Ocenění studentů

2017

 • Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia z oblasti informatiky a výpočetních věd letos získal Jan Zapletal, student z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, který zároveň působí v IT4Innovations. Navázal tak na úspěchy Václava Haply a Michala Merty.

2016

 • Studenti oboru Výpočetní matematika opět uspěli v soutěži o Babuškovu cenu a získali následující ocenění:
  • Jakub Kružík, pod vedením Ing. Davida Horáka, Ph.D., získal se svou bakalářskou prací 1. místo v kategorii diplomových prací
  • Ing. Václav Hapla, Ph.D. a Ing. Michal Merta, Ph.D. se v kategorii doktorských prací dělí o třetí místo 3. místo
 • V Soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v sekci Aplikovaná matematika - numerická analýza  (25. – 27. května 2016, Brno)  získali ocenění:
  • Jakub Kružík, pod vedením Ing. Davida Horáka, Ph.D., 2. místo za práci "Paralelizace hrubého problému TFETI-1 metody"
  • Bc. Erika Straková, pod vedením Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D., 3. místo za práci "Hledání kořenů komplexních funkcí"
 • Cenu Katedry aplikované matematiky získali v akad. roce 2015/2016:

2015

2014

2013

 

 2012

 • Ing. Martin Čermák, Ph.D. získal za svou práci Scalable algorithms for solving elasto-plastic problems třetí místo v soutěži o Cenu profesora Babušky v kategorii doktorských dizertačních prací.
 • Cenu Katedry aplikované matematiky pro nejlepší studenty doktorského studia v akademickém roce 2011/2012 získali Ing. Martin Čermák, Ing. Václav Hapla a Ing. Michal Merta. Čestné uznání získal Lukáš Mocek.
 • Ing. Pavla Kabelíková, Ph.D. obsadila se svou prací "Implementation of Non-Overlapping Domain Decomposition Techniques for FETI Methods" 4. místo v soutěži o Cenu Josepha Fouriera (za Počítačové vědy). Vedoucí: Doc. Vondrák
 • V rámci projektu "Otevřená věda" se tři středoškolští studenti věnovali odborným tématům pod vedením lektorů z katedry aplikované matematiky. V návaznosti na stáž obsadili v krajském kole SOČ studenti Augustin Žídek (lektor: Dr. Kovář) a Lukáš Červenka (lektor: Doc. Kalus) první místa ve své kategorii. Lukáš Červenka pak obsadil první místo i v celostátním kole SOČ.

2011

 • Ing. Michal Merta získal 1. místo v soutěži o Cenu Profesora Babušky v kategorii diplomových prací za vynikající práci v oboru počítačových věd. Název práce: "Diskretizace a numerická realizace dynamických kontaktních úloh se třením", Vedoucí: Prof. Haslinger
 • Ing. Jan Zapletal získal 3. místo v soutěži o Cenu Profesora Babušky v kategorii diplomových prací. Název práce: "The Boundary Element Method for the Helmholtz Equation in 3D", Vedoucí: Doc. Bouchala
 • Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. obsadil 2. místo v soutěži o Cenu Josepha Fouriera. Název práce: "Škálovatelné metody rozložení oblasti k rešení statických úloh mechaniky, Vedoucí: Prof. Dostál
 • Ing. Marta Jarošová, Ph.D. obsadila 5. místo v soutěži o Cenu Josepha Fouriera.Název práce: "Efektivní implementace některých algoritmo kvadratického programování pro řešení rozsáhlých úloh, Vedoucí: Prof. Dostál
 • Bc. Jan Zapletal obsadil se svou prací "The Boundary Element Method for the Helmholtz Equation in 3D" 2. místo v závěrečném kole 12. ročníku SVOČ v matematice a informatice v sekci aplikovaná matematika - numerická analýza. Vedoucí: Doc. Bouchala

2010

2009

2007

2006

2005

2000

 • Ing. David Horák obsadil 2. místo v soutěži SVOČ konané v Ostravě v kategorii diplomových prací v oboru Aplikovaná analýza. Název práce: Parallel Implementation of Duality-Based Domain Decomposition with Natural Coarse Space for Model Variational Inequality. Vedoucí: Prof. Dostál

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava