Přehled projektů řešených Katedrou aplikované matematiky

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA17-22615SVyužití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení materiálů a konstrukcí20172019
7AMB17AT028Efektivní paralelní implementace metod hraničních prvků20172018
RPP2016/126Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných20162016
RPP2016/46Multimediální studijní opory20162016
Ultrazvuková časově reverzní zrcadla v nedestruktivním testování20162018
FRVS2015/81Tvorba instruktážních videí využití softwaru R ve výuce předmětů zaměřených na statistiku20152015
FRVS2015/80Vytvoření generátoru příkladů lineární algebry20152015
FRVS2014/228Vývoj a paralelní implementace hledání speciálních typů ohodnocení grafů20142014
CZ.1.07/1.1.00/26.0042Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností20122015
00182/2010Škola matematického modelování20102010
GAP201/10/0887Diskrétní dynamické systémy20102014
FR-TI1/432Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 20092013
00276/2009Škola matematického modelování20092009
GD103/09/H078Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů20092012
GP101/09/P601Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 20092011
CZ 1.07/2.2.00/07.0332Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti20092012
GA201/07/0294Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení20072011
MSM6198910027Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace20072013
GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami20082012
1503/MP4577011Nový jaderný zdroj pro energetiku20052007
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011
GP201/05/P008Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu20052007
GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků20052007
MSM 272400019Vývoj algoritmu pro rešení slozitých prumyslových problému19992004
IBS3086102Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC20012005
GA101/04/1145Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D20042006
ME 641Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci20032005
GA201/03/0671Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic20032005
1ET401940412Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů20042007
1ET400300415Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií20042008
GP201/02/D102Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace20022005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků20022004
GA103/01/0400Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí20012003
GA101/01/0538Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci20012003
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002
GA105/99/1229Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice19992001
PG99104Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference19991999
GA201/97/0421Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů19971999
GA201/97/0395Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh19971999
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997
GA205/98/1233Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat19982000
GA201/98/1451Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury19982000
GA101/98/0535Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech19982000
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996

2013

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
SP2013/191Paralelní řešení výpočetně náročných úloh20132013
SP2013/116Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 20132013

2006

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011

2000

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002

1995

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997

1994

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996
KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/1.1.00/26.0042Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností20122015
00182/2010Škola matematického modelování20102010
GAP201/10/0887Diskrétní dynamické systémy20102014
FR-TI1/432Nové moderní výpočetní metody pro řízení kvality v oblasti výroby náročných jakostí ocelí 20092013
00276/2009Škola matematického modelování20092009
GD103/09/H078Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů20092012
GP101/09/P601Adaptace škálovatelných algoritmů FETI typu pro řešení rozsáhlých inženýrských úloh 3D elasticity s vysokým počtem těles ve vzájemném kontaktu. 20092011
CZ 1.07/2.2.00/07.0332Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti20092012
GA201/07/0294Kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením a asymptoticky optimální algoritmy pro jejich řešení20072011
MSM6198910027Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace20072013
GA101/08/0574Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami20082012
1503/MP4577011Nový jaderný zdroj pro energetiku20052007
1M06047Centrum pro jakost a spolehlivost výroby20062011
GP201/05/P008Vývoj adaptivních více-úrovňových metod pro 3-dimenzionální topologickou a tvarovou optimalizaci v elektromagnetismu20052007
GA101/05/0423Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků20052007
MSM 272400019Vývoj algoritmu pro rešení slozitých prumyslových problému19992004
IBS3086102Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC20012005
GA101/04/1145Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D20042006
ME 641Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarovou optimalizaci20032005
GA201/03/0671Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic20032005
1ET401940412Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů20042007
1ET400300415Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií20042008
GP201/02/D102Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace20022005
GA101/02/0072 Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků20022004
GA103/01/0400Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí20012003
GA101/01/0538Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci20012003
GA201/00/0376Nelineární okrajové úlohy - existence a násobnost řešení, bifurkace20002002
GA105/99/1229Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice19992001
PG99104Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference19991999
GA201/97/0421Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů19971999
GA201/97/0395Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh19971999
GA105/95/1273Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů19951997
GA205/98/1233Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat19982000
GA201/98/1451Speciální grafové, hypergrafové a algoritmické struktury19982000
GA101/98/0535Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech19982000
GA101/94/1853Efektivní paralelní algoritmy pro výpočet napětí a deformace soustavy těles ve vzájemném kontaktu19941996

© 2018 VŠB-TU Ostrava