Numerická analýza a HPC (High Performance Computing)

Název skupiny: Vedoucí skupiny:  
Numerická analýza a HPC (High Performance Computing) doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. logo
Katedra: 470 - Katedra aplikované matematiky
Výzkumná témata:
 • Paralelně škálovatelné metody pro řešení např. kontaktních úloh mechaniky - FETI, BETI, paralelní BEM
 • Optimální algoritmy kvadratického programování, metody optimalizace
 • Molekulové a kvantové simulace
 • Motivace průmyslovými problémy např. ultrazvuková defektoskopie letadel ve spolupráci s Honeywell
 • Akademičtí pracovníci: doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc., Ing. David Horák, PhD., doc. RNDr. René Kalus, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D., doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D., doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D., Ing. Marie Sadowská, Ph.D., Ing. Oldřich Vlach, Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
  Doktorandi: Ing. Rajko Ćosić, Ing. Ladislav Foltyn, Ing. Martin Hasal, Ing. Rostislav Hrtus, Ing. Pavla Jirůtková, Ing. Michal Kravčenko, Ing. Lukáš Malý, Ing. Martin Mrovec, Ing. Nikola Plívová, Ing. Aleš Ronovský, Ing. Erika Straková, Ing. Alena Vašatová
  Seznam výsledků výzkumu:
  Prezentace: zobrazit

  © 2017 VŠB-TU Ostrava