Zaměstnanci KAM

 

Vedoucí katedry
doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. EA531 59 732 5970 jiri.bouchalavsb.cz
 
Zástupce vedoucího pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. EA536 59 732 5972 petr.kovarvsb.cz
 
Zástupce vedoucího pro pedagogiku
RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
(Šarmanová)
EA538 59 732 5973 petra.vondrakovavsb.cz
 
Tajemník
Ing. Jan Kracík, Ph.D. EA542 59 732 5987 jan.kracikvsb.cz
 
Sekretářka
Petra Frélichová EA532 59 732 5971 petra.frelichovavsb.cz
 
Technička
Bc. Eva Schäfferová EA539 59 732 5982 eva.schafferovavsb.cz

Profesoři
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc EA532 59 732 5971 radim.blahetavsb.cz
prof. Ing. Radim Briš, CSc. EA541 59 732 5976 radim.brisvsb.cz
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. EA540 59 732 5975 zdenek.dostalvsb.cz

 
Docenti
doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D. EA534 59 732 5977 petr.beremlijskivsb.cz
doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. EA531 59 732 5970 jiri.bouchalavsb.cz
doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. EA536 59 732 5972 petr.kovarvsb.cz
doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. EA537 59 732 5974 marek.lampartvsb.cz
doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. EA535 59 732 5978 dalibor.lukasvsb.cz

 
Asistenti
Ing. David Horák, Ph.D. IT 315 59 732 9663 david.horakvsb.cz
Ing. Pavla Hrušková, Ph.D.
(Kabelíková)
EA533 59 732 5984 pavla.hruskovavsb.cz
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. EA539 59 732 5985 pavel.jahodavsb.cz
Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. EA533 59 732 5870 tereza.kovarovavsb.cz
Ing. Jan Kracík, Ph.D. EA542 59 732 5987 jan.kracikvsb.cz
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. EA544 59 732 6053 bohumil.krajcvsb.cz
RNDr. Michael Kubesa, Ph.D. EA543 59 732 5988 michael.kubesavsb.cz
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. EA538 59 732 5979 martina.litschmannovavsb.cz
Ing. Michal Merta IT 447 59 732 9613 michal.mertavsb.cz
Mgr. Lenka Přibylová EA542 59 732 6051 lenka.pribylovavsb.cz
Ing. Marie Sadowská, Ph.D. EA545 59 732 5833 marie.sadowskavsb.cz
RNDr. Libor Šindel EA544 59 732 5989 libor.sindelvsb.cz
Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. EA533 59 732 5984 oldrich.vlach2vsb.cz
Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. EA543 59 732 6052 petr.vodstrcilvsb.cz
RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.
(Šarmanová)
EA538 59 732 5973 petra.vondrakovavsb.cz
Ing. Jan Zapletal IT 447 59 732 9612 jan.zapletalvsb.cz

 
Pracovník vědy a výzkumu
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.      
Ing. Erika Straková RA 310 (CPIT) 59 732 9402 erika.strakova.stvsb.cz

 

Interní doktorandi
Ing. Michaela Bailová RA 310 (CPIT) 59 732 9420 michaela.bailova.stvsb.cz
Barghi Jond Hossein RA 310 (CPIT) 59 732 9402 hossein.barghi.jond.stvsb.cz
Ing. Michal Běloch RA 310 (CPIT) 59 732 9418 michal.belochvsb.cz
Ing. Michal Béreš RA 310 (CPIT) 59 732 9418 michal.beresvsb.cz
Ing. Rajko Ćosić IT 453 59 732 9654 rajko.cosicvsb.cz
Ing. Simona Domesová RA 310 (CPIT) 59 732 9418 simona.domesovavsb.cz
Ing. Ladislav Foltyn RA 310 (CPIT) 59 732 9417 ladislav.foltynvsb.cz
Ing. Pavla Jirůtková IT 442 59 732 9628 pavla.jirutkovavsb.cz
Ing. Michal Kravčenko IT 453 59 732 9626 michal.kravcenkovsb.cz
Ing. Matěj Krbeček RA 310 (CPIT) 59 732 9419 matej.krbecek.stvsb.cz
Ing. Daniel Krpelík RA 310 (CPIT) 59 732 9419 daniel.krpelik.stvsb.cz
Mgr. Veronika Kubíčková RA 310 (CPIT) 59 732 9420 veronika.kubickova.stvsb.cz
Ing. Lukáš Malý IT 447 59 732 9610 lukas.malyvsb.cz
Ing. Martin Mrovec RA 310 (CPIT) 59 732 9420 martin.mrovecvsb.cz
Ing. Jan Pacholek RA 310 (CPIT) 59 732 9417 jan.pacholek vsb.cz
Mgr. Stanislav Paláček RA 310 (CPIT) 59 732 9420 stanislav.palacek.stvsb.cz
Ing. Marek Pecha IT 442 59 732 9582 marek.pechavsb.cz
Ing. Tom Raiman RA 310 (CPIT) 59 732 9402 tom.raiman.stvsb.cz
Ing. Adam Silber IT 453 59 732 9627 adam.silbervsb.cz
Ing. Erika Straková RA 310 (CPIT) 59 732 9402 erika.strakova.stvsb.cz
Thach Tien Thanh     tien.thanh.thach.stvsb.cz
Mgr. Adéla Vrtková RA 310 (CPIT) 59 732 9417 adela.vrtkova.stvsb.cz
Ing. Jakub Závada RA 310 (CPIT) 59 732 9417 jakub.zavadavsb.cz

Externí doktorandi
Mgr. Jana Bělohlávková A 822 59 732 4102 jana.belohlavkovavsb.cz
Ing. Tomáš Luber UGN 227/1   tomas.luber.stvsb.cz
Sel Ly     sel.ly.stvsb.cz
Ing. Žaneta Miklová     zaneta.miklovavsb.cz
Ing. Nikola Plívová RA 310 (CPIT) 59 732 9417 nikola.plivovavsb.cz
Mgr. Lenka Přibylová EA542 59 732 6051 lenka.pribylovavsb.cz
Ing. Lukáš Rapant IT 337 59 732 9595 lukas.rapantvsb.cz
Ing. Robert Skopal IT 337 59 732 9603 robert.skopalvsb.cz
Tien Thanh Thach     tien.thanh.thach.stvsb.cz
Ing. Matyáš Theuer     matyas.theuervsb.cz
Nuong Thi Thuy Tran     nuong.thi.thuy.tran.stvsb.cz
Ing. Alena Vašatová IT 332 59 732 9611 alena.vasatovavsb.cz

 
Externisté
Ing. Martin Čermák, Ph.D. IT 448 59 732 9661 vaclav.haplavsb.cz
Ing. Václav Hapla     vaclav.haplavsb.cz
RNDr. Ctibor Henzl, Ph.D. EA 545 59 732 5871 ctibor.henzlvsb.cz
Ing. Kateřina Janurová, Ph.D. IT 330 59 732 9594 katerina.janurovavsb.cz
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. EA533 59 732 5981 rene.kalusvsb.cz
Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. IT 309 59 732 9649 alexandros.markopoulosvsb.cz


© 2017 VŠB-TU Ostrava