Profil zaměstnance

Kontakt

Jméno
Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Telefon
597 329 661 (IT 448)
Místnost
IT 448
Fakulta nebo úsek
9600 - IT4Innovations
Adresa
Studentská 1, Ostrava - Poruba

Funkce

Funkce
Junior researcher (96220)

Vzdělání

Oblast vědeckého zájmu
Věnuje se výzkumu v oblasti mechaniky kovů a hornin, zejména elastoplsticitě, perfektní plasticitě a porušování. Hlavním tématem jsou numerické metody pro řešení dané problematiky a jejich implementace do vybraných softwarů.

Vzdělání
Ph.D. (2012) obor "Výpočetní a aplikovaná matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Ing. (2008) obor "Výpočetní matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Bc. (2006) obor "Počítačová matematika", Vysoká škola báňská v Ostravě.

Významné ceny a ocenění
3. místo v soutěži o "Cena prof. Babušky" v roce 2012 za disertační práci

4. místo v soutěži "Josepha Fouriera" za počítačové vědy v roce 2013 za diserační práci.


© 2018 VŠB-TU Ostrava