Jiří Bouchala

Výstava bez vernisáže

(ale s derniérou)

Vystava_small_index

Slovo autora o autorovi

Jiří Bouchala  je vedoucím Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě a předsedou ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze a je pyšný i na svůj doktorát z Plzně (u prof. Pavla Drábka).

Malovat olejem začal v roce 2013 ve třídě akademického malíře Martina Pawery. V roce 2015 uspořádal samostatnou výstavu svých obrazů s názvem „Mám to rád“ na FEI VŠB-TU v Ostravě a zúčastnil se výstav „Akademický malíř Martin Pawera a jeho žáci“ ve Výstavní síni Viléma Wunscheho v Havířově a „Art and Science“ v areálu VŠB-TU v Ostravě. V roce 2016 vystavoval i v Malé galerii vědeckého obrazu na MFF UK v Praze.


© 2018 VŠB-TU Ostrava