Grants

Grant Agency of Czech Republic

 1. Blaheta, R., Dostál, Z.: Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice, GAČR 105/99/1229, 1999 - 2001
 2. Briš, R.: Vývoj metod pro odhad a demosnstraci spolehlivosti vysoce spolehlivých elektronických prvků, GAČR 102/01/055, 2001 - 2004
 3. Dostál, Z., Haslinger, J.: Vývoj a implementace paralelních algoritmů 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizací, GAČR 101/01/0538, 2001 - 2003
 4. Kruis J., Rudolfová, E., Dostál, Z.: Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí, GAČR 103/01/0400, 2001 - 2003
 5. Kozubek, T.: Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace, GAČR: 201/02/D102, 2001 - 2005
 6. Lukáš, D.: Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu., GA 201/05/P008, 2004 - 2007
 7. Drábek P., Bouchala, J.: Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace, GAČR 201/00/0376, 2000 - 2002
 8. Dobiáš, J., Vondrák, V.: Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků, GAČR 101/02/0072, 2001 - 2004
 9. Drábek Pavel, Bouchala, J.: Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic, GAČR 201/03/0671, 2002
 10. Miroslav Kursa, VŠB-TU Ostrava: Perspektivní koncentračně gradientní materiály a studium vlivu difuzních procesů na jejich vlastnosti, GAČR: 106/02/1404, 2001 - 2004
 11. Dobiáš J., Vondrák, V.: Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků, GAČR 101/05/0423, 2005 - 2007
 12. Lampart M., Štefánková M.: Discrete Dynamical Systems P201/10/0887, 2010-2014

Grants of the Czech Academy of Sciences

 1. Blaheta, R., Dostál, Z.: Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC, AVČR S3086102, 2001 - 2005
 2. Blaheta, R., Dostál, Z.: Modelování a simulace náročných technických problémů, 1ET400300415, 2004 - 2007
 3. Častová, N.: Analýza geofyzikálních dat s použitím moderních matematických metod, AVČR-Ruská AV, 2002 - 2005
 4. AVČR-Ruská AV, 2006-2008, Častová, N.: ?, ., Častová, N.: Analýza geofyzikálních dat s použitím moderních matematických metod., 2005 - 2008

Research projects

 1. Dostál, Z.: Vývoj algoritmů pro řešení složitých průmyslových problémů, CEZ:J17/98:272400019, 1999 - 2004
 2. Dostál, Z.: Řešení výpočetně náročných úloh pro podporu inovačních technologií, VZ 6198910027, 2006

Internal grants

 1. Dostál, Z.: Modelling, IGA, 2005 - 2006
 2. Dostál, Z.: Počítačové simulace, IGA/09/2006, 2006 - 2007

Grant ESF

 1. Matematika pro inženýry 21. století
  Main goal of this project is is to incorporate the now role of mathematics in solving real life applications as a consequence of huge leap of mathematical modeling, improved software and increased computational capacity of contemporary computers.

Other

 1. Bouchala, J., Krajc, B.: Moderní matematické metody ve výzkumu a výuce, FRVŠ, 2001 - 2002
 2. Briš, R., Goňo, R., Rusek, S.: Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures, projekt FP5, EU, SAFERELNET: GTC2-2000-33043, 2001 - 2005
 3. Briš, R.: Barrande, BARRANDE 2002-023-1, 2001 - 2002
 4. Briš, R.: Podpora kombinovane formy BC studijniho programu Elektrotechnika, sdelovaci a vypocetni technika, Rozvojový program MŠMT 176/2002, 2001 - 2003
 5. Briš, R., Chmelík, K.: Podpora kombinované formy Bc studijního programu Elektrotechnika a informatika, Rozvojový program MŠMT 124/2002, 2001 - 2002
 6. Briš, R.: Postgradualni studium pro VS pracovniky v elektroenergetice, Rozvojový program MŠMT 188/2002, 2001 - 2002
 7. Briš, R., Goňo, R., Rusek, S.: FP 5: SAFERELNET - Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures (2002-2005), 2002 - 2005
 8. Briš, R.: Risk and cost limited optimization of the maintenance based on semi-analytic stochastic modeling., Dvoustranná spolupráce se Slovinskem, 2004 - 2006
 9. Briš, R., Praks, P.: Vypracování počítačového modelu pro vyhodnocení váhových faktorů, 1503/MP7405012, 2005 - 2005
 10. Briš, R.: Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů, 1ET401940412, 2004 - 2007
 11. Briš, R., Hutyra, M., Jahoda, P., Krajc, B., Praks, P.: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, MŠMT: 1M06047, 2006 - 2009
 12. Častová, N., Dostál, Z.: Inovace a zajištění výuky matematických kursů v doktroském studiu, FRVŠ 0313/2001, 2000 - 2001
 13. Častová, N., Kozubek, T.: Podpora výuky vybraných matematických předmětů na VŠ sítích, FRVŠ 465/2002, 2001 - 2002
 14. Dostál, Z.: Vývoj škálovatelných algoritmů pro variační nerovnice, NSF U.S.A., 2001 - 2005
 15. Dostál, Z.: Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D., 101/04/1145, 2003 - 2006
 16. Dostál, Z.: Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace, MSM6198910027, 2007 - 2013
 17. Haslinger, J., Kozubek, T.: Metoda fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace a v úlohách s volnou hranicí, AKTION 32p9, 2001 - 2002
 18. Haslinger, J.: Matematická analýza systémů v kontaktu a s kolizí, Barrande 2002-026-1, 2002 - 2005
 19. Haslinger, J.: Breaking Complexity, HPRN-CT-2002-00286, 2002 - 2005
 20. Haslinger, J., Kozubek, T.: Variační analýza v nehladkých úlohách matematické fyziky, IAA1075402, 2003 - 2007
 21. Lukáš, D.,, .: Paralelní řešení okrajových úloh s volnou hranicí pomocí adaptivních level set metod, 2006
 22. Koslová M., Briš, R.: ICT nástroj pro kombinovanou výuku (odborné angličtiny) na FEI VSB - TUO, FRVŠ 1575, 2001 - 2002
 23. Outrata J,, Haslinger, J.: Úlohy nehladké optimalizace: teorie a numerické metody, IAA1075005, 1999 - 2003
 24. Častová, N.: Application of wavelet theory for geophysical data processing especially for seismological signals, Russian Academy of Sciences and Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000 - 2002
 25. J. M. Martinez, Dostál, Z.: Optimizacao aplicada a problemas am Engeharia Mecânica, 2002 - 2007
 26. D. Rixen, Delft, Dostál, Z.: Integration and Fast Prototyping Tolls for Scientific Computing in Engineering, 2002 - 2007
 27. L.-E. Andersson, Linköping, Dostál, Z.: Contact and Fracture in Reliability of Materials and Structures, 2002 - 2007
 28. Prof. Langer, U., Prof. Haase, G., Prof. Zulehner, W., Dr. Lindner, E., Dr. Muehlhuber, W., Dipl.-Ing. Stainko, R., Univerzita Linec, Rakousko, Lukáš, D.: Numerical and symbolic scientific computing, subproject Multilevel solvers for large discretized optimization problems, SFB F1309, 2000 - 2003
 29. Prof. Langer, U., Prof. Engl, H., Prof. Zulehner, W., Dr. Lindner, E., Dipl.-Ing. Stainko, R., Lukáš, D.: Numerical and symbolic scientific computing, subproject Multilevel solvers for large discretized optimization problems, SFB F1309, 2004
 30. Zdenek Strakoš, Dostál, Z.: Modelování a simulace náročných technických problémů, 1ET400300415, 2005 - 2009
 31. Plch, R., Šarmanová, P.: Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných, FRVŠ: 92/2008/F6/d, 2007
 32. Lampart M.: CML systems for Belushov-Zhabotinskii chemical reactions, VaV1/09 of the Moravian-Silesian Region, Czech Republic, 2009

© 2018 VŠB-TU Ostrava