "On regular handicap graphs". 

Konference Košických matematiků

miniatura
7. 7. 2013
4. - 7. 7. 2013

Se dvěma zvanými přednáškami "Fair incomplete tournaments" a "Simpsonovi a matematika" vystoupil Petr kovář v Herľanech na konferenci Košických matematiků.

Rozpis promocí FEI

21. 6. 2013
8. a 9. červenec 2013

Datum: 8. a 9. červenec 2013.

Místo konání: Aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Absolventi se dostaví nejpozději 60 minut před začátkem své promoce!!!

Podrobný rozpis promocí najdete v příloze.

Seminář o výuce matematiky

miniatura
27. 6. 2013, 12:30, učebna B1
27. 6. 2013

Ve čtvrtek 27. června 2013 od 12:30 Vás zveme na přednášku s názvem „Wangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo", kterou přednese Mgr. Aleš Vítek, Ph.D. v rámci projektu Matematika pro inženýry 21. století.

Přednáška je zaměřena na výpočet integrálů funkcí mnoha proměnných ve statistické fyzice pomocí Markovovských řetězců a možnosti paralelizace výpočtů.

Jsou vítáni všichni pracovníci odborných kateder, doktorandi i studenti.

The 6th Chaotic Modeling and Simulation International Conference

13. 6. 2013
10. - 13. 6. 2013

RNDr. Marek Lampart, Ph.D. se aktivně zúčastnil mezinárodní konference CHAOS2013 konané v Turecku, Istanbul. Přednášel na téma "Dynamical properties of the electromechanical system dumped by impact element with soft stops" v sekci "Industry Applications".

Harmonogram magisterských SZZ

miniatura
4. 6. 2013
6. 6. 2013

Časový harmonogram přípravy a průběhu magisterských SZZ pro akademický rok 2012/2013 naleznete v přiloženém souboru.

Úspěšnou přípravu Vám přeje tým Katedry aplikované matematiky!

Harmonogram bakalářských SZZ

miniatura
4. 6. 2013
4. a 5. 6. 2013

Časový harmonogram přípravy a průběhu bakalářských SZZ pro akademický rok 2012/2013 naleznete v přiloženém souboru.

Úspěšnou přípravu Vám přeje tým Katedry aplikované matematiky!

Seminář molekulových simulací

miniatura
1. 7. 2013, 9:00 - 16:30, VŠB – TU Ostrava, Podnikatelský inkubátor, místnost 332
1.7.2013

Společný seminář ostravské skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4I/VP3, projektu Postdoci II a studentských grantových soutěží VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity.

Výběrová řízení na Katedře aplikované matematiky

miniatura
16. 5. 2013
25.5.2013

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení následujících míst:

1 místo asistenta pro oblasti: matematická analýza, lineární algebra,

1 místo odborného asistenta pro oblasti: matematická analýza, lineární algebra, numerická matematika, specializace na metodu hraničních prvků,

1 místo docenta pro oblasti: diskrétní matematika, teorie grafů,

1 místo profesora pro oblasti: numerické metody, paralelní algoritmy a knihovny.

Představujeme superpočítač

miniatura
23. 5. 2013, 16:00, Budova CPIT 1, Areál VŠB - TU OStrava
Přijďte strávit odpoledne ve společnosti superpočítačů.

Zveme Vás na odpoledne strávené ve společnosti superpočítačů. Dozvíte se něco o jejich historii i současnosti, o tom co vlastně superpočítače umí a představíme Vám náš první ostravský super­počítač. Můžete si s námi také zasoutěžit o upomínkové předměty.

Počítače na Mezinárodní vesmírné stanici přejdou na Linux

miniatura
13. 5. 2013
13.5.2013

O počítače na palubě Mezinárodní vesmírné stanice se stará organizace The United Space Alliance. Nyní podle stránek Linux Foundation dojde ke změně, když zhruba tucet počítačů, které jsou na ISS, poběží místo Windows na Linuxu.

"Přesunuli jsme důležité funkce z Windows na Linux, protože jsme potřebovali systém, který by byl stabilní a spolehlivý. Takový, nad kterým budeme mít plnou kontrolu, když jej budeme chtít opravovat, vylepšovat a upravovat přesně podle našich potřeb," vysvětluje na webu Linux Foundation Keith Chuvala z United Space Alliance.

Publikace Prof. Mayera

miniatura
11. 5. 2013
10. 5. 2013

Dovolujeme si upozornit na publikaci Prof. Ing. Daniela Mayera, DrSc., dlouholetého pracovníka Elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni. Odborné veřejnosti je pan profesor znám jako autor publikací z Teorie obvodů a Teorie elektromagnetického pole.

Jeho poslední práce Aplikovaný elektromagnetizmus poskytuje dokonalý přehled tohoto oboru. Je bohatě ilustrovaná, náročnější matematické pasáže jsou vysvětleny názorně, vždy ale bez nežádoucího zjednodušení.

Od Haňkovy učebnice z roku 1982 je to první práce svého druhu, která se u nás objevila v této, dá se říci luxusní podobě.

Publikace je k dispozici v Ústřední knihovně VŠB - TUO, podrobnější recenzi je možno nalézt v časopisech Elektro 12/2012 a Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 1/2013 tamtéž.

Občasný seminář z matematické analýzy

miniatura
14. 5. 2013, 12:30 - 14:00, K304
14. 5. 2013

Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.: "Algebraická čísla a morová epidemie"

Podrobnosti o semináři OSMA a zápisky z jednotlivých přednášek lze najít na stránkách semináře: http://am.vsb.cz/osma

Vyřešené i nevyřešené záhady sluneční koróny

15. 5. 2013, 16:00, B4
15.5.2013

Profesor Miloslav Druckmüller je matematik, který se zabývá hlavně výzkumem Slunce. Je členem vědeckého výzkumného týmu Havajské univerzity, který vede profesorka Shadia Habbal, jedna ze současných vůdčích postav sluneční fyziky.

Jeho fotografie zatmění Slunce jsou světovými unikáty. Snímek „Vnitřní koróna Slunce při úplném zatmění 11. 7. 2010", jehož je autorem, obdržel titul Česká astrofotografie měsíce za červenec 2010.

Seminář pro pedagogy

miniatura
1. 5. 2013
30. 4. 2013

V úterý 30.4. proběhla v rámci Semináře pro pedagogy řada pěkných přednášek.

Eva Davidová prezentovala využití geogebry, Petr Kovář ukázal, jak seriál Simpsonovi může motivovat při výuce matematiky, Martina Litschmannová opět ukázala, že statistika není nuda, Petra Šarmanová představila materiály pro učitele připravované v rámci projektu MSR a Petr Vodstrčil ukázal několik pěkných řešení extremálních úloh užtím geometrického pohledu.

PRACE Spring School 2013, on New and Emerging Technologies - Programming for Accelerators

29. 4. 2013
23. - 26. 4. 2013

Martin Stachoň se ve dnech 23. 4. - 26. 4. 2013 zúčastnil jarní školy PRACE Spring School 2013, on New and Emerging Technologies - Programming for Accelerators ve městě Umea, Švédsko. 

Cyklovýlet KMDG

25. 4. 2013
25.4.2013
V rámci sportovního dne VŠB - TUO organizují členové a
přátele Katedry matematiky a deskriptivní geometrie cyklovýlet. Odjezd je v 10,00h z autobusové zastávky blízko restaurace "Bořík". Trasa podle chuti účastníků a počasí.

Cyklus seminářů SPOMECH

miniatura
23. 4. 2013
23. 4. 2013

Srdečně zveme na 22. blok tematických seminářů konaný v úterý 23.4. 2013 od 12:30 na PI 232.
Přednáší dr. Štěpán Papáček na téma "Multiscale modelling in algal biotechnology".

Cyklus přednášek OSMA

miniatura
16. 4. 2013, 12:30 - 13:15, posluchárna K304
16. 4. 2013, 12.30 - posluchárna K304

Zveme Vás na další přednášku v cyklu OSMA  "Hilbertovy patálie a zkrocení Hamelova monstra", který se koná v úterý 16.4.2013 ve 12.30 na K304.

Přednáší Pavel Ludvik.

Spring school

22. 3. 2013
28. - 29. 3. 2013

Rádi bychom vás pozvali na dvoudenní seminář na téma paralelního řešení velmi rozsáhlých úloh v prodění tekutin, který se koná 28. - 29. 3. 2013 na Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava.

Seminář povedou kolegové Charles Moulinec z STFC Daresbury lab. UK a Yvan Fournier z EDF France, kteří první den představí výpočetní balík Code_Saturne pro řešení 3D úloh proudění, který řeší úlohy až o 26 miliardách neznámých na 65k výpočetních jádrech! Balík je součástí Unified European Benchmark Suite, který je referenčním testovacím nástrojem PRACE research infrastructure.

Ve druhém dni bude prezentován výpočetní balík TELEMAC-MASCARAT, který slouží k velmi rozsáhlým simulacím proudění povrchových vod.

Duhově souvislé grafy

miniatura
18. 4. 2013, 14:00, K204
18.4.2013

Mějme dán hranově obarvený graf G. Řekneme, že G je duhově souvislý, jestliže každé dva vrcholy grafu jsou spojeny duhovou cestou (všechny hrany cesty mají rozdílné barvy). Nejmenší počet barev potřebný k obarvení hran grafu G tak, aby G byl duhově souvislý, nazveme duhovou souvislostí grafu.
Cílem přednášky bude seznámení se s tímto pojmem a některými známými výsledky z této oblasti.

Magická ohodnocení - otevřené problémy

miniatura
28. 3. 2013, 13:30, K204
28.3.2013

Za posledního čtvrt roku se podařilo dotáhnout do konce důkazy některých výsledků, ale současně vyvstaly nové zajímavé otázky.
Na ty nejzajímavější z nich upozorníme.

Analýza dat v MS Excel

22. 3. 2013, 9:00 - 10:30, K 202
22. 3. 2013

V pátek 22.3.2013 v 9h se v místnosti K202 uskuteční seminář (cca 1h - 1,5h) věnovaný praktickým zkušenostem s analýzou dat v MS Excel (analýza jednorozměrných dat + kontingenční tabulky). Přednáší Martina Litschmannová.

Seminář aplikované statistiky

22. 3. 2013, 10:45 - 12:15, posluchárna B6
22. 3. 2013

Seminář aplikované statistiky na téma "EM algoritmus pro hledání maximálně věrohodných odhadů z neúplných dat" se koná v pátek 22. března 10:45 v posluchárně B6.

Cyklus přednášek OSMA

miniatura
19. 3. 2013, 12:30 - 14:00, K 304
19. 3. 2013

Zveme Vás na další přednášku v cyklu OSMA "Není kardinál jako kardinál, aneb jak porovnávat nekonečna".

Přednáška se koná v úterý 19.3. ve 12:30 na K304. Přednáší Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Semináře z oblasti aplikované statistiky

8. 3. 2013, 10:45 - 11:30, posluchárna B6
8.3.2013 B6

Výzkumná skupina "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" začíná od tohoto semestru pořádat pravidelné semináře z oblasti aplikované statistiky.

První seminář se bude konat v pátek 8. 3. 2013 v 10:45 v posluchárně B6.

Tématem bude "Kullback-Leiblerova divergence". Abstrakt naleznete v příloze.

Všichni zájemci jsou tímto zváni!

Habilitační přednáška

miniatura
23. 1. 2013
23. 1. 2013

S habilitační přednáškou "Faktorizace a rozklady kompletních grafů" vystoupil Petr Kovář na Fakultě aplikovaných věd  Západočeské univerzity v Plzni.

Dny otevřených dveří 2013

16. 1. 2013
28.1. - Uherské Hradiště, 30.1. - Olomouc, 1.2. - Aula VŠB-TU Ostrava

Baví vás informatika? Zajímá vás, kde všude se dnes uplatňuje? Přijďte se podívat na prezentaci fakulty i jednotlivých studijních oborů! 
Podrobné informace najdete na stránkách fakulty.

Škomam 2013

miniatura
14. 1. 2013
29. - 31. 1. 2013

9. ročník - Škomam 2013 - proběhne ve dnech 29. - 31. 1. 2013 v porubském areálu VŠB - TU Ostrava.
Přednášku na téma Kouzlo čísel přednese Prof. RNDr. Michal Křížek DrSc. z Matematického ústavu Akademie věd ČR.
V rámci Škomamu 2013 se uskuteční i 3. ročník soutěže Škomam Cup.

Matematická olympiáda

miniatura
1. 1. 2013
15. 1. 2013

V úterý 15. ledna se na naší škole koná krajské kolo 62. ročníku Matematické olympiády kategorie A . Soutěže se zúčastní 18 studentů.
Výsledky viz. odkaz.

rok 2012

Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
17.12. 2012
 
Nadační fond Jaroslava Heyrovského uděluje každoročně v prosinci ceny nejúspěšnějším středoškolským studentům (vítězové celostátního kola oborových olympiád, vítězové celostátního kola SOČ atd.). Tentokrát to bylo v pondělí 17. 12. 2012. Jedním z oceněných byl i Lukáš Červenka (za vítězství v celostátním kole SOČ v oboru informatika). Pamětní list získal i Lukášův školitel doc. RNDr. René Kalus, Ph. D. z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Jako jeden ze tří vybraných studentů měl Lukáš Červenka na předání zvanou přednášku o tématu své práce - propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky. Oběma oceněným gratulujeme!
 
Cena Katedry aplikované matematiky
14.12. 2012
 
Dne 14.12. jsme na katedře vyhlásili Ceny Katedry aplikované matematiky pro nejlepší studenty doktorského studia v akademickém roce 2011/2012. Ceny získali Martin Čermák, Václav Hapla a Michal Merta. Čestné uznání získal Lukáš Mocek.
 
EDF France
13.-14.12. 2012
 
V. Hapla a D. Horák prezentovali svou novou knihovnu FLLOP před týmem vývojářů Code_Aster společnosti EDF France, Paříž. Byla dohodnuta další spolupráce v oblasti modelování úloh strukturální mechaniky (např. součásti jaderných elektráren).
 
O putovní rybu
11.12. 2012
 
V úterý 11.12. proběhl tradiční turnaj "O putovní rybu" zaměstnanců naší katedry v bowlingu. Konečné pořadí na prvních 6 místech vypadá takto:
 1. DAVID HORÁK
 2. Jirka Bouchala
 3. Petr Vodstrčil
 4. Marek Lampart
 5. Petr Beremlijski
 6. Petra Frélichová
Nově nominovaný bowlingový tým bude obhajovat letošní vítězství zaměstnanců katedry v bowlingovém turnaji 4 družstev (Bc studenti, Mgr studenti, PhD studenti, zaměstnanci katedry 470).
 
Ambasadoři do středních škol
11.12. 2012
 
Martin Hasal zavítal na Střední průmyslovou školu Frýdek-Místek s další přednáškou v rámci projektu Ambasadoři do středních škol a předá studentům své nabyté zkušenosti z VŠB-TUO.
 
Ambasadoři do středních škol
4.12. 2012
 
V rámci projektu Ambasadoři do středních škol přednášel Martin Hasal na Wichtrleho gymnáziu o svém působeni na VŠB-TUO.
 
Konference Request
29.11. 2012
 
Dne 29.11.2012, prof. Radim Briš, Pavlína Kuráňová a Kateřina Janurová prezentovali výsledky své práce z oblasti analýzy rizik na ropných plošinách a zpracování a vyhodnocení medicínských dat na konferenci Request konané v Praze na ČVUT.
 
21st Workshop '3in1'
28.11.-1.12 2012
 
21. ročník Workshopu 3in1 se konal v Krakově na AGH University of Science and Technology in Kraków. Petr Kovář přednesl příspěvek na téma "Decomposition of complete graphs into dense subgraphs".
 

Návštěva z Hladnova

28.11. 2012
 
Ve středu 28. listopadu navštívili naši katedru členové Klubu nadaných dětí z Gymnázia Hladnov. Zajímavé přednášky o matematice a superpočítačích si pro ně připravili Petr Kovář, David Horák a Michal Merta.
 
Katedrální výlet
10.9.-23.10.2012
 
daresbury2012a Aleš Ronovský si v jarních měsících podal žádost o projekt HPC-Europa2 na spolupráci s výzkumných zařízením STFC Daresbury Laboratory (první foto) a projekt byl i díky velkému zájmu a úsilí Dr. Moulineca přijat. Aleš Ronovský proto strávil pod jeho vedením 6 týdnů a sbíral cenné zkušenosti nejen v oblasti proudění tekutin. Naučil se i pravidla touch rugby (druhé foto, Dr. Moulinec uprostřed). Vzniklá spolupráce bude pokračovat společným článkem a další návštěvou v Daresbury v prosinci tohoto roku (vědecké městečko mezi Liverpoolem a Mancehsterem).
 
 • daresbury2012b
 

Lukáš Červenka - vítěz soutěže Česká hlavička 2012

14.10.2012
 
17. října byly v Brně vyhlášeny ceny za nejlepší vědecké práce středoškoláků za letošní rok - České hlavičky. K naší velké radosti se v kategorii Ingenium, do níž spadají projekty z oblastí informatiky, matematiky, elektrotechniky, programování a komunikace, stal vítězem student Lukáš Červenka z Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí. Lukáš byl oceněn za práci Propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky, která vznikla v rámci stáže, kterou student absolvoval pod vedením doc. RNDr. Reného Kaluse, Ph. D. na Katedře aplikované matematiky. Více....
 
Katedrální výlet
14.10.2012
 
vylet2012_small
Letošní katedrální výlet nás zavedl na Javorník. Prohlédněte si fotky.
 

Workshop Fast BEM

27.-30.9.2012
 
Konferenční fotografie Workshopu
Dalibor Lukáš a Michal Merta se zúčatnili workshopu Fast BEM na chatě Söllerhaus v bavorských alpách. Dalibor Lukáš přednesl příspěvek "Parallel fast BEM for distributed memory systems", spoluautoři jsou Petr a Tereza Kovářovi. Workshopu se také zúčastnil náš doktorand Jan Zapletal, který nyní pracuje ve skupině prof. Steinbacha ve Štýrském Hradci.
 
ICTE 2012
11.-13.9. 2012
 
Petra Šarmanová zúčastnila konference "Information and Communication Technologies in Education" (ICTE 2012) v Rožnově pod Radhoštěm. Spolu s Romanem Plchem přednesli přednášku s názvem "Math games - interaktive teaching materials in PDF".
 

TeXperience 2012

23.-26.8.2012
 
texperience_2012_small
Petra Šarmanová se zúčastnila konference TeXperience 2012. Tato konference je věnována sazbě textů a knih v typografickém systému TeX.
 
International Symposium on Mathematical Programming
19.-24.8.2012
 
ISMP_2012_small
Prof. Zdeněk Dostál a Lukáš Pospíšil se ve dnech 19.-24. srpna zúčastnili konference "International Symposium on Mathematical Programming" v Berlíně. Prof. Dostál ve své přednášce prezentoval dosavadní výsledky katedry v oblasti kvadratického programování a numerického řešení rozsáhlých inženýrských úloh.
 

Konference ICDEA2012

22.-27.7.2012
 
ICDEA_2012_small
Konference ICDEA patří mezi výzmanmé události, na kterých se setkávají světoví odborníci v oblasti diferenčních rovnic a dynamických systémů. M. Lampart na konferenci přednášel na téma "Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors".
 
Konference EngOpt 2012
1.-5.7.2012
 
EngOpt2012_small
Petr Beremlijski se ve dnech 1. až 5. července 2012 zúčastnil International Conference on Engineering Optimization v Riu de Janeiro. V sekci zaměřené na tvarovou optimalizaci přednesl příspěvek "Scalable finite and boundary element solution of contact shape optimization problems with Coulomb friction".
 

PSAM 11/ESREL 2012

25.-29.6. 2012
 
ESREL_2012_small
Spojení dvou velkých konferencí Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM) a Esrel 2012 se konalo v Helsinkách a přineslo mimořádné setkání vědecké komunity (850 účastníků). Zúčastnili se Radim Briš (organizační povinnosti+přednáška na téma "Riziko úmrtnosti lidské posádky při vzplanutí ropné plošiny v moři") a Kateřina Janurová s vlastní přednáškou na téma "Kvantifikace neurčitostí v medicínských datumch".
 
Konference MI21
21.6.2012
 
mi21_konference_2012_009_small Dne 21. 6. 2012 proběhla v Nové aule VŠB - Technické univerzity Ostrava závěrečná konference projektu Matematika pro inženýry 21. století. Úvodní přednášku s názvem "Co je matematika bez důkazů?" pronesl Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnilo 62 posluchačů. Fotky z konference si můžete prohlédnout na webu projektu.
 
 • mi21_konference_2012_011_small
 • mi21_konference_2012_013_small
 • mi21_konference_2012_020_small
 • mi21_konference_2012_021_small
 • mi21_konference_2012_042_small
 • mi21_konference_2012_047_small
 • th_mi21_konference_2012_051
 

Výjezdní zasedání Katedry aplikované matematiky

13.-15.6.2012
 
vyjezd_2012_small Letošní výjezdní zasedání se konalo v příjemném prostředí Davidova Mlýna ve Starých Těrchanovicích. Vedle bohatého programu s řadou zajímavých i zábavných přednášek zůstal čas na výlety po okolí, opékání špekáčků, zpěv i "ohnivou show". Zásluhou Radima Briše jsme mohli ocenit jihomoravské víno.
 
Prezentace katedry za rok 2011.
 
16th Czech-Slovak Workshop on Discrete Dynamical Systems
11.-15.6.2012
 
Tradiční workshop diskrétních dymanických systémů se letos konal na Pustevnách a byl věnovám Prof. Jaroslavu Smítalovi k jeho 70 narozeninám. Na této konferenci 16th Czech-Slovak Workshop on Discrete Dynamical Systems také přednášel Marek Lampart na téma "Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n competitors".
 

Konference PARA 2012

10.-13.6.2012
 
HaplaHorakPARA2012_small
D. Horák a V. Hapla se aktivně zúčastnili konference PARA 2012 v Helsinkách se svou přednáškou "Massively Parallel Implementation of TFETI DDM on PETSc and Trilinos".
 
Moderní matematické metody v inženýrství (3mi)
4.-6.6.2012
 
21. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) se letos konala Horní Lomné u Jablunkova. Z naší katedry se konference zúčastnili Petr Beremlijski, Jiří Bouchala, Pavel Jahoda, Petr Kovář, Michael Kubesa, Martina Litschmannová, Petra Šarmanová a Petr Vodstrčil s šesti různými příspěvky.
 

Konference CSGT 2012

28.5.-1.6.2012
 
CSGT2012_small
47. česko-slovenská konference o teorii grafů a kombinatorice se konala v Evropské školícím centru v Litomyšli. Z naší katedry se konference zúčastnili Petr Kovář (přednesl přednášku na téma "Decomposition of complete graphs into compact subgraphs") a Tereza Kovářová s příspěvkem "Handicap labelings of regular graphs".
 
4. Workshop BEM on the Saar 2012
14.-16.5.2012
 
Dalibor Lukáš se zúčatnil workshopu v Saarbrueckenu a prezentoval příspěvek "Parallel Fast BEM for Distributed Memory Systems" ve spoluautorství s Petrem a Terezou Kovářovými. Mezi zvanými přednášejícími byli též profesoři Nédélec, Wendland, Steinbach či Nishimura.
 

Sympózium CCS2012M

29.4.-2.5. 2012
 
2012_antalye_CCS2012M_small
V příjemném prostředí tureké Antalye se uskutečnilo sympózium CCS2012M, které mělo za úkol spojit výsledky z oblasti chaosu napříč vědeckými disciplínami. M. Lampart předášel na téma "Dynamical behavior of an electromechanical system damped by an impact element".
 
ICCMS 2012
25.-26.4.2012
 
Konference International Conference on Computational and Mathematical Sciences se konala v Paříži. Lukáš Mocek měl přednášku s názvem: "Linear elasticity problems solved by using the fictitious domain method and Total - FETI domain decomposition".
 

Spring School on Variational Analysis

22.-28.4.2012
 
Petr Beremlijski se zúčastnil Spring School on Variational Analysis, která se konala v Pasekách nad Jizerou ve dnech 22.-28. 4. 2012. Přednášejícími na této škole byli A. Ioffe (Technion, Haifa, Izrael), A. Jofré (Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile), R. Henrion (Weierstrass Institute, Berlín, Německo) a B. Mordukhovich (Wayne State University, Detroit, USA).
 
UBD Mathematics seminar series
14.4. 2012
 
Jan Zapletal měl přednášku na matematickém semináři na univerzitě UBD (Universiti Brunei Darussalam). O jeho přednášce se dočtete na straně 25 univerzitního časopisu.
 

20. výročí založení katedry

3.4.2012
 
K výročí 20. let Katedry aplikované matematiky jsme připravili sérii přednášek s atraktivními tématy pro studenty i kolegy. Jirka Bouchala představil 20 let katedry v sérii fotografií.
 
150. výročí založení JČMF
28.3.2012
 
J. Bouchala se zúčastnil Slavnostního shromáždění ke 150. výročí založení JČMF ve Velké aule Karolina v Praze.
 

Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

3.2.2012
 
den_otevrenych_dveri_2012_4684_small V pátek 3.2.2012 proběhl v prostorách Nové auly Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Naše katedra připravila prezentace, plakáty, letáčky a vědomostní soutěž pro středoškolské studenty a naše budoucí studenty.
Fotogalerie z představení KAM na Dnu otevřených dveří FEI VŠB-TU Ostrava.
 
ŠKOMAM 2012
31.1.-2.2.2012
 
skomam_2012_den1_small Od úterý 31.1. do čtvrtka 2.2. se konal již osmý ročník Školy matematického modelování (ŠKOMAM'12). Jde o třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení. Více informací lze získat na webových stránkách.
 
 • skomam_2012_den2_small
 • skomam_2012_den3_small
 

2. workshop Aplikované matematiky

3.2.2012
 
Jirka Bouchala vystoupil s přednáškou "Matematická analýza - užitečný zdroj potěšení" na 2. workshopu Aplikované matematiky v Ostravici.
 
Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava v Olomouci
1.2.2012
 
den_otevrenych_dveri2012_Olomouc_1_small Dne 1.2.2012 proběhl Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Celá akce probíhala v Regionálním centru Olomouc. Za naši katedru se akce zúčastnili Petra Šarmanová, Pavla Kabelíková a Oldřich Vlach.
 
 • den_otevrenych_dveri2012_Olomouc_2_small
 • den_otevrenych_dveri2012_Olomouc_3_small
 

61. ročník Matematické olympiády

17.1.2012
 
V úterý 17.1. se na naší škole konalo krajské kolo kategorie A 61. ročníku Matematické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 29 studentů. Výsledky se objeví na stránce jcmf.vsb.cz/mo
 

rok 2011

20th Workshop '3in1'
24-26.11. 2011
 
Jubilejní 20. ročník Workshopu 3in1 se konal v pěkném prostředí polských Tater v Krynici. Petr Kovář přednesl příspěvek na téma "Necessary conditions for divning tree factorizations of complete graphs" a Pavla Kabelíková mluvila o "On regular distance magic graphs of odd order". Workshopu se účastnil i doktorský student Pavel Skalný.
 

Digital Technologies 2011 - International Conference

10.-11.11. 2011
 
Konference Digital Technologies 2011 (http://kt.uniza.sk/dt/) se konala v Žilině. Radim Briš měl zvanou plenární přednášku na téma výzkum v biomedicíně na FEI-KAM, zúčastnil se i Pavel Skalný s vlastní přednáškou na téma "Predikce výkonu na větrných elektrárnách".
 
9. Workshop on Fast Boundary Element Methods in Industrial Applications
29.9.-2.10. 2011
 
Dalibor Lukáš se aktivně zúčatnil workshopu na půvabné chatě Soellerhaus poblíž Oberstdorfu. Tam prezentoval příspěvek "Parallel Galerkin ACA-BEM for the Helmholtz equation".
 

FEI IF Cup 2011

27.9.2011
 
IFCup2011_a_small Prof. Dostál získal putovní pohár v prvním ročníku soutěže "FEI IF Cup" za nejvíce článků publikovaných v impaktovaných časopisech za akademický rok 2010/2011. Soutěž pořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Cílem soutěže je podpořit kvalitní vědecký výzkum.
 
 • IFCup2011_b_small
 
Contact and Surface 2011
21.9.-23.9.2011
 
2011_contact_and_surface_small
Konference Contact and Surface se konala na Maltě od 21. září do 23. září 2011. V sekci Computer simulation přednesli příspěvky P. Beremlijski: "Parallel solution of contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition" a O. Vlach: "Numerically and parallel scalable TFETI based algorithms for quasistatic contact problems of mechanics".
 

Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických

22.9.2011
 
P. Šarmanová, P. Vodstrčil a J. Bouchala se zúčastnili 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, která se konala na Univerzitě obrany v Brně.
 
Summer Safety & Reliability Seminars 2011
3.7-9.7.2011
 
Dne 3.7-9.7.2011 se konala v polském městě Sopot konference SSARS 2011 (Summer Safety & Reliability Seminars), které se zúčastnili Radim Briš, Pavlína Kuráňová a Marcela Rabasová. Přednášeli ve vlastní sekci: "Risk in Biomedical Engineering and Medicine".
 

Esrel 2011 - European Safety and Reliability Conference

18.-22.9.2011
 
Konference Esrel 2011 se konala v Troyes nedaleko Paříže. Radim Briš se podílel organizačně jako člen asociace ESRA a měl také jednu přednášku na téma "Riziko pooperačních komplikací pacientů po chirurgických operacích kolorekta".
 
Visegrad Conference on Dynamical Systems
27.6.-3.7.2011
 
banska_bystrica_2011_small
V oblasti diskrétních dynamických systémů na intervalu patří mezi přední světové odborníky Prof. J. Smítal (MU SU Opava). Jeho jméno je spjato nejen s distribučním chaosem, ale také s tradicí workshopů, které před dvaceti lety založil. Na tuto tradici navázala série Visegrádských konferencí. Letos Visegrad Conference on Dynamical Systems hostila od 27. června do 3. července Banská Bystrica, M. Lampart se jí také aktivně účastnil a přednášel na téma On negative limit sets for one-dimensional dynamics.
 

Konference CSGT 2011

6.6.-10.6.2011
 
46. ročník mezinárodní konference Česko-Slovenské konference z teorie grafů se konala v Hotelu Šachtička u Banské Bystrice na Slovensko. Z naší katedry se konference zúčastnili Pavla Kabelíková, Petr Kovář (přednesl přednášku na téma "Distance magic labeling of 4-regular graphs") a náš magisterský student Adam Silber s příspěvkem "Distance magic labeling of regular graphs".
 
Konference 3mi
30.5.-1.6.2011
 
20. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) se již tradičně konal v rekreačním středisku Armáda v Dolní Lomné. Semináře se za naši katedru zúčastnili Jiří Bouchala, Petr Kovář a Petr Vodstrčil a propagovali zde, mimo jiné, výukové moduly připravované v rámci projektu MI21.
 

SVOČ 2011

25.-27. 5.2011
 
Náš student Bc. Jan Zapletal obsadil se svou prací "The Boundary Element Method for the Helmholtz Equation in 3D"
2. místo v závěrečném kole 12. ročníku SVOČ v matematice a informatice v sekci aplikovaná matematika - numerická analýza.
 
Výjezdní zasedání Katedry aplikované matematiky
25.-27.5.2011
 
Ve dnech 25.-27.5. se konalo výjezdní zasedání naší katedry v hotelu Beskydy na Visalajích. Tradičně se podařilo spojit bohatý odborný program a neformální pracovní schůzky s řadou sportovních aktivit. Fotografie jsou k dispozici ke stažení.
 

The 4th Chaotic Modeling and Simulation International Conference

31.5.-3.6.2011
 
HotelHermes_2011_small
The 4th Chaotic Modeling and Simulation International Conference se konala na Krétě, Řecko od 31. května do 3. června 2011. Úmyslem fóra bylo poskytnout výměnu ideí, metod a technik v oblastech nelineární dynamiky, chaosu, fraktálů a jejich aplikací v obecných a inženýrských vědách. Svým příspěvkem "Dynamics of the electromechanical system with impact element" také zaujal M. Lampart, který v dané problematice spolupracuje s Prof. Ing. J. Zapomělem, DrSc. (VŠB-TUO, Fakulta strojní).
 
PARENG 2011
12.-15.4.2011
 
PARENG_a_small Ve dnech 12.-15.4.2011 proběhla konference PARENG 2011 - The Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (Ajaccio, Korsika, Francie), zaměřená na paralelní a distribuované počítání. V sekci věnované metodám rozložení oblastí přednesli své příspěvky Vít Vondrák, David Horák, Martin Menšík, Pavla Kabelíková a Martin Čermák. Petr Kotas přednesl příspěvek v sekci zpracování obrazu.
 
 • PARENG_b_small
 

EPSRC Symposium Workshop on Dynamical Systems and Dimension

18.-21.4.2011
 
EPSRC2011_small
Dynamické systémy jsou stále se "dynamicky" se rozvíjenící oblastí matematiky. Reakcí na tuto skutečnost jsou často konané malé konference, či spíše "workshopy". Nebylo tomu jinak třetí dubnový týden na sympóziu ve Warwicku, kde přednášel M. Lampart o alfa limitních množinách spojitých zobrazení jednotkového uzavřeného intervalu.
 
DEISA/PRACE Spring School
29.-31.3.2011
 
DEISA_a_small V období 29.-31.3.2011 naši studenti Michal Merta, Aleš Ronovský, Martin Menšík a Rostislav Hrtus navštívili DEISA/PRACE Spring School: Tools and Techniques for Extreme Scalability, EPCC, Edinburgh, Scotland. Cílem bylo ukázat výhody paralelního počítání na velmi výkonném superpočítači Cray XE6 a to s využitím Co-array Fortran, GPU grafických akcelerátorů a kombinace MPI a Open MP.
 
 • DEISA_b_small
 

Elmer & FETI workshop

30.3.-2.4.2011
 
ELMER_FETI_workshop_b_small Od 30.3. do 2.4.2011 se Z. Dostál, T. Kozubek, V. Vondrák, D. Horák a V. Hapla zúčastnili pracovního semináře "Elmer & FETI workshop" v CSC - the Finnish IT Centre for Science, Helsinki, Finsko. Účelem bylo projednání teoretických i praktických aspektů vznikající spolupráce mezi CSC a KAM v rámci projektu PRACE, First Implementation Phase, WP7. Finští partneři představili svůj balík pro multifyziku ELMER a dále velmi zajímavé problémy jako je modelování tání ledovců, zástupci KAM pak výsledky v oblasti metod rozložení oblastí. Byly vymezeny hlavní cíle spolupráce, k nimž patří implementace FETI metod pro ELMER. (program k dispozici)
 
 • ELMER_FETI_workshop_a_small
 
Konference DD20
7.-11.2.2011
 
DD20_a_small V druhém únorovém týdnu se skupina pracovníků VZ zúčastnila konference DD20 v San Diegu speciálně věnované metodám rozložení oblasti. Profesor Z. Dostál přednesl zvanou přednášku Scalable FETI Based Algorithms for Contact Problems: Theory, Implementation, and Numerical Experiments. Přednášky měli také T. Kozubek, V. Vondrak, D. Lukáš a A. Markopoulos, s posterem se pochlubil T. Brzobohatý. Podrobnosti viz abstrakt na stránkách konference.
 
 • DD20_b_small
 

Den otevřených dveří FEI a FS

4.2.2011
 
den_otevrenych_dveri_2011b_small Dne 4.2.2011 se v prostorách auly VŠB konal den otevřených dveří FEI a FS. Návštěvníci z řad potencionálních studentů (a také jejich rodičů) měli možnost shlédnout prezentaci FEI a krátká představení jednotlivých kateder v přednáškovém sále auly. Na upřesňující informace se návštěvníci mohli zaptat u "stánků" kateder, které byly rozmístěny v prvním patře vestibulu auly. U našeho stánku nabízeli informace K. Janurová, P. Kotas a O. Vlach. Měli jsme připravenou prezentaci s prvky 3D (připravil a 3D brýle obstaral doc. V. Vondrák) a soutěž s vědeckou tématikou o USB flash.
 
 • den_otevrenych_dveri_2011a_small
 

rok 2010

SNA 2011
24.-28.1.2010
 
Od 24.1. do 28.1. se někteří členové katedry aplikované matematiky zúčastnili konference SNA v Rožnově pod Radhoštěm. Zaměření zimní školy bylo řešení ill-posed problémů při zpracování obrazu/signálů. Za naší katedru prezentovaly výsledky prof. Zdeněk Dostál: Scalable FETI based algorithms for contact problems: theory, implementation, and numerical experiments, studenti třetího ročníku doktorského studia Lukáš Mocek: Fast solver based on Fourier transform for linear elasticity problem, Martin Čermák: An efficient solution of elasto-plastic problems in mechanics. Dále student druhého ročníku doktorského studia Vojta Sokol: An overview of aggregation techniques for two-level methods. V poster sekci prezentoval své výsledky Petr Kotas: Numerical algorithms on multicore architectures.
Některých přednášek se účastnili i studenti druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru výpočetní matematiky.
 

60. ročník Matematické olympiády

18.1.2010
 
Dne 18. 1. 2010 se na naší škole konalo krajské kolo 60. ročníku Matematické olympiády. Soutěže se zúčastnilo 28 studentů. Výsledky se objeví na stránce jcmf.vsb.cz/mo
 
Konference Industry Application Society
3.10.2010
 
Petr Kotas se zúčastnil mezinárodní konference Industry Application Society v Houstonu.
 

8. Workshop on Fast Boundary Element Methods in Industrial Applications

30.9.-3.10. 2010
 
Dalibor Lukáš se aktivně zúčatnil workshopu na půvabné chatě Soellerhaus poblíž Oberstdorfu. V příspěvku byly prezentovány metody BETI pro kontaktní úlohy se třením a jejich aplikace např. na výpočet ložiska větrné elektrárny. Spoluautory příspěvku jsou Z. Dostál, T. Kozubek, M. Sadowská, A. Makropoulos a T. Brzobohatý.
 
International Conference on Engineering Optimization
6.9.-9.9.2010
 
EngOpt_small
Petr Beremlijski se ve dnech 6.-9. září 2010 zúčastnil International Conference on Engineering Optimization v Lisabonu. V sekci zaměřené na tvarovou optimalizaci přednesl příspěvek "Parallel solution of contact shape optimization problems with Coulomb friction based on domain decomposition".
 

Stáž D. Lukáše a M. Menšíka v superpočítačovém centru EPCC Edinburk

13.8.-10.9. 2010
 
Dalibor Lukáš a Martin Menšík strávili měsíc v Edinburku paralelní implementací kombinace metod multigridu a FETI pomocí rozšířených Lagrangiánů, a to na superpočítač, který je v současnosti 16. na světě. Stáž byla spolufinancována grantem HPC-Europa-2. Kromě intenzivního programování a studia nových výpočetních metod jsou díky stáži nyní oba slušnými hráči golfu.
 
27. Seminář z diferenciálních rovnic
31.5. - 4.6.2010
 
konference_Boretice2010
J. Bouchala, M. Merta, V. Sokol, O. Vlach, P. Vodstrčil a J. Zapletal se ve dnech 31.5. - 4.6.2010 zúčastnili 27. Semináře z diferenciálních rovnic konaného tentokrát v Bořeticích.
 

SVOČ 2010

26.-28. května 2010
 
Ve dnech 26.-28. května 2010 jsme pořádali pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara a rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. závěrečné kolo celostátní (česko-slovenské) Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké odborné činnosti v matematice a informatice.
 
 
Konference CSSWDDS
25.-28. květen, 2010
 
CSSWDDS_small
Oblast diskrétních dynamických systémů se rozvíjí od počátku minolého století. Mezi nejvýzmnamnější odborníky, kteří pomohli prozkoumat periodicitu systémů s nízkou dimenzí patří F. Balibrea. K jeho životního jubileu 60-tých narozenin se konala konference CSSWDDS. M. Lampart přispěl přednáškou na téma "Topological entropy for set valued maps".
 

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

duben 2010
 
Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje získal RNDr. Marek Lampart, Ph.D. za druhé místo v oblasti tvůrčích činností (studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje). Cena hejtmana byla udělena 6.dubna 2010 na Dnu tvůrčích činností Moravskoslezského kraje, konaného na Slezské univerzitě v Opavě za vědecké výsledky.
Hlavním přínosem byl výzkum dynamiky sdružených zobrazení na mřížce (zkráceně CML) a výsledky byly v roce 2010 publikovány ve dvou pracech v Journal of Mathematical Chemistry. Zkoumaná oblast diskrétních dynamických systémů patří mezi rychle se rozvíjející oblasti moderní matematiky a přináší mnohé aplikace nejen v chemii, ale také v informačních technologiích (celulární automaty) i jinde. Mezi hlavní výsledky základního výzkumu patří popis některých dynamických vlastností. Konrétněji: bylo dokázáno, že za jistých podmínek je CML systém chaotický ve smyslu Li-Yorkeho i Devaneyho. Navíc bylo dokázáno, že takovýto systém má kladnou topologickou entropii a ta narůstá v závislosti na dimenzi výchozího prostoru.
 
Konference 'SMRLO'10'
8.2.-11.2.2010
 
smrlo2010_small
Radim Briš a Pavel Jahoda se zúčastnili konference The International Symposium on STOCHASTIC MODELS in RELIABILITY ENGINEERING, LIFE SCIENCES and OPERATIONS MANAGEMENT v Beer Sheve v Izraeli. Příspěvek pojednával o metodice vhodné volby operační techniky v případě operací diagnozy C20 (karcinom konečníku).
 

The 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems

25.-28. květen, 2010
 
Mezi 1400 účastníky konference The 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Dresden University of Technology Dresden, Germany, May 25 - 28, 2010, se aktivně zapsal RNDr. Marek Lampart, Ph.D. svým příspěvkem na téma "Topological entropy for set valued mas".
 
Výjezdní zasedání katedry
14.-16.6.2010
 
Výjezdní zasedání se letos konalo v Horní Lomné. Kromě tradičních i méně tradičních přednášek byl na programu (tradičně) výlet. Můžete se podívat na galerii fotografií od Vítka Vondráka.
 

Konference 'Grafy 2010'

31.5.-4.6.2010
 
zamek_lednice
45. Česká a Slovenská konference GRAFY 2010 se konala 31.května-4.června 2010, v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici. Na konferenci prezentoval výsledky Pavla Kabelíková, Petr Kovář a student Adam Silber.
 
Floorbal
26.2.2010
 
V pátek 26.2.2010 se konalo floorbalové utkání mezi Katedrou aplikované matematiky a spřátelenou Katedrou informatiky. Tým naší katedry vyhrál 6:3.
 

Den otevřených dveří 2010

29.1.2010
 
 
 
Seminář numerické analýzy (SNA 10)
18.-22.1.2010
 
th_SNA10_sadowska_beremlijski
Marie Sadowská a Petr Beremlijski přednesli na konferenci Seminář numerické analýzy příspěvek "Tvarová optimalizace pro 3D kontaktní problém diskretizovaný metodou hraničních prvků". Konference se konala ve dnech 18.- 22. ledna 2010 v Nových Hradech.
 

rok 2009

Seminář

27.-28.11.2009
 
Jiří Bouchala se ve dnech 27.-28.11. 2009 zúčastnil semináře "Výuka matematiky a statistiky na VŠ" v Liberci věnovaného 80. narozeninám prof. RNDr. Ilji Černého, DrSc.
 
Křest knihy
12.listopadu 2009
 
th_krestMonografieProfDostala2
V prostorách GALERIE VŠB-TU se konal křest monografie Prof. Dostála - "Optimal Quadratic Programming Algorithms: With Applications to Variational Inequalities". Knihu vydalo nakladatumlství Springer, 2009.
 

Konference

8.9.2009
 
Martina Litschmannová vystupuje na konferenci APV 09 v Trnavě (Slovenská republika) s příspěvkem "Discriminant Analysis of Medical Data".
 
Konference
6.9.-13.9.2009
 
Klasické přístupy diskrétních dynamických systémů jsou stále živé. Přesvědčili se o tom účastníci Visegradské konference konané v rámci oslav desátého výročí založení Matematického ústavu Slezské Univerzity v Opavě. M. Lampart
 

Konference Fast Boundary Element Methods in Industrial Applications

15.-18.10.2009
 
7. Workshop Fast Boundary Element Methods in Industrial Applications se koná ve dnech 15.-18.10. v rakouském Söllerhausu. Zúčastní se jej Marie Sadowská a Dalibor Lukáš, který tam přednese příspěvek na téma "Shape optimization for acoustics of a railway wheel using a fast BEM".
 
Konference ESREL 2009
7.- 10.září 2009
 
th_esrel2009Radim Briš v roli General Chair uspořádal ve dnech 7.-10.září 2009 největší konferenci o spolehlivosti a bezpečnosti v Evropě - Esrel 2009 v Praze (www.esrel2009.org), asi 350 konferenčních prispěvků. Prezentovali ještě další členové katedry a doktorandi: Pavel Praks, Jakub Nedbálek, Marcela Rabasová, Pavlína Kuráňová, Petra Škňouřilová.
Organizačně se dále výrazně podíleli na úspěšném průběhu konference další členové katedry: Bohumil Krajc a Petra Frélichová.
Článek v ESRA Newsletter.
 
 

Konference o teorii čísel

31.8.-4.9.2009
 
Od 31.srpna do 4. září se v Hradci nad Moravicí konala "19th Czech and Slovak International Conference on Number Theory." Byla určena zejména pro matematiky zabývající se jak algebraickou, tak analytickou teorií čísel z celého světa. Zúčastnili se osobnosti v této oblasti ne neznámé, jako Andrzej Schinzel (Poland), Wladyslaw Narkiewicz (Poland), Attila Pethő (Hungary), Takashi Agoh (Japan), ... , no a pak také Pavel Jahoda, jeho žena Monika a dvouletá dcera Péťa.
 
10th US National Congress on Computational Mechanics
16.7.-19.7. 2009
 
th_ohio_columbus
Prof. Z. Dostál a M. Sadowská se ve dnech 16.-19. července zúčastnili konference 10th US National Congress on Computational Mechanics, která se konala v Columbusu ve státě Ohio. Prof. Dostál přednesl přednášku na téma škálovatelných algoritmů založených na rozložení oblasti pro variační nerovnice a M. Sadowská měla přednášku na téma BETI v tvarové optimalizaci.
 

Konference IWOCA 2009

28.6.-2.7. 2009
 
th_iwoca2009
Naše katedra (spolu) pořádala jubilejní 20. ročník mezinárodní Konference IWOCA 2009. Workshop se konal v Hradci nad Moravicí. Pavla Kabelíková, Petr Kovář a Michael Kubesa prezentovali řadu společných výsledků, některé z nich vyjdou ve speciálních číslech mezinárodních impaktovaných časopisů.
 
Modelling 2009
22.6.-26.6. 2009
 
banner_modelling2009Ve dnech 22.-26.6.2009 se konala konference Modelling 2009, kterou katedra Aplikované matematiky pomáhala pořádat. Členové katedry se také aktivně účastnili programu:
 
 • Plenary talk
  • T. Kozubek: A Scalable TFETI Based Algorithm for Contact Problems and Its Powerful Ingredients
 • Session talk
  • J. Haslinger: Approximation and numerical Realization of 3D Contact Problems with Coulomb Friction and a Solution Dependent Coefficient of Froction
  • D. Horák: Convergence Improving of Scalable FETI-DP Algorithm for Contact Problems
  • R. Kučera: Algorithms for Contact Problems with Anisotropic Friction in 3D
  • O. Vlach: T-FETI Domain Decomposition Method for Quasistatic Contact Problems with Coulomb Friction
  • V. Vondrák: Contact Shape Optimization Problems with MatSol Library
 • Poster party
  • P. Beremlijski: Shape Optimization in 3D Contact Problems with Coulomb Friction
  • T. Brzobohatý: MatSol - Matlab Solvers
  • M. Jarošová: Transformation of Basis for Contact Problems
  • P. Kabelíková: Generalized Inverse Matrix Evaluation Using Graph Theory
  • D. Lukáš: A Shape Optimization Method for Nonlinear Axisymmetric Magnetostatics Using a Coupling of Finite and Boundary Elements
  • D. Lukáš: Multi-Frequency Acoustic Analysis of a Railway Wheel Using a Fast BEM
  • A. Markopoulos: Semicoercive Contact Problems - Applications
  • M. Sadowská: Scalable TBETI Based Colver for 3D Contact Problems
 

Návštěva Prof. Arumugama

22.-24.6.2009
 
Prof. S. Arumugam z Kalasalingam University přednesl přednášku v rámci cyklu semináře DiMaS.
Více informací najdtete na adrese graphs.vsb.cz.
 
MAFELAP 2009
9.-12.6. 2009
 
londyn2009
Ve dnech 9.-12.6.2009 se konala konference MAFELAP 2009. Petr Beremlijski zde přednesl příspěvek Shape optimization in 3D contact problems with Coulomb friction.
Konference se dále zúčastnili Prof. Dostál, který tam spoluorganizoval minisymposium na téma kontaktních úloh mechaniky, V. Vondrák, T. Kozubek, M. Sadowská, A. Markopoulos, T. Brzobohatý a R. Kučera. Všichni zúčastnění přednesli své konferenční příspěvky.
 

Konference

1.5.-5.6.2009
 
Interdisciplinární dynamické systémy zamotaly hlavu velkému nmnožství odborníků na jedné z nejvýznamnějších konferencí konané v krétské Chanii. Setkali se zde matematikové s inženýry různých odvětví, což vedlo k častým bouřlivým debatám nad možnostmi jednotlivých moderních přístupů. M. Lampart
 
Konference 'Graphs 2009'
25.-29.5.2009
 
th_grafy2009
44. Česká a Slovenská konference GRAPHS 2009 se konala 25.-29. května 2009, v hotelu Diery v Terchovej (Slovensko). Petr Kovář prezentoval výsledky společné Lenkou Šrubařovou na téma "Storing sparse matrices using edge-magic total labelings".
 

Matematická olympiáda kategorie A

20.1.2009
 
20. ledna 2008 se na VŠB-TU konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie A. Zájemci si mohou soutěžní příklady i s řešením prohlédnout na stránce: cgi.math.muni.cz/~rvmo/ABC/58/A58ii.pdf.
 

rok 2008

Konference '3in1' 2008
6.-9.11. 2008
 
th_krynica2008
17th Workshop '3in1' Graphs 2008 se konal v Krynici (Polsko). Pavla Kabelíková prezentovala výsledky na téma "Graph centers used for stabilization of matrix factorizations" a Petr Kovář na téma "On Super Vertex-Magic Total Labeling of the Disjoint Union of k Copies of Kn".
 

Workshops on Fast Boundary Element Methods in Industrial Applications

2.-5.10.2008
 
Dalibor Lukáš se zúčastnil 6. workshopu v Soellerhausu o Fast BEM, kde přednesl příspěvěk "Optimal shape design for nonlinear axisymmetric magnetostatics using a coupled FEM-BEM scheme".
 
Cyklus přednášek pro řešitele Matematické olympiády kategorie A
3.-17.10. 2008
 
3., 10. a 17. října se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskuteční cyklus přednášek pro řešitele Matematické olympiády kategorie A.
Přednášejícími jsou kolegové z naší katedry: Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., RNDr. Marek Lampart, Ph.D., Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. a Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
 

Ocenění pracovníků katedry

29.9. 2008
 
Při slavnostním zahájení školního roku 2008/2009 byla rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava členům naší katedry udělena ocenění. Radim Briš získal cenu rektora za přínos pro rozvoj univerzity. Tomáš Kozubek získal cenu rektora za vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. David Horák získal cenu rektora za vynikající doktorskou práci.
 
Návštěva Doc. Knora
24.9.2008
 
Martin Knor přednesl přednášku v rámci cyklu semináře DiMaS.
Více informací najdtete na adrese graphs.vsb.cz.
 

Konference IWOCA 2008

13.-15.9. 2008
 
nagoya
Konference IWOCA 2008 se konala v Nagoyi (Japonsko). Petr Kovář prezentoval výsledky na téma D. Fronček, P. Kovář, and M. Kubesa: "divning factors with a given diameter in ad-hoc networks".
Příští IWOCA 2009 se bude konat v Hradci nad Moravicí a naše katedra bude jejím spoluorganizátorem.
 
Konference Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine
16.-19.9. 2008
 
Konference Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine se konala v Santiago de Compostela (Španělsko).
Jiří Bouchala měl přednášku "Boundary weak solution of the semicoercive 2D contact problem" a Petr Vodstrčil mluvil o "On solvability of a three-point boundary value problem for second order nonlinear functional differential equations".
 

Konference JEMS 2008

13.-19.9. 2008
 
Konference Joint European Magnetic Symposia (JEMS) 2008 se konala v irském Dublinu. Dalibor Lukáš prezentuje poster D. Lukáš, K. Postava, O. Zivotsky, J. Pištora: "Optimization of an Electromagnet for High-Field Polar Magneto-Optical Microscopy".
 
Konference ESREL 2008 a 17th SRA-Europe Conference
16.-19.9. 2008
 
Konference ESREL 2008 se konala ve Valencii, ve Španělsku. Radim Briš přednesl "Exact reliability quantification of highly reliable systems with maintenance", která později vyšla v Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. Byl i členem programového výboru.
Současně byl potvrzen do pozice General Chair of ESREL 2009 v Praze, který organizuje Asociace ESRA, jejíž je VŠB TUO členem.
 

Návštěva Prof. Demkowicze

20.6.2008

V rámci cyklu přednášek Semináře aplikované matematiky přijel Leszek Demkowicz.
Více informací najdtete na adrese http://comsio.vsb.cz.

 
Konference PSAM 9
18.-23.5. 2008
 
Konference PSAM 9 se konala v Hong Kongu, v Číně. Radim Briš přednesl "Reliability Calculations within the Limits of Computer Accuracy".. Byl i členem programového výboru.
 

International Doctoral Workshop on Computer Modelling and Material Characterisation

24.4. 2008
 
V místnosti NA 178 konal seminář International Doctoral Workshop on Computer Modelling and Material Characterisation se zaměřením na vyspělé informační technologie.
Fotky ze semináře najdete na adrese http://www.fs.vsb.cz/akce/2008/workshopCMMCH/.
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava